Home News XXXIV WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI – SZCZYRK 2019
XXXIV WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI – SZCZYRK 2019
0

XXXIV WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI – SZCZYRK 2019

0
0

W tym roku w Szczyrku zorganizowano już XXXIV Konferencję, której głównym organizatorem był Oddział PZITB przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowic i Krakowa. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył Janusz Kozula a merytoryczne przygotowanie programu wykładów powierzono dr hab. inż. Łukaszowi Drobcowi, prof. P.Śl. Tegoroczna Konferencja kontynuowała rozpoczęty w ubiegłym roku cykl „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie.” w szeroko rozumianym Budownictwie Ogólnym.

W dniach 27 i 28 lutego 1986 roku w Krakowie została zorganizowana pierwsza Ogólnopolska Konferencja, Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Organizatorem były Oddziały PZITB z Gliwic, Katowic i Krakowa. W 1993 roku do organizatorów dołączył Oddział PZITB z Bielska-Białej. Partnerami medialnymi Konferencji były czasopisma: Builder, Izolacje, Inżynier Budownictwa, Inżynieria i Budownictwo, Materiały Budowlane i Przegląd Budowlany.

W tym roku w Szczyrku zorganizowano już XXXIV Konferencję, której głównym organizatorem był Oddział PZITB przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowic i Krakowa. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył Janusz Kozula a merytoryczne przygotowanie programu wykładów powierzono dr hab. inż. Łukaszowi Drobcowi, prof. P.Śl. Tegoroczna Konferencja kontynuowała rozpoczęty w ubiegłym roku cykl „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie.” w szeroko rozumianym Budownictwie Ogólnym. Jak co roku przekazano uczestnikom Konferencji wydawnictwo zawierające komplet 33 wykładów w trzech tomach, w czwartym tomie zamieszczono artykuły przedstawiające osiągnięcia technologiczne i badawcze prezentowane przez Partnerów Konferencji i niektórych Wystawców. Materiały Konferencyjne powiększą „biblioteczkę projektanta konstrukcji” i będą praktyczną pomocą dla projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru i wykonawców.

W warsztatach udział wzięło 400 uczestników, w tym wielu znamienitych gości, wśród których byli między innymi przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko, Z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH prof. Janusz Juraszek. Podczas otwarcia Konferencji Kapituła przyznała tytuł Członka Honorowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Andrzejowi Nowakowi z Oddziału PZITB Katowice.

Tradycyjnie Warsztatom towarzyszył Salon Wystawców, w którym 48 firm na stoiskach prezentowało swoje technologie, wyroby budowlane i nowości. W zorganizowanym konkursie na Lidera Wystawców nagrodę i puchar zdobyła Firma Dlubal Software Sp. z o.o. z Katowic wyróżnienia przyznano firmie FAMAR Fabian Rudziak z Chojnowa i firmie ASTRA Benedykt Karczewski ze Straszyna.

Podczas uroczystości otwarcia Warsztatów wykład inauguracyjny pt. „ Autorska propozycja nowych wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych w kontekście katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui.” wygłosił prof. Janusz Rymsza. Omówił w nim swoją autorską propozycję nowych wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych w kontekście ubiegłorocznej katastrofy wiaduktu w Genui.

W pierwszym dniu miało miejsce spotkanie uczestników Konferencji z Z-cą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego- Krzysztofem Piątkiem na temat „Rola i zadania projektanta w procesie budowlanym w świetle Prawa budowlanego.” Spotkanie, które prowadził Jan Spychała, przerodziło się w burzliwą dyskusję nad ciekawymi tematami takimi jak np. projekt wykonawczy, sprawowanie nadzoru autorskiego, istotnymi i nieistotnymi zmianami w projekcie budowlanym. Dla uczestników i uatrakcyjnienia Konferencji organizatorzy przygotowali spotkanie z Sebastianem Kawą znanym szybownikiem, który opowiedział o swoich sportowych dokonaniach.

W drugim i trzecim dniu Warsztatów organizatorzy zorganizowali dwa atrakcyjne koncerty. W środę wystąpił dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk z zespołem Crazy Band i aktorami Teatru Rozrywki w Chorzowie. Natomiast w czwartek uczestnicy wysłuchali recitalu duetu wokalno-muzycznego Wojciecha Myrczka-Pawła Tomaszewskiego.

Zakończenie Konferencji odbyło się w piątek dyskusją generalną, po której Janusz Kozula i Przemysław Pępek z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej przekazali symboliczną pałeczkę WPPK Andrzejowi Szydłowskiemu i Januszowi Krasnowskiemu z Oddziału PZITB Katowice- organizatorom przyszłorocznej Konferencji WPPK-2020

Wysoki poziom organizacyjny jest zasługą Zespołu Organizacyjnego z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej: Marka Bronickiego, Ludwika Ignatowicza, Małgorzaty Łyko, Zbigniewa Walawskiego oraz pracowników: Ewy Anczakowskiej, Ewy Keiper i Violetty Miodońskiej Przewodniczącego Oddziału PZITB z Bielska-Białej Przemysława Pępka oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Janusza Kozuli. W pracach organizacyjnych brali udział studenci Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej kierunku Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
XXXIV Warsztaty przeszły do historii. W imieniu organizatorów i uczestników jeszcze raz dziękuję autorom wykładów za część merytoryczną, wystawcom za prelekcje a uczestnikom za udział.

Materiały WPPK-2019 w formie papierowej są do nabycia w Biurze Oddziału PZITB w Bielsku-Białej, tel. 33 8220294, e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl

Janusz Kozula

 

open