Home PATRONATY POLSKIE STOWARZYSZENIE MENADŻERÓW BUDOWNICTWA
POLSKIE STOWARZYSZENIE MENADŻERÓW BUDOWNICTWA
0

POLSKIE STOWARZYSZENIE MENADŻERÓW BUDOWNICTWA

0
0

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa to organizacja zrzeszająca osoby o wysokich zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych. Celem Stowarzyszenia jest przygotowywanie i promowanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjnobudowlanym Unii Europejskiej. Jak co roku, odpowiadając na zapotrzebowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizujemy w Mazurskim Centrum Kongresowym w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach XX Jubileuszową Konferencję na temat: „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”

Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej. Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uczestnikami tego spotkania będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, ale również przedstawiciele Rządu, władz samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesi znaczących na rynku polskim firm budowlanych, samorządowcy z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Jubileuszowej Konferencji. Poza dawką ważnych, inspirujących informacji merytorycznych oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, mogą Państwo skorzystać z bogatego programu atrakcji oferowanych przez Hotel „Gołębiewski”. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz o poinformowanie o nim innych, potencjalnie zainteresowanych osób.

PROGRAM KONFERENCJI
open