Home Aktualności PARK & RIDE & PERI 3D
PARK & RIDE & PERI 3D
0

PARK & RIDE & PERI 3D

0
0

W eksponowanej lokalizacji miasta Ścinawa, w bezpośredniej bliskości portu, obok drogi krajowej DK36 w pobliżu kratownicowego mostu na Odrze powstaje nowy parking ze 122 miejscami. Wyszukana geometrycznie bryła budowli z zakrzywionymi ścianami o powierzchni licowej była wyzwaniem dla inżynierów PERI.

 

Grzegorz Byrka
Kierownik Zespołu
Technologów
PERI Polska/Oddział Wrocław

 

Budowla ta na nowo kształtuje przestrzeń życiową mieszkańców, usprawniając komunikację i wzbogacając infrastrukturę dzięki stacji wypożyczania rowerów, przystankowi komunikacji zbiorowej,
a także toaletom publicznym. Architektura konstrukcji tworzy wygląd statku, co zapowiada przyszłość w związku z odbudową transportu rzecznego na Odrze. Ponadto zaplanowano nasadzenia zieleni, postawienie elektronicznych punktów informacyjnych, a także przeniesienie na dziób nowego parkingu-statku historycznego czołgu z centrum Ścinawy.

Niecodzienny projekt
Inżynierowie PERI Polska często i chętnie podejmują zadania wymagające kreatywności, a zdobyte w ten sposób doświadczenia przynoszą korzyści klientom przy każdej realizacji – niezależnie od jej skali. Odpowiedzialność architekta za estetykę, harmonię formy i funkcjonalność przestrzeni oraz wykonawcy za jakość realizacji i bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych na budowie stanowią
ambitne wyzwanie wymagające od dostawcy deskowań stosowania nowych technologii i wysokiej kultury technicznej. Przekłada się to na doświadczenie i opanowanie wiedzy z zakresu charakterystyki stosowanych elementów, inżynierii materiałowej oraz fachowej wiedzy budowlanej. Tak wyszukana geometrycznie bryła budowli z zakrzywionymi ścianami o powierzchni licowej była wyzwaniem dla inżynierów PERI. Musieli oni znaleźć rozwiązanie w 3 ważnych kwestiach: jak przyspieszyć proces budowania, jak ułatwić pracę i jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom pracującym na budowie.

Deskowanie VARIO kadłuba statku
Firma PERI zaproponowała racjonalne i ekonomiczne rozwiązanie na bazie dźwigarowego deskowania VARIO z nadbitymi elementami deskowania łukowego, tzw. krążynami (rys. 1.). W konstrukcji deskowania zastosowano sprawdzony dźwigar kratowy GT 24 o ponad 40% większej nośności i takim samym ciężarze, jak standardowe pełne dźwigary dostępne na rynku. Rozwiązanie
gwarantuje bezpieczne użytkowanie deskowań i mimo mniejszej ilości sprzętu także przeniesienie wyższych obciążeń, spełniając jednocześnie restrykcyjne wymagania norm dotyczących tolerancji w budownictwie.

Ostatecznie powstały rysunki dla 15 szt. wykonanych „na miarę” gotowych elementów deskowania zaprojektowanego pod kątem minimalizacji wszelkich dopasowań. Wysokość
deskowania przekracza 5 m, a szerokości zharmonizowano do gabarytu transportu kołowego, gwarantując na budowie szybki montaż dźwigiem bezpośrednio z niskopodwoziowej dłużycy.

Klient zlecił wykonanie deskowań w warsztacie PERI (fot. 1.), gdzie wykwalifikowany personel dysponujący rzemieślniczymi umiejętnościami, najnowszą technologią i maszynami gwarantuje dokładne zachowanie wszystkich wymiarów konstrukcji, i nawet najbardziej skomplikowane deskowania są realizowane w terminie. Na budowie następuje tylko szybki montaż końcowy. Serwis techniczny w warsztacie PERI gwarantuje szereg korzyści dla klienta: oszczędność miejsca do prefabrykacji na budowie, wyeliminowanie żurawia, brak odpadów, oddelegowanie wykwalifikowanych pracowników do innych prac na budowie.

