Home News NDI rozbuduje drogę 512 Pieniężno – Bartoszyce
NDI rozbuduje drogę 512 Pieniężno – Bartoszyce
0

NDI rozbuduje drogę 512 Pieniężno – Bartoszyce

0
0

Umowa na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” podpisana została we wtorek 21 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej o długości 48,616 km o kategorii KR 3. Termin realizacji kontraktu to 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych.

Przebudowa obejmie:

– budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy

– korektę łuków poziomych i pionowych DW512,

– budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych,

–  budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, mostów i przepustów, w tym remont 1 mostu, przebudowę 1 mostu

–  budowę i przebudowę zatok autobusowych, chodników i miejsc postojowych,

–  budowę stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi pojazdów,

–  budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,

–  niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego

–  korektę poszerzenie jezdni

 

Podczas budowy NDI wykona

– Budowę nasypów w ilości ok. 270 000m3

90 przepustów stalowych łukowo- kołowych , kołowych, żelbetowych oraz z rur GRP

– Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, dla której niezbędne jest dostarczenie ok. 120 000Mg mieszanki

– Wykonanie podbudowy z MCE w ilości 160 500m2 (24075m3)

– Dostawę mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości ok. 130 000Mg

 

Droga 512 przebiega przez województwo warmińsko- mazurskie, w powiatach braniewskim i bartoszyckim, na terenie miasta i gminy Pieniężno, miasta i gminy Górowo Iławeckie oraz gminy Bartoszyce.

open