Home Materiały i Technologie PROJEKT: OSIEM PROCENT
PROJEKT: OSIEM PROCENT
0

PROJEKT: OSIEM PROCENT

0
0

Nowe badanie potwierdza osiągnięcie znacznych oszczędności energii – zużycie niższe o 8% dzięki zastosowaniu w oknach z szybami zespolonymi ramek dystansowych z tworzywa sztucznego.

Ramka dystansowa w termoizolacyjnej szybie zespolonej stanowi wprawdzie niewielki komponent okna, ale ma ogromny wpływ na energochłonność budynku. Element ten dostępny jest w wersji z metalu lub tworzywa sztucznego. Badanie przeprowadzone przez niezależny niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego (Passivhaus Institut Darmstadt) dowodzi, na podstawie przytoczonych danych liczbowych, że ramki dystansowe wykonane w 100% z tworzywa sztucznego zwiększają efektywność energetyczną okien. Ponadto ciepła ramka zmniejsza zużycie energii, emisję CO2 i koszty ogrzewania.

Procedura badawcza
Wyniki dla Frankfurtu i Helsinek są reprezentatywne dla strefy klimatu umiarkowanego chłodnego lub zimnego i tym samym można odnieść je odpowiednio do warunków panujących w zachodniej i wschodniej Polsce. W badaniu porównano ramki dystansowe z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego (SWISSPACER) wykorzystywane w oknach domów niskoenergetycznych oraz odpowiadające normom określonym w niemieckim rozporządzeniu o oszczędzaniu energii w nowych budynkach (EnEV 2016). Rezultat, jaki uzyskano, potwierdza tezę, że dzięki zastosowaniu ramek dystansowych o wysokiej efektywności energetycznej wykonanych z tworzywa sztucznego zamiast z aluminium – w przypadku domów niskoenergetycznych z przeszkleniem podwójnym– można zaoszczędzić około 5,6% całkowitej energii grzewczej w klimacie umiarkowanym chłodnym oraz 4,8% w klimacie zimnym. W odniesieniu do potrójnych szyb zespolonych wartość ta wynosi odpowiednio aż 8,6% i 7,1%.

Oznacza to dużo niższe koszty ogrzewania i w ten sposób właściciele domów mogą cieszyć się z mniejszych rachunków, chociaż samo okno z ciepłą ramką jest minimalnie droższe.

Komfort użytkowania
Jeżeli ramki dystansowe mają wysoką wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła (ramki metalowe), to mimo wykorzystania ultranowoczesnego (pasywnego) profilu okna szyby zespolone i tak będą oddawały na zewnątrz dużo ciepła. Ciepłe ramki o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego mają również przewagę nad analogicznymi elementami wykonanymi z innych materiałów. Według przeprowadzonego badania przewodność cieplna tych pierwszych wynosi 0,14. W przypadku ramek wykonanych ze stali nierdzewnej wartość ta osiąga 0,60, a z aluminium – aż 160 W/(mK). Ponadto ramki dystansowe z tworzywa sztucznego zapewniają większy komfort przebywania w pomieszczeniu, ponieważ znacząco redukują powstanie zjawiska kondensacji pary wodnej na krawędzi szyby, zmniejszają ryzyko tworzenia się pleśni oraz utrzymują temperaturę w bezpośrednim sąsiedztwie okna na optymalnym poziomie.

 

Fot. 1. Najważniejsze wnioski: zastosowanie ramek dystansowych o wysokiej efektywności
energetycznej wykonanych z tworzywa sztucznego zamiast z aluminium pozwala na
osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie wykorzystania energii.

Zdjęcia archiwum SWISSPACER

 

Fot. 2. Kamera termowizyjna uwidacznia różnice: izolacja cieplna na krawędzi szyby
z ramkami dystansowymi o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa
sztucznego (z lewej) w porównaniu z ramkami aluminiowymi (z prawej) 

Fot. 3. Ramka dystansowa znajduje się pomiędzy ramą okienną a szybą zespoloną:
ciepła ramka o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego
zapewnia znaczne oszczędności energii w budynkach

Zleceniodawcą badania jest producent ciepłych ramek – firma SWISSPACER: – Naszym celem było przedstawienie wiarygodnych danych, potwierdzonych przez niezależny instytut – podkreśla Andreas Geith, Dyrektor Zarządzający. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.swisspacer. com/pl/8percent.


SWISSPACER to firma obecna na całym świecie, lider innowacji w dziedzinie „ciepłych ramek” dystansowych. Została założona w 1998 roku i należy do Grupy Saint-Gobain.

open