Home News KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW GRUPY PEKABEX ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW GRUPY PEKABEX ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
0

KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW GRUPY PEKABEX ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

0
0

Przychody Grupy w pierwszym półroczu 2019 wyniosły 349 872 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 16 793 tys. zł, wynik EBITDA 24 693 tys. zł, natomiast zysk netto Grupy wyniósł 12 288 tys. zł.

Pomimo pogorszenia wyników w stosunku do roku 2018, który był rekordowy w historii Grupy, zysk netto Grupy Pekabex za pierwsze półrocze 2019 jest o 2 915 tys. zł (+ 31,1%) wyższy w stosunku do zysku za pierwsze półrocze 2017 roku,  osiągnięty zysk z działalności operacyjnej jest wyższy o 3 234 tys. zł (+ 23,8%) w stosunku do pierwszego półrocza 2017, a obroty Grupy wzrosły o 68 034 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku 2017.

Poziom gotówki pozostaje na rekordowych poziomach i wyniósł na koniec półrocza 92 899 tys. zł, mimo agresywnego programu inwestycyjnego oraz wypłaty najwyższej w historii Pekabex dywidendy.

Budowa nowego zakładu w Gdańsku jest realizowana zgodnie z planem; obecnie rozpoczęliśmy już montaż technologii. Uruchomienie zakładu i pierwsza produkcja są przewidywane na grudzień tego roku. Ze względu na dużą automatyzację, a w konsekwencji niskie koszty pracy, zakład powinien osiągnąć rentowość na poziomie EBIDTA znacząco wyższym niż średnia dla Grupy Pekabex.

Istotne inwestycje, zwiększające moce produkcyjne, realizowane są również w zakładzie w Mszczonowie. Spodziewane efekty produkcyjne to początek roku 2020.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I półrocze 2019 roku oraz porównywalne dane za I półrocze 2018 roku  oraz I półrocze 2017 (w tysiącach złotych).


O Pekabex

Grupa Pekabex jest liderem nowoczesnego budownictwa modułowego w Polsce. Dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz”. Produkcja realizowana jest w czterech fabrykach zlokalizowanych w Poznaniu, Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) oraz Bielsku Białej. Grupa działa na rynku polskim i za granicą od 47 lat, zatrudnia ponad 2.000 osób, w tym wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Obecnie łączne roczne moce produkcyjne Grupy Pekabex wynoszą około 138 000 m3 elementów strukturalnych oraz 60 000 m3 płyt. W lipcu 2015 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Grupy Pekabex jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza na rynku europejskim.

open