Home Biznes i Ludzie NA WYSOKIM POZIOMIE – XXIX AWARIE BUDOWLANE
NA WYSOKIM POZIOMIE – XXIX AWARIE BUDOWLANE
0

NA WYSOKIM POZIOMIE – XXIX AWARIE