Home Architecture Design KONTRAST FORM – P4 JEMS ARCHITEKCI
KONTRAST FORM – P4 JEMS ARCHITEKCI
0

KONTRAST FORM – P4 JEMS ARCHITEKCI

0
0

W centrum warszawskiego Służewca, dawnej strefie przemysłowej przekształcającej się w dzielnicę biznesową, realizowany jest nowoczesny kompleks P4 projektu czołowej polskiej pracowni JEMS Architekci. Zespół czterech budynków pierwotnie o przeznaczeniu biurowym w trakcie realizacji zamienił się w czterogwiazdkowy hotel i luksusowe lofty pod wynajem. Dwa wyższe budynki – od strony ulicy tworzą prostopadłościenne żelbetowe struktury zbudowane w oparciu o słupy w kształcie litery V i masywne podciągi, nadające charakter zarówno wnętrzom, jak i kreujące wyraz zewnętrzny. Tarasowe budynki usytuowane w głębi działki swymi żelbetowymi ramami współtworzą jednorodny charakter zespołu biurowej zabudowy.

 

P4

Docelowo zespół będzie składał się z czterech budynków: dwóch w formie regularnych prostopadłościanów o wysokości 25 m, tworzących pierzeję ulicy Postępu, oraz dwóch umieszczonych w głębi działek, o wysokości 16 m, uskakujących kaskadowo w kierunku sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. Zróżnicowanie geometrii budynków ujawnia się zarówno w przekroju części niskiej i wysokiej, jak również w rzutach odpowiednich kondygnacji naziemnych obu części. Prostokątny obrys rzutu i przekroju części wysokiej kontrastuje z uskokowym przekrojem i rzutem części niskiej.

Założenia projektowe

Projekt budynków biurowych przy ulicy Postępu jest rezultatem szeregu koncepcji opracowanych przez biuro JEMS Architekci w ostatnich kilku latach. To odpowiedź projektantów na zmieniające się uwarunkowania w zakresie programu i wielkości inwestycji, wielkości terenu, czynników zewnętrznych, takich jak np. sąsiedztwo projektowanych i budowanych obiektów mieszkalnych od strony wschodniej działki. Priorytetem było uzyskanie zespołu o wyrazistej kompozycji urbanistycznej i charakterystycznej formie architektonicznej. Przyjęto założenie, że budynki będą nawiązywały do przemysłowego charakteru zabudowań Służewca. Niestandardowe rozwiązania w projektowanych biurach miały stanowić uzupełnienie szerokiej oferty powierzchni na wynajem w tym rejonie Warszawy, w większości opartej o rozwiązania zunifikowane.

Kontrast form

Kontrastowe zestawienie dwóch odmiennych form znajduje wspólną zasadę w strukturze konstrukcyjnej budynku – ramach betonowych budynku wysokiego i tarczach betonowych budynku niskiego. Ich rysunek, choć różny w geometrii, zmultiplikowany kilkanaście razy tworzy wyraziste dynamiczne rytmy przestrzeni wewnętrznej i wokół budynków. Rytmy te, widoczne od strony ulicy Postępu w postaci sekwencji charakterystycznych ukośnych podpór, uwidaczniają się również pomiędzy budynkami na uskokowych fasadach części niskiej i uskokowo wznoszącej się posadzce placu, i finalnie znajdują swą kontynuacje w tarasowej kompozycji fasad od strony wschodniej. Struktura konstrukcyjna – stropy, podciągi, słupy – uwidoczniona na zewnątrz i wewnątrz stanowi zasadniczy element kształtujący zarówno elewacje boczne i frontowe poszczególnych budynków, a także kształtuje indywidualny charakter wnętrz. Ujawnienie rytmicznej wewnętrznej struktury budynków w fasadach zewnętrznych wzmacnia efekt transparentności i lekkości budowli. Ważnym elementem jest urządzenie otoczenia. Wydaje się, iż „dzika” zieleń w formie wysokich traw – w odbiorze „przypadkowa”, „nieplanowana” – harmonijnie uzupełnia architekturę budynków.

I etap inwestycji

Zrealizowany pierwszy etap inwestycji, mając wyrazistą przemysłową formę architektoniczną, w istocie wyróżnia się spośród innych biurowców. Budynek przewidziany był do komercyjnego oferowania powierzchni biurowej do wynajęcia. Inwestor podjął decyzję o zmianie aranżacji. Obiekt będzie czterogwiazdkowym hotelem w budynku od ulicy, a w głębi działki – domem z mieszkaniami pod wynajem. Dzięki temu, że swą uniwersalną strukturą budynki nawiązywały do lokalizacji, a nie były tylko wypadkową funkcji, świetnie wpiszą się w nie również hotel Vienna House Mokotów i apartamenty. Regularny prostopadłościenny kształt oraz uniwersalna szerokość modułów pozwoliły na zmianę funkcji. W krótszych fasadach ujawniają się betonowe ramy budynku i w nich będą znajdowały się większe pokoje hotelowe. Struktura konstrukcyjna – stropy, podciągi, słupy – uwidoczniona zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, stanowi o tektonice oraz jest ściśle związana z indywidualnym charakterem jego wnętrz. Pokoje mają duże przeszklenia oraz widoczną we wnętrzu konstrukcję budynku. Architektura staje się ważnym elementem świadczącym o atrakcyjności hotelu i mieszkań.

Tekst: Marcin Sadowski

FoTo: Juliusz Sokołowski

open