Home Aktualności MONITOROWANIE OBIEGU WYPOSAŻENIA W SYSTEMIE KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
MONITOROWANIE OBIEGU WYPOSAŻENIA W SYSTEMIE KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
0

MONITOROWANIE OBIEGU WYPOSAŻENIA W SYSTEMIE KONTROLI DOSTĘPU RACS 5

0
0

W ramach obsługi dozorowanego obiektu system kontroli dostępu RACS 5 oferuje możliwość kontroli obiegu wyposażenia. Na tę funkcjonalność składa się:

  • kontrola ruchu przedmiotów (np. samochodów, wózków, kontenerów)
  • weryfikacja uprawnień osób do pobierania przedmiotów (np. kluczy, narzędzi, samochodów, broni)
  • śledzenie ich aktualnego statusu (dostępny, pobrany, zablokowany) i lokalizacji w ramach obszaru dozorowanego przez system

 

System oferuje możliwość podziału przedmiotów na różne kategorie i zarządzania nimi w indywidualny sposób. Każdy przedmiot mający podlegać kontroli w systemie RACS 5 musi być zarejestrowany w jego bazie danych w grupie użytkowników typu Wyposażenie. Do przedmiotu można przypisać identyfikatory na identycznych zasadach jak dla innych użytkowników systemu i przydzielić im uprawnienia do wybranych funkcji (dostępu do parkingu, dostępu do magazynu, sterowania automatyką itd.). Z drugiej strony, możliwe jest zdefiniowanie uprawnień do pobierania przedmiotów i przydzielenie ich wybranym użytkownikom.

Uprawnienia do pobierania wyposażenia mogą być definiowane na identycznych zasadach, jak uprawnienia do innych funkcji systemu (dostępu, sterowania automatyką, sterowania systemem alarmowym itd.) i być uzależnione czasowo (harmonogramy, kalendarze, przedział ważności). Badanie uprawnień do pobrania przedmiotu może być wykonywane przez wyznaczoną do tego celu osobę (np. portier, magazynier, ochrona obiektu) i być wykonywane bezpośrednio z poziomu konsoli programu zarządzającego systemem (VISO) lub przy użyciu dedykowanego terminala dostępu zwykle wyposażonego w wyświetlacz i czytnik identyfikatorów (np. MCT88M-IO). Procedura weryfikacji uprawnień wymaga wskazania czynności, która ma być wykonana (np. wypożyczenie, zwrot, rezerwacja), wskazania przedmiotu, który ma podlegać czynności (np. przez odczyt kodu kreskowego lub identyfikatora zbliżeniowego przypisanego do przedmiotu) i identyfikacji osoby, która chce daną czynność wykonać (np. poprzez odczyt jej identyfikatora).

Po wykonaniu tych czynności system wydaje zgodę na wykonanie żądanej czynności i aktualizuje status przedmiotu, lub jeśli z jakichś powodów czynność ta nie jest dozwolona (np. z powodu braku właściwych uprawnień przez osobę), odrzuca żądanie. Zdarzenia związane z obiegiem wyposażenia są rejestrowane w historii zdarzeń systemu.

Obsługa obiegu wyposażenia oferowana przez system RACS 5 jest głównie przeznaczona do zarządzania kluczami i innymi przedmiotami mającymi istotny wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu lub o znacznej wartości materialnej. Poza tym głównym przeznaczeniem, funkcjonalność ta może być również wykorzystana do obsługi magazynów.

open