Home News CHANGING SYSTEMS TOGETHER – CEMEX
CHANGING SYSTEMS TOGETHER – CEMEX
0

CHANGING SYSTEMS TOGETHER – CEMEX

0
0

 „Changing Systems Together” (eng. Wspólnie Zmieniamy System) to zorganizowane przez Ashoka w Polsce wydarzenie, podczas którego innowatorzy i przedsiębiorcy społeczni z Europy oraz Stanów Zjednoczonych poszukiwali efektywnych rozwiązań dla wyzwań społecznych z obszaru biznesu, NGO i administracji publicznej. CEMEX jako partner wydarzenia zainspirował przedsiębiorców do dyskusji dotyczącej wspierania lokalnych społeczności i wzmacniania współpracy z interesariuszami firmy.

Wydarzenie „Changing Systems Together” zgromadziło 22 maja b.r. w Krakowie ponad 70 ekspertów z obszaru innowacji i przedsiębiorczości społecznej z prawie 10 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rumunii. Celem spotkania było zmierzenie się z wyzwaniami społecznymi oraz zachęcenie do wspólnego wypracowania działań na rzecz rozwoju programów społecznych. Inspirację do prowadzonej dyskusji wnieśli partnerzy wydarzenia z sektora administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych, którzy określili istotne społeczne wyzwania związane z obszarami ich działalności.

CEMEX w roli partnera jednego z pięciu stołów dyskusyjnych, zainicjował dyskusję na temat wyzwalania kapitału innowacji społecznej w małych społecznościach lokalnych wokół swoich zakładów produkcyjnych. W ramach debaty, innowatorzy społeczni wspólnie z ekspertami CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) CEMEX poszukiwali rozwiązań umożliwiających zaangażowanie społeczności w proces współpracy oparty o model tworzenia wspólnej wartości (ang. shared value creation model) CEMEX.

Spotkanie było także platformą do poznania i zacieśnienia relacji z wiodącymi innowatorami społecznymi i siecią Ashoki w Polsce. W trakcie wydarzenia swoje wystąpienie na temat innowacyjności społecznej wygłosił Jacek Cichocki – były Minister Spraw Wewnętrznych w Gabinecie Premiera Donalda Tuska. Prowadzącymi pozostałe panele dyskusyjne byli Bank Gospodarstwa Krajowego, CEE KIC Climate, Laboratorium Innowacji Społecznych miasto Gdynia oraz Orange Polska.

Ashoka jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych, działając w 87 krajach. Do tej pory 3600 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. CEMEX jest globalnym partnerem organizacji, z którą współpraca obejmuje m.in. konkurs CEMEX-TEC Award.

Nagrody CEMEX-TEC Award stanowią wyróżnienie dla przedsiębiorców i studentów z całego świata za opracowanie projektów o istotnym zasięgu oddziaływania w obszarach zrównoważonego rozwoju, innowacji oraz przedsiębiorczości społecznej. Konkurs jest podzielony na cztery kategorie: Transformacje społeczne – skierowaną do studentów i absolwentów, Przedsiębiorcy społeczni dla przedsiębiorców mających pomysły na rozwiązanie problemów społecznych i pobudzenie systemowej zmiany, Przedsiębiorczość wspólnotowa dla organizacji, fundacji, i stowarzyszeń obywatelskich za efektywne projekty z zakresu transformacji społecznej oraz Skuteczne działanie w partnerstwie dla organizacji realizujących projekty społeczne poprzez partnerstwa wielosektorowe. W ramach przyznawanych nagród, CEMEX oferuje finansowanie, specjalistyczne warsztaty oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów. Nabór projektów konkursowych w tegorocznej edycji potrwa do 31 maja, a finałowa gala odbędzie się w Monterrey w Meksyku. Wnioski konkursowe można składać za pośrednictwem strony internetowej Centrum CEMEX-Tec (www.cdcs.com.mx).

Jako globalna firma z branży budowlanej, CEMEX dostarcza klientom produkty wysokiej jakości oraz świadczy usługi społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom budowlanym, ulepszeniom w zakresie wydajności oraz wysiłkom na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju, CEMEX przyczynia się do poprawy dobrobytu swoich klientów. Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie internetowej www.CEMEX.com.

open