Home Biznes i Ludzie TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI
TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI
0

TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI

0
0

Mateusz Grzeszczak
Dyrektor Działu Projektowego w JAKON

 

Natalia Chylińska-Żbikowska: Dlaczego JAKON wykorzystuje technologię BIM? Pozwala ona wyprzedzić konkurencję czy jest już po prostu niezbędnym narzędziem?

Mateusz Grzeszczak: Głównym powodem, dla którego firma JAKON zaczęła stosować technologię BIM, była konieczność podniesienia jakości przygotowywanych dokumentacji projektowych poprzez wdrożenie narzędzia dającego wymierne efekty przy koordynacji międzybranżowej. Zdalna współpraca z branżystami była kolejnym argumentem na „tak”, aby zainwestować w narzędzie pozwalające pracować całemu zespołowi projektantów na jednym wspólnym pliku z wykorzystaniem środowiska 3D.

Systematyczny wzrost ilości i różnorodności projektów realizowanych w ciągu ostatnich kilku lat oraz wymagania inwestorów dotyczące terminów wykonania danego przedsięwzięcia spowodowały, że wdrożyliśmy projektowanie w BIMie. Dzięki temu unikamy błędów, które są powodem wydłużania terminów i podnoszenia kosztów robót budowlanych.

Projektowanie w technologii BIM w pewnym momencie stało się niezbędnym narzędziem w naszej pracowni. Obserwując tendencje na rynku i wymagania inwestorów, głównie z zachodniej części Europy oraz USA, wiedzieliśmy, że wdrażając tę technologię, będziemy z jeszcze większym powodzeniem obsługiwać klientów zagranicznych.

N.Ch.: Jakie główne aspekty przemawiają za stosowaniem technologii BIM przy projektowaniu i realizacji inwestycji?

M.G.: Stosowanie technologii BIM na etapie projektowym daje możliwość pracy na jednym modelu cyfrowym, co znacząco ułatwia wielobranżową koordynację pozwalającą na optymalizację całego procesu inwestycyjnego. Zespół projektowy na podstawie bieżących aktualizacji informacji o budynku jest w stanie zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów oraz szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Dodatkowo projekt realizowany w tej technologii pozwala inwestorowi na świadome uczestnictwo na każdym etapie realizacji. Daje także możliwości analizy alternatywnych rozwiązań, co znacząco wpływa na optymalizację procesów produkcyjnych i technologicznych oraz tym samym na zgodne z zamierzeniem inwestora wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji.

W fazie realizacji budowy danego obiektu programy i aplikacje, w które wyposażeni są inżynierowie oraz kierownicy budów, pozwalają na bieżący wgląd do pełnobranżowej dokumentacji w modelu 3D. Takie narzędzia na budowie znacząco poprawiają planowanie prowadzonych prac – głównie na styku różnych branż instalacyjnych i technologicznych. Co więcej, w przypadku wprowadzania zmian w trakcie realizacji prac budowlanych wykorzystywanie modelu 3D/BIM dokumentacji wpływa na  ograniczenie rozbieżności komunikacyjnych między biurem projektowym a budową oraz między budową a Inwestorem. Dzięki technologii BIM wszyscy uczestnicy procesu budowlanego mogą sprawniej i bardziej efektywnie uczestniczyć np. w naradach budowy lub naradach koordynacyjnych.

N.Ch.: Jaką najbardziej skomplikowaną inwestycję do tej pory firma JAKON realizowała w technologii BIM?

M.G.: To obecnie fabryka amerykańskiej firmy na terenie Wielkopolski. Pełnobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy został opracowywany przez kilkunastu projektantów branżowych. Realizowany jest w całości w oparciu o technologię BIM, począwszy od projektów architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych. Uwzględnia również projekty warsztatowe technologii (łącznie z podkonstrukcjami pod maszyny), zbiorniki (wraz z projektami instalacji wentylacji strefy czystej produkcyjnej) oraz instalację tryskaczową.

N.Ch.: Mówiliśmy o tym, że technologia BIM jest pomocna przy wyłapywaniu błędów projektowych. Jakich udało się uniknąć przy realizacji chociażby wspomnianej przed chwilą inwestycji?

