Home News SZEROKI HORYZONT RYNKU BUDOWLANEGO
SZEROKI HORYZONT RYNKU BUDOWLANEGO
0

SZEROKI HORYZONT RYNKU BUDOWLANEGO

0
0

Obszar sprzedaży B2B to pole nieustannych wyzwań – zwłaszcza w budownictwie, sektorze gospodarki szczególnie wrażliwym na zmiany, i w czasach skrócenia się cyklów koniunktury. Nieodzowne jest monitorowanie otoczenia rynkowego, w którym działa firma, planowanie i reagowanie na zmiany.

Zmiana koniunktury rynkowej i pojawienie się nowych konkurentów to jedne z głównych zewnętrznych czynników wpływających na niepowodzenie przedsiębiorstwa. Stawką jest nie tylko samo przetrwanie, ale rozwój, który wymaga podejścia strategicznego – przewidywania i planowania. Za skuteczną strategią stoi wybór kierunku rozwoju, świadome, poparte wnioskami z badań i analiz stawianie celów. Podstawą do podejmowania decyzji powinny być dane rynkowe, aktualizowane na bieżąco wartościowe informacje, poddane analizie oraz interpretacji.

PANEL MANAGERA

Baza danych serwisu Kompas Inwestycji jest rozwijana od 10 lat. Powstaje w oparciu o codzienną i systematyczną pracę grupy infobrokerów, którzy monitorują polski rynek budowlany, zdobywając i weryfikując informacje u źródła, poprzez bezpośredni kontakt z inwestorami, projektantami i wykonawcami. Firmy związane z budownictwem potrzebują aktualnych i rzetelnych informacji rynkowych, które będą wsparciem przy podejmowaniu strategicznych decyzji przez osoby zaangażowane w zarządzanie przedsiębiorstwem. Takim narzędziem jest PANEL MANAGERA. Aplikacja prezentuje bieżącą i przyszłą sytuację na rynku według określonych przez klienta parametrów (np. zakresu geograficznego inwestycji, sektora, czasu rozpoczęcia) oraz przedstawia aktywność uczestników procesu inwestycyjnego: inwestorów, biur projektowych i generalnych wykonawców. Każda informacja prezentująca szeroki obraz rynku umożliwia przejście do danych szczegółowych – konkretnej inwestycji lub firm zaangażowanych w projekt.

Dane rynkowe

PANEL MANAGERA zwiększa możliwość trafnego doboru strategii do aktualnego potencjału firmy – tym samym zmniejsza ryzyko podejmowania błędnych decyzji dotyczących lokalizacji działania czy wykorzystania zasobów. System generuje bieżącą informację na temat aktualnej sytuacji na rynku wg wskazanych parametrów, wpływając na szybkość decyzji, co może się okazać sporą przewagą konkurencyjną, także w rozumieniu sprawnej reakcji na zapotrzebowanie rynkowe na zamówienia. Możliwość szybkiej i efektywnej interpretacji danych przekłada się na sprawny dobór odpowiednich zasobów ludzkich – bez konieczności tworzenia czasochłonnych analiz.

Prognoza

Dane rynkowe prezentowane są regionalnie w ujęciu sektorowym, posiadają przedziały wartości, są ujęte m.in. w formę map, co daje przejrzysty obraz sytuacji na rynku. PANEL MANAGERA ułatwia planowanie pracy zespołów handlowych, również w szerszej perspektywie, oszacowania potencjału firmy i rynku wg terytoriów, co z kolei przekłada się na optymalizację kosztów działalności.

Dane o rozpoczynanych inwestycjach i planowanym ich zakończeniu są podstawą prognoz rozwoju rynku i oszacowania jego potencjału. Na podstawie porównania ilości i wartości inwestycji możemy ocenić interesujący nas region. Projekty budowlane mogą być analizowane według szeregu kryteriów: pozwolenia na budowę, etapów, sektorów i podsektorów, województw i miast, oraz oczywiście wartości inwestycji.

Uczestnicy rynku

Aplikacja umożliwia również prezentację zestawień najaktywniejszych graczy na rynku w poszczególnych sektorach – według wskazanych parametrów listy i wartości inwestycji. Takie informacje są źródłem wiedzy o obecnych i potencjalnych kontrahentach oraz sile własnego przedsiębiorstwa na tle rynku. Spojrzenie na konkurencję i otoczenie rynkowe jest kluczowym punktem w planowaniu strategii i musi prowadzić do ważnych decyzji związanych z konkurencyjnością w aspekcie niższej ceny, jakości, sprawnej dystrybucji oraz innowacyjności produktu czy usług.

PANEL MANAGERA posiada funkcję zapisu wygenerowanych danych do pliku, co wpływa na optymalizację czasu pracy i umożliwia przygotowanie sprawozdań z indywidualnym dostosowaniem ostatecznego widoku danych.

Ewa Lisowska, Kompas Inwestycji

open