Montaż w hali przebiegał na podstawie wcześniej opracowanych rysunków warsztatowych oraz pod nadzorem inżynierów PERI, a skomplikowana geometria dziobu statku wymagała użycia 2000 m2 różnych sklejek (konstrukcyjnych, poszyciowych, krążyn) dla całkowitej powierzchni 120 m2 betonu(fot. 2.).

Rys. 1. Projekt technologiczny PERI – optymalna konstrukcja krążyn deskowania kadłuba statku

Fot. 1. Deskowanie kadłuba na wytwórni deskowań specjalnych w PERI

Fot. 2. Deskowanie kadłuba na budowie

Deskowanie MAXIMO burty statku
Pozostałe widoczne elementy betonowe będące środkiem wyrazu w architekturze tej budowli nawiązują do geometrii statku. Na powierzchni murów oporowych tworzących burty o wysokości od 3 m do 6 m należało regularnie rozmieścić styki oraz zharmonizować z nimi położenie ściągów i przerw roboczych. Ambitnym celem było zaproponowanie takiego podziału na działki technologiczne,
żeby przestawianie całych zestawów deskowań umożliwiało przyspieszenie robót budowlanych. Dla tych wymagań inżynierowie PERI zaproponowali nowy system deskowań ramowych MAXIMO (fot. 3.).

Ciekawym zadaniem inżynierskim było miejsce połączenia dziobu statku z burtą, gdzie należało uwzględnić różnice w zastosowanych systemach i, przy różnych technicznie warunkach brzegowych, uzyskać prawidłowe „przejście” z płaszczyzny w krzywoliniową 3D odzwierciedlającą powłokę poszycia statku. To wszystko należało wykonać przy założeniu wysokiej jakości powierzchni betonu architektonicznego (fot. 4.).

Potrzeba terminowego dostarczenia właściwych elementów deskowań czy rusztowań narzuca konieczność posiadania sprawnej organizacji logistycznej obsługi klienta. Dwuzmianowa praca każdego z oddziałów PERI pozwala na szybkie opracowanie zleceń transportowych umożliwiających załadunek i rozładunek ciężarówek ze sprzętem wcześnie rano lub późnym wieczorem. Usługi transportowe spedycji krajowej oraz międzynarodowej zapewniają oszczędne i planowe dostawy, gdzie, tak jak i w tym przypadku, transport deskowań planowany jest tak, aby montaż elementów odbywał się jednym ruchem dźwigu z dłużycy wprost w miejsce wbudowania.

Postęp, jaki dokonuje się w naszym złożonym świecie, wymaga ciągłego poszerzania wiedzy. Napięte terminy oraz ostre współzawodnictwo cenowe zmuszają wykonawców do maksymalnej efektywności. Ten, kto chce budować ekonomicznie i w terminie, musi przewidywać przyszłe procesy związane z realizacją. Planowanie z wyprzedzeniem wymaga jednak dużego doświadczenia wynikającego z porównywalnych zadań. W rezultacie analizy przedsiębiorstw budowlanych okazało się, że profesjonalne przygotowanie produkcji pozwala zwiększyć efekty każdej godziny pracy o ponad 30%. Zróżnicowane wymagania odnośnie do techniki deskowaniowej wynikają bezpośrednio z poziomu płac. Przy niskich należy optymalizować koszty materiałowe, ale przy obecnie gwałtownie rosnących płacach w budownictwie schodzą one na dalszy plan, wyprzedzone przez rosnące koszty robocizny. Dlatego za podstawę ekonomicznych decyzji powinno przyjmować się łączne koszty, uwzględniające produkty i usługi rozwiązujące problemy budowy, ułatwiające oraz przyspieszające wykonywanie robót, poprawiające bezpieczeństwo i przyczyniające się do zmniejszenia nakładów czasu. Jeżeli można zaoszczędzić więcej materiałów, skrócić czas wykonywania robót, użycia żurawi i maszyn budowlanych, to cena dzierżawy deskowań staje się pojęciem względnym i powinno się ją analizować, mając na uwadze różnice w rozwiązaniach u poszczególnych dostawców.

Fot. 3. Beton architektoniczny burty „statku” w deskowaniu MAXIMO

Fot. 4. Beton licowy na połączeniu burty i dziobu „statku”

Zdjęcia i rys. arch. PERI Polska
open