Home News CEMEX POLSKA STAWIA NA INFRASTRUKTURĘ
CEMEX POLSKA STAWIA NA INFRASTRUKTURĘ
0

CEMEX POLSKA STAWIA NA INFRASTRUKTURĘ

0
0

Chcemy aktywnie uczestniczyć w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, które sprzyjają rozwojowi rynku materiałów budowlanych.

„Builder”: W jakich obszarach budownictwa oraz w których regionach kraju CEMEX jest aktualnie najbardziej aktywny?

Michał Grys: CEMEX w Polsce aktywnie uczestniczy w rozbudowie infrastruktury drogowej, zarówno w projektach o znaczeniu krajowym, takich jak autostrada A2 czy drogi ekspresowe S6 i S17, jak i w tych o wymiarze lokalnym. Firma bierze także udział w realizacji inwestycji kolejowych, w szczególności przy przebudowie oraz modernizacji linii we wschodniej i południowej Polsce. Ambicją CEMEX jest realizacja inwestycji we wszystkich segmentach rynku budowlanego.

Ożywienie na rynku niesie za sobą zarówno szanse, jak i wyzwania. Jak CEMEX Polska radzi sobie z aktualnymi wyzwaniami branży?

M.G.: Prognozy pokazują, że branża materiałów budowlanych może liczyć na dobre uwarunkowania rynkowe. Nie ignorujemy jednak pojawiających się wyzwań: wzrostu kosztów produkcji, braków kadrowych czy też ograniczonej dostępności środków transportu w szczycie sezonu budowlanego. Staramy się jednak jak najlepiej planować łańcuchy dostaw, by produkty oferowane przez naszą firmę pojawiały się na czas na wskazanym placu budowy. Rüdiger Kuhn: Jednym z priorytetów CEMEX jest koncentracja na kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach. Nasza stale rozwijająca się oferta produktów oraz usług jest dopasowywana do potrzeb klientów, dla których chcemy być niezawodnym partnerem w biznesie. Jednym z rozwiązań, które w ostatnim czasie zaproponowaliśmy naszym klientom, jest innowacyjna platforma cyfrowa CEMEX Go. Ułatwia ona proces składania zamówień i śledzenia dostaw. Dzięki najnowszym technologiom klienci mogą uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat swojej współpracy z CEMEX w czasie rzeczywistym.

W okresie wzmożonego popytu tym bardziej warto pamiętać, że ilość powinna iść w parze z jakością oraz bezpieczeństwem. Co gwarantują w tym kontekście usługi i rozwiązania firmy CEMEX?

M.G.: W myśl Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. producenci betonu będą zobowiązani m.in. do wystawiania krajowych deklaracji właściwości użytkowych dla produkowanych betonów oraz znakowania betonu znakiem budowlanym, co będzie możliwe po uzyskaniu krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji. CEMEX w Polsce może pochwalić się ponaddziesięcioletnim doświadczeniem wytwarzania betonu w warunkach certyfikowanej kontroli produkcji – już w 2008 r. poddaliśmy dobrowolnej certyfikacji wdrożony w naszych wytwórniach system kontroli produkcji. Po takiej „próbie generalnej” zakłady CEMEX są w pełni przygotowane do obowiązujących od 1 lipca zmian przepisów, tym bardziej, że zakończył się właśnie proces ich certyfikacji w obszarze prawnie regulowanym. Ponadto CEMEX przestrzega zasad BHP w swoich działaniach i propaguje takie postępowanie. Priorytetem i najważniejszym zadaniem w codziennej pracy w CEMEX jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, dostawców oraz klientów.

R.K.: CEMEX w Polsce oraz w Europie nieustannie inwestuje w rozwój swoich zakładów, doskonaląc procesy związane z BHP, wydajnością produkcji, ochroną środowiska oraz rozwojem produktów specjalistycznych, zarówno betonowych, jak i kruszywowych. Zapotrzebowanie na produkty i usługi z oferty CEMEX jest regulowane dostępnymi na rynku zamówieniami i inwestycjami. M.G.: Nasze zakłady są gotowe do pokrycia tego zapotrzebowania. A dzięki nowoczesnym technologiom używanym przy produkcji dostarczany beton towarowy spełnia najwyższe standardy i gwarantuje trwałość konstrukcji powstających z jego użyciem. Z kolei kruszywa z oferty CEMEX zapewniają szerokie zastosowanie w wielu segmentach i gałęziach przemysłu oraz charakteryzują się powtarzalnymi wysokimi parametrami potwierdzonymi branżowym znakiem jakości „Solidne Kruszywa”. CEMEX pragnie w dalszym ciągu wspierać rozbudowę polskiej infrastruktury i jest gotowy sprostać większej liczbie projektów.

open