Home News INTELIGENTNY BUDYNEK. PORADNIK PROJEKTANTA, INSTALATORA I UŻYTKOWNIKA
INTELIGENTNY BUDYNEK. PORADNIK PROJEKTANTA, INSTALATORA I UŻYTKOWNIKA
0

INTELIGENTNY BUDYNEK. PORADNIK PROJEKTANTA, INSTALATORA I UŻYTKOWNIKA

0
0

Inteligentny budynek jest pojęciem, które pojawiło się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo dotyczyło ono obiektów budowlanych wyposażonych w dość zaawansowaną (jak na ówczesne czasy) automatykę instalacji i systemów. Budziło liczne wątpliwości co do zasadności takiego określenia. Kwestionowano „inteligencję” budynku. Twierdzono, że zasadniejszym byłoby mówienie o „instynkcie” budynku (przez analogię do zwierząt – określone reakcje na określoną, zaistniałą sytuację).

Dziś „inteligentny budynek” to już codzienność, chociaż wiedza przeciętnego człowieka na jego temat jest często bardzo powierzchowna i nie do końca prawdziwa. Obecnie inteligentny budynek to już nie tylko, choćby najbardziej zaawansowana technologicznie automatyka budynkowa. Dziś pojęcie to należy rozważać w znacznie szerszym kontekście.

Autorzy postawili sobie za cel dotarcie do szerokiego spektrum osób zaangażowanych w projektowanie, instalowanie i użytkowanie inteligentnych budynków.

Książka prezentuje dwa obszary wiedzy: teoretyczną i praktyczną. Wiedza teoretyczna obejmuje wprowadzenie do tematyki inteligentnych budynków (definicje, stan obecny, perspektywy rozwoju) instalacje i wyposażenie  techniczne budynków  oraz syntetyczną prezentację trzech należących do wiodących na rynku światowym systemów: LCN, KNX, BACnet.

Aspekt praktyczny, stanowiący zasadniczą część książki, obejmuje zalecenia i wytyczne w zakresie opracowywania założeń projektowych, realizacji projektu, instalowania i serwisowania instalacji oraz korzystania z oprogramowań narzędziowych, dedykowanych dla trzech przedstawionych systemów. Książka prezentuje całościowe podejście do procesu tworzenia inteligentnego budynku. Od prezentacji możliwości realizacji określonych funkcji, przez przygotowanie i realizację projektu, instalowanie i serwisowanie, aż do wskazówek dotyczących użytkowania.

Książka również może stanowić cenne źródło informacji dla studentów uczelni technicznych, na Wydziałach Elektrycznych i Elektroniki o kierunkach: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Informatyka.

Obserwowany w ostatnich latach szybki postęp technologiczny w obszarach takich jak: technika  mikroprocesorowa, informatyka, czy telekomunikacja powoduje odmienne od dotychczasowych, podejście do rozwiązywania zagadnień sterowania, nadzoru i zabezpieczeń w instalacjach budynkowych.  Techniczne możliwości tradycyjnych instalacji elektrycznych nie są już w stanie sprostać oczekiwaniom użytkowników w zakresie wysokiego standardu obiektu, zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia przy jednoczesnej redukcji kosztów eksploatacji. Do techniki budynkowej wprowadzane są coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania systemowe.

Niniejsza publikacja prezentuje całościowe podejście do procesu tworzenia inteligentnego budynku: od prezentacji możliwości realizacji określonych funkcji, przez przygotowanie i realizację projektu, instalowanie i serwisowanie, aż do wskazówek dotyczących użytkowania.

Książka porusza dwa obszary wiedzy: teoretyczną i praktyczną. Pierwszy, obejmuje wprowadzenie do tematyki inteligentnych budynków (definicje, stan obecny, perspektywy rozwoju) instalacje i wyposażenie  techniczne budynków  oraz syntetyczną prezentację trzech należących do wiodących na rynku światowym systemów: LCN, KNX, BACnet. Aspekt praktyczny, stanowiący zasadniczą część książki, obejmuje zalecenia i wytyczne w zakresie opracowywania założeń projektowych, realizacji projektu, instalowania i serwisowania instalacji oraz korzystania z oprogramowań narzędziowych, dedykowanych dla trzech przedstawionych systemów.

Autorzy postawili sobie za cel dotarcie do możliwie szerokiego spektrum osób zaangażowanych w projektowanie, instalowanie i użytkowanie inteligentnych budynków. Książka może stanowić również cenne źródło informacji dla studentów uczelni technicznych na kierunkach takich jak: elektrotechnika, automatyka i robotyka, informatyka.

 

open