Home Aktualności KONGRES HBC
KONGRES HBC
0

KONGRES HBC

0
0

6 czerwca 2019 r. w  Centrum Szkoleniowym Adgar (Al.Jerozolimskie 181 B) odbędzie się Konferencja HBC (Hotele, Biurowce, Centra handlowe).  Rejestracja uczestników odbędzie się od godziny 8:00, a pierwszy wykład o 9:00. Przewidywana godzina zakończenia wykładów to 15:00. Swoją merytoryczną wiedzą , opartą na studium przypadku podzielą się znani eksperci. Poniżej przedstawiamy nazwiska ekspertów oraz tematy, które zostaną przez nich poruszone.

NATALIA NAUMOVA
Niezależny konsultant, członek RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors), Asesor BREEAM International New Construction, Asesor BREEAM International Refubrishment & Fit-Out, Audytor BREEAM In – Use, konsultant DGNB oraz Asesorem SKA Rating Office (RICS)

Posiada blisko 15 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami w obszarze budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Od ponad 9 lat jej aktywność zawodowa jest także związana z budownictwem zrównoważonym. W latach 2010-2012 była zaangażowana we wdrożenie w firmie ECHO Investment S.A. standardu BREEAM wykorzystywanego w ocenie jakości budynków i ich oddziaływania na środowisko. W latach 2012-2016 pracowała w niemieckiej firmie Drees & Sommer jako Menadżer Projektu, a następnie Partner Projektu i Lider zespołu zrównoważonego budownictwa w Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw. Obecnie jest niezależnym konsultantem, członkiem RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors), Asesorem BREEAM International New Construction, Asesorem BREEAM International Refubrishment & Fit-Out, Audytorem BREEAM In – Use, konsultantem DGNB oraz Asesorem SKA Rating Office (RICS). W 2015 roku, została wyróżniona prestiżową nagrodą BREEAM Country First Assessor Award, przyznaną przez autora i operatora standardu BREEAM, BRE Global. Natomiast w 2019 roku nagrodę w konkursie BREEAM Awards uzyskał budynek Park View Office Tower, dla którego przeprowadziła certyfikację BREEAM.

PANEL EKSPERCKI
LEED, BREEAM, DGNB – budownictwo zrównoważone w Polsce. Analiza rynku i perspektywy rozwoju. Polska może poszczycić się jednym z najszybszych wzrostów rynku nieruchomości certyfikowanych w Europie. W jakim kierunku idzie budownictwo zrównoważone i co jest kluczem do przyszłości i sukcesu na rynku inwestycji certyfikowanych systemami wielokryterialnymi LEED, BREEAM oraz DGNB?

BARBARA JACKOWSKA
Trener/ Szkoleniowiec firm deweloperskich i wykonawczych z zakresu budownictwa certyfikowanego LEED, BREEAM, DGNB

Ponad 670 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu budownictwa zrównoważonego, certyfikacji LEED, BREEAM, DGNB, HQE oraz budownictwa pasywnego. Kilkadziesiąt artykułów w topowej prasie branżowej na temat systemów certyfikacji. Swoją karierę w branży budownictwa zrównoważonego zaczynała w firmie Skanska, następnie doskonaląc swoją wiedzę w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Od 2012 roku jest również audytorem systemów ISO w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Ukończyła akredytowany kurs zarządzania projektami PRINCE2® (Projects In Controlled Environments ), a także szerg szkoleń z zakresu LEED, BREEAM i DGNB. Od 2011 roku w firmie ECOSQUAD odpowiada za merytoryczną część opracowań dokumentacji dla budynków certyfikowanych, a także szkolenie firm deweloperskich i wykonawczych z zakresu budownictwa certyfikowanego LEED, BREEAM, DGNB.

PANEL EKSPERCKI
Ekologia i trendy wsparte ekonomią – wpływ ekologicznych certyfikatów na wzrost wartości inwestycji i obniżenie kosztów eksploatacyjnych i ubezpieczeniowych. Jakie realne oszczędności daje wykonanie certyfikacji – rozwiązania, przykłady, analizy i kalkulacje.

mgr inż. NIKON GAWRYLUK
Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych

Absolwent wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Były pracownik Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, obecnie specjalista ds. aplikacji ppoż. Reprezentant w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych. Autor publikacji w czasopiśmie naukowym Rynek Instalacyjny, na co dzień odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów, certyfikację i rozwój działu ds. aplikacji ppoż

PANEL EKSPERCKI cz. I
Prawo Polskie i Europejskie w kontekście podzespołów Stałych Urządzeń Gaśniczych – Wodnych
Źródła prawa, prawo Polskie i Europejskie, hierarchia prawa.
Krajowe Oceny Techniczne a Europejskie Oceny Techniczne.
Dopuszczenie jednostkowe według prawa krajowego i europejskiego.
Wprowadzenie do obrotu na podstawie certyfikatów z innych państw UE i EFTA.

PANEL EKSPERCKI cz. II
Pompy pożarowe, różnice NFPA, VdS, PN, zakresy stosowania i podstawowe różnice doboru, Ogólna zasada stosowania standardów ppoż. Teoria a praktyka.
Typy pomp dopuszczalne w danych standardach, pompy specyficzne dla danych standardów.
Charakterystyki pomp według określonych standardów, wartości charakterystyczne.
Dobór pomp pożarowych według omawianych standardów.
Ponadto znane , światowe firmy poruszą popularne tematy tj:
1. Systemy detekcji gazów w obiektach biurowych i hotelowych – HFC, CO2, CO/LPG.
2. Nowoczesne metody współpracy z architektem przy projektowaniu podłóg obiektowych.
3. Systemy zabezpieczeń technicznych – obsługa wielu najemców powierzchni i gości.
4. Możliwości powiększenia ilości miejsc parkingowych przez zastosowanie mechanicznych systemów parkowania samochodów.
5. Integracja systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu.
6. Jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie dachy oraz dachy budynków wysokich?
7. Jak dać drugie życie modernizowanym dachom? Stabilność wymiarowa mimo nacisku, stała lambda i wodoodporność na lata.
8. Rozwiązania eliminujące mostki termiczne dla konstrukcji podziemnych i fasadowych.
9. Brak możliwości kondensacji pary wodnej w strukturze materiału termoizolacyjnego, czy to możliwe?
10. Izolacja termiczna od wewnątrz, bezpieczne pożarowo drogi ewakuacyjne, szachty wentylacyjne.
11. Bezpieczeństwo termoizolacji w obiektach i wnętrzach o podwyższonej wilgotności.

 

KOMPLEKS BIUROWCÓW ADGAR PARK WEST. Centrum szkoleniowe Adgar przy ul. Al.Jerozolimskie 181 B. Sala Event Room ( poziom 0, Budynek B parter)

WSTĘP DLA UCZESTNIKÓW JEST BEZPŁATNY.

BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE: http://www.dndproject.com.pl/pl/aktualnosci/327-kongres-hbc-hotele-biurowce-centra-handlowe

 

open