Home PATRONATY CIRCULAR ECONOMY IN CONSTRUCTION
CIRCULAR ECONOMY IN CONSTRUCTION
0

CIRCULAR ECONOMY IN CONSTRUCTION

0
0

PIERWSZE SPOTKANIE CYKLU POŚWIĘCONEGO GOSPODARCE CYRKULARNEJ / ZAMKNIĘTEGO OBIEGU W BUDOWNICTWIE

Jaka jest świadomość tego tematu w samorządach, wśród projektantów, Producentów materiałów, firm budowlanych, inwestorów i deweloperów? Czy są gotowe rozwiązania, a jeśli tak, to czy są w Polsce stosowane ?

Sektor budownictwa jest największym „konsumentem” zasobów naturalnych i jednocześnie ponosi największą odpowiedzialność za szkody wyrządzane w środowisku naturalnym przez człowieka . Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w budownictwie ma szansę na spowodowanie odwrócenia tego trendu – będzie to możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez przemyślane i wspólne działanie wszystkich interesariuszy procesu budowlanego – projektowanie, budowanie, eksploatację i ostatecznie odzyskiwanie i ponowne zastosowanie użytych wcześniej surowców. Jaka jest świadomość wagi tych procesów wśród samorządów, projektantów, producentów materiałów oraz firm budowlanych i deweloperów w Polsce?

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
PDF

https://www.facebook.com/events/639547316534094/
https://cec1-event-sarp-warszawa.konfeo.com/pl/groups
https://sarp.warszawa.pl/circular-economy-in-construction/

open