Home IT&BIM LogiKal®&BIM
LogiKal®&BIM
0

LogiKal®&BIM

0
0

Ze względu na zmieniające się wymagania rynku firmy z dnia na dzień muszą stawać się bardziej innowacyjne i bardziej ekonomicznie planować swoją przyszłość. Współpraca programu LogiKal® z modelem BIM staje się więc dla nich idealnym sposobem osiągnięcia celu. Dzięki nieustannemu dążeniu firmy ORGADATA do ułatwiania pracy swoim klientom modele tworzone w technologii Building Information Modelling mogą być połączone z programem LogiKal®.

 

Mariusz Megier
Prezes Zarządu
ORGADATA East Europe
Sp. z o.o.

 

Oprogramowanie do konstrukcji okien, drzwi i fasad firmy ORGADATA wspiera zintegrowane metody pracy w ramach BIM, co w znacznym stopniu ułatwia interakcję między procesem tworzenia konstrukcji a pozostałymi etapami projektowania. Dostarczanie danych geometrycznych i wymiarów okien, drzwi oraz fasad możliwe jest bezpośrednio z modelu BIM do programu LogiKal®, gdzie dane te są automatycznie użyte do zaprojektowania pozycji. Na przykład LogiKal® jest w stanie przypisać komplet profili i okuć do zaprojektowanego w modelu BIM okna. Obrazowo rzecz ujmując: Architekt pracuje z modelem BIM, a LogiKal® – instaluje okno. Jednakże dane nie są przekazywane w jednym kierunku, ponieważ program LogiKal® jest w stanie dokonać transferu kompletnych danych o konstrukcjach z powrotem do modelu BIM. Konstrukcje dostępne są wówczas jako elementy trójwymiarowe, wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi systemu, profili, koloru, okuć, paneli, statyki konstrukcji itp.

Jak to działa?
Metoda oparta na BIM zbiera zainteresowane strony przy wirtualnym stole, ponieważ trójwymiarowy model budynku zawiera wszelkie wymiary i informacje, które łączą wszystkich uczestników projektu. Model BIM jest więc nie tylko idealny dla fazy planowania, ale również wymiernie wspomaga fazę budowy, a docelowo wspiera również zarządzanie budynkiem. Ponieważ przedstawiciele wszystkich branż mają możliwość bezpośredniego dostępu do planu architektonicznego i informacji niezbędnych do pracy, wszystkie zmiany oraz dodatki w budynku są dostępne dla nich równocześnie. Istotne informacje dotyczące cyklu życiowego budynku, jego obsługi oraz jego rozbiórki w przyszłości są dostępne bezpośrednio i bez dodatkowego zarządzania. ORGADATA ze swojej strony zadbała również o przydatne szczegóły, jak choćby fakt, że w informacji eksportowanej do modelu BIM mogą być zawarte np. wytyczne o częstotliwości okresowych przeglądów i konserwacji okuć okiennych. Korzyści dla późniejszego zarządzania budynkami są więc oczywiste.

Korzyści ze współpracy
Współpraca z BIM i nowe funkcje programu LogiKal® pozwalają użytkownikom na ekspansję potencjału drzemiącego w tej technologii oraz optymalizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Użytkownik z dostępem do modułu BIM programu
LogiKal® może uczestniczyć w projektach, w których przetwarzanie i wspólne wykorzystywanie danych w tej technologii jest obowiązkowe. Ponadto problemy dotyczące błędów w przekazie danych geometrycznych lub nieprzekazywania informacji na temat zmian w projekcie są praktycznie wyeliminowane.
W szeregu krajów europejskich Building Information Modelling już dawno odniosło sukces, a korzyści płynące z takiego modelu pracy przekonały zarówno projektantów, jak i pracowników. Zainteresowanie wykorzystaniem współpracy modelu BIM i programu LogiKal® wynika również z faktu, że zmieniające się wymagania rynku wymuszają na firmach dalszy rozwój innowacyjny i ekonomiczny, a dzięki tym rozwiązaniom są one w stanie efektywnie konkurować.

open