Home Aktualności PSB: BAROMETR RYNKU PODSUMOWANIE ROKU 2018
PSB: BAROMETR RYNKU PODSUMOWANIE ROKU 2018
0

PSB: BAROMETR RYNKU PODSUMOWANIE ROKU 2018

0
0

Na koniec 2018 r. Grupę PSB tworzyło 397 firm handlowych dysponujących łącznie 304 składami materiałów budowlanych, 285 sklepami PSB Mrówka oraz 61 placówkami PSB Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się o 16 marketów, zaś 8 hurtowni zostało przekształconych w nowoczesne centra PSB Profi. Skala działania oraz osiągane przez Grupę PSB wyniki stanowią swoisty barometr dystrybucji budowlanej. Prezentujemy dane podsumowujące 2018 rok.

Łączne przychody całej Grupy PSB ze sprzedaży materiałów budowlanych osiągnęły w 2018 r. pułap 6,8 mld zł i były o 11,4% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Należy jednak podkreślić, że całkowite przychody podmiotów tworzących PSB są wyższe o ponad 1 miliard i pochodzą z tytułu innej działalności, jaką prowadzi spory odsetek naszych partnerów – sprzedaż paliw, nawozów, deweloperka, wykonawstwo, produkcja, transport, hotelarstwo. Grupa PSB konsekwentnie kontynuuje swoją strategię rozwoju marketów Mrówka i Mini-Mrówka, których przychody w 2018 r., w wyniku zwiększenia się popytu oraz uruchomienia nowych placówek, wzrosły aż o 20%, osiągając poziom 2,2 mld zł. Z kolei całkowite przychody centrali – Grupy PSB Handel SA – osiągnęły poziom 2,7 mld zł i były o 13% wyższe niż przed rokiem.

Dynamika sprzedaży

Generalny popyt w 2018 r. w stosunku do 2017 r. był wyższy we wszystkich grupach towarowych. Drugi rok z rzędu liderem wzrostu sprzedaży w centrali PSB była płyta OSB – ponad 30-procentowy skok ewidentnie związany był z przyrostem cen. Podobnie było z wiceliderem, tj. materiałami ściennymi (+28%) – chociaż tu korelacja cenowo-popytowa była niższa. Widać ją wyraźnie w innych grupach: izolacje termiczne (+18%), farby (+13%), otoczenie domu (+10%), cement (+9%). Odmienna sytuacja nastąpiła wśród towarów, które uplasowały się na końcu rankingu dynamiki sprzedaży, tj. w izolacjach wodochronnych (+2%), stolarce (+2%), dachach (+1%) i artykułach motory zacyjnych (+0,4%). Ich ceny wzrosły znacznie bardziej niż popyt. Sprzedaż, przez Centralę PSB, materiałów ze środka omawianego rankingu wzrosła o ok. 8–20%. Ceny materiałów w ciągu 2018 r., w porównaniu do 2017 r., wzrosły w 19 grupach towarowych (spośród 20 grup). Największą dynamikę odnotowały płyty OSB (+28%) oraz ściany, kominy (+14%). Do 10% wzrosły ceny w grupach: izolacje termiczne, otoczenie domu, farby, lakiery, cement, wapno, izolacje wodochronne, dachy, rynny, chemia budowlana, stolarka, wykończenia, instalacje, ogrzewanie, narzędzia, motoryzacja, ogród, hobby, sucha zabudowa, wyposażenie, AGD, płytki, łazienki, kuchnie oraz dekoracje. Spadek cen nastąpił tylko w grupie oświetlenie i elektryka (-1%). Ogólnie można stwierdzić, że ceny materiałów tzw. ciężkiej budowlanki zwiększyły się o ok. 7%, zaś z sektora dom i ogród o ok. 1,5%.

Podsumowanie

1. W minionym sezonie przeciętna firma partnera Grupy PSB zintensyfikowała swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budownictwa o niemal 10%.

2. W roku 2018 nastąpił dalszy wzrost popytu na rynku mieszkaniowym, szczególne rekordy biło budownictwo deweloperskie.

3. Problemem numer jeden w branży budowlanej były niedobory kadr wykonawczych w stosunku do skali planowanych inwestycji.

4. Znacząco wzrosły ceny wielu produktów z tzw. ciężkiej budowlanki – średnio o ponad 7%. Z kolei produkty służące do utrzymania domów i ogrodów zdrożały o ok. 1,5%.

5. Nasiliły się opóźnienia w dostawach materiałów wznoszeniowych – ścian i niektórych izolacji termicznych.

6. Wzrosły ceny usług budowlano-montażowych – różnie w odmiennych specjalizacjach, ale znacząco bardziej niż ceny materiałów budowlanych.

open