Home Aktualności 65. KONFERENCJA W KRYNICY
65. KONFERENCJA W KRYNICY
0

65. KONFERENCJA W KRYNICY

0
0

65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB odbędzie się w dniach 15-20 września 2019 roku, w hotelu Activa, w Muszynie – Złockie. Podobnie, jak przed rokiem, zaszczyt pełnienia funkcji bezpośredniego jej organizatora przypadł Wydziałowi Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.


Tradycyjnie konferencja składa się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej 65. edycji konferencji jest Cyfryzacja w budownictwie  i architekturze. Wybrano sześć obszarów konferencyjnych rozważań:

– Obsługa baz danych, Big Data

– Grafika komputerowa, wizualizacje 3D

–BIM – oprogramowanie

–Automatyzacja w budownictwie

– Druk 3D, skanery przestrzenne

– Projektowanie parametryczne

– GIS w budownictwie i planowaniu przestrzennym

– IoT – internet rzeczy

Przedmiotem części ogólnej konferencji są problemy naukowe z zakresu:

– budownictwa ogólnego

– fizyki budowli

– geotechniki

– inżynierii komunikacyjnej: mostowej i kolejowej

– inżynierii materiałów budowlanych

– inżynierii przedsięwzięć budowlanych

– konstrukcji betonowych

– konstrukcji metalowych

– mechaniki konstrukcji i materiałów

– budownictwa hydrotechnicznego

W ramach konferencji odbędą się zebrania: Komitetu Nauki PZITB, Sekcji Konstrukcji Metalowych, Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

open