M.G.: Dzięki technologii BIM koordynacja procesu projektowania jest dużo bardziej efektywna i przejrzysta. Udało nam się m.in. zminimalizować praktycznie całkowicie kolizje występujące podczas prowadzenia tras instalacji tryskaczowej oraz wentylacyjnej. Projekt technologii przygotowany w całości w środowisku 3D pozwoli również uniknąć wykonywania skomplikowanych otworowań ścian oraz stropów na końcowych etapach realizacji. Dzięki pracy wszystkich projektantów branżowych na jednym modelu 3D całego obiektu znacznie łatwiej zapanować nad licznymi zmianami w projekcie powstającymi w fazie realizacji. Omawianie projektu na modelu znacząco poprawia wyobrażenie przestrzeni oraz relacji pomiędzy poszczególnymi elementami budowli, które na rysunkach w tradycyjnej formie 2D są nie do wychwycenia przez osoby niezwiązane na co dzień z budownictwem.

N.Ch.: BIM to przyszłość technologii budowlanej czy narzędzie ułatwiające pracę jedynie przy najbardziej skomplikowanych realizacjach?

M.G.: Patrząc na technologię BIM przyszłościowo, możemy się spodziewać, że w miarę upływu czasu jej dostępność, liczba użytkowników oraz funkcje programowe będą systematycznie wzrastać. BIM to narzędzie z bardzo dużymi możliwościami w zakresie projektowania, tworzenia informacji o budynku, ale przede wszystkim – co dla nas, projektantów, jest istotne – pozwalające pracować na jednym wspólnym pliku całemu zespołowi projektowemu, zaczynając od architekta przez konstruktora, projektantów branż instalacyjnych i technologicznych, kończąc na drogowcach oraz projektantach instalacji i sieci zewnętrznych. Możliwość korzystania z technologii BIM i tym samym projektowania w standardzie 3D diametralnie zmienia podejście do projektowania oraz znacząco wpływa na świadome postrzeganie zamierzenia inwestycyjnego nie tylko przez projektantów, ale przez wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz inwestora. BIM to zaawansowane narzędzie koordynacyjne, dzięki któremu projekty poszczególnych branż współdziałają ze sobą. Efekty koordynacji zauważalne są przez kierownictwo budowy podczas realizacji w postaci ograniczenia ilości, a nawet braku kolizji. Technologia jest nie tylko narzędziem ułatwiającym pracę projektantów. W przypadku realizacji złożonych pod względem wielkości, zróżnicowanej funkcji obiektu oraz skomplikowania i zaawansowania procesów technologicznych, produkcyjnych oraz magazynowych BIM jest narzędziem niezbędnym.

N.Ch.: Co powiedziałby Pan firmom, które boją się zaufać tej technologii?

M.G.: Technologia BIM w niedalekiej przyszłości stanie się standardem pracy w większości biur projektowych oraz części firm budowlanych. Podyktowane jest to pojawiającymi się coraz częściej trendami na rynku budowlanym w sektorze projektów z branży produkcyjnej i technologicznej. Słyszymy, że niektóre przetargi publiczne w formule „zaprojektuj i wybuduj” obostrzone są już koniecznością przygotowania dokumentacji w technologii BIM. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając doświadczenie firmy JAKON przy realizacji projektów z wykorzystaniem przedmiotowej technologii, z całą pewnością mogę stwierdzić, że należy inwestować w tego typu narzędzia.

Podejście do wdrożenia w zespole, biurze projektowym czy przedsiębiorstwie budowlanym wiąże się z określonymi kosztami oraz czasem. Przede wszystkim trzeba się liczyć z zaangażowaniem w proces szkolenia architektów i projektantów branżowych. Może się ono odbywać przy udziale firm zewnętrznych, za pośrednictwem internetu lub samodzielnie – na konkretnym projekcie dedykowanym do przygotowania w standardzie BIM.

Nie powinniśmy obawiać się nowych i zaawansowanych narzędzi, jakim z pewnością jest technologia BIM. Proces wdrożenia należy jednak ułożyć w sposób zrównoważony, pozwalający sukcesywnie, krok po kroku osiągać zamierzone i transparentne cele dla całego zespołu oraz poszczególnych jednostek. Mimo tego że początkowo proces projektowy może ulec wydłużeniu, to po nabyciu umiejętności biegłej obsługi danego programu procesy projektowe staną się bardziej efektywne i efektowne. Dzięki wykorzystaniu środowiska 3D oraz technologii BIM korzyści będą zauważalne w całym procesie  budowlanym, od koncepcji przez projekt i realizację po fazę przekazania inwestorowi gotowego obiektu.

 

Widok perspektywiczny obiektu

Pełnobranżowa dokumentacja
techniczna wykonana w technologii BIM
pozwala dużo lepiej zrozumieć cały proces projektowy
oraz powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami obiektu

Fot. arch. Jakon
open