Home News INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z PLATFORMĄ CCTV NETSTATION ENTERPRISE FIRMY ALNET
INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z PLATFORMĄ CCTV NETSTATION ENTERPRISE FIRMY ALNET
0

INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z PLATFORMĄ CCTV NETSTATION ENTERPRISE FIRMY ALNET

0
0

Integracja programowa platformy CCTV NetStation Enterprise firmy Alnet z systemem kontroli dostępu RACS 5 umożliwia monitorowanie przejść systemu kontroli dostępu z poziomu programu NetStation Enterprise. Zasadniczo, zakres funkcjonalny integracji ma na celu realizację scenariusza, w którym obiekt (budynek) jest monitorowany z poziomu platformy CCTV NetStation Enterprise, ale zarządzanie systemem kontroli dostępu jest realizowane z poziomu programu VISO.

Użycie integracji CCTV NetStation Enterprise jest szczególnie przydatne w przypadku, gdy obiekt posiada całodobową służbę ochrony, która prowadzi obserwację budynku i może skutecznie wykrywać próby użycia identyfikatorów przez osoby, które nie są ich właścicielami, jak i przypadki naruszenia zasad poruszania się po budynku.

W zakresie integracji z systemem RACS 5 program NetStation Enterprise umożliwia:

  • Dostęp do bazy danych użytkowników systemu kontroli dostępu
  • Dostęp do listy przejść obsługiwanych przez system kontroli dostępu
  • Monitorowanie online zdarzeń na przejściach
  • Monitorowanie wizyjne przejść
  • Przegląd historii zdarzeń na przejściach
  • Wizualizacja przejść na e-mapach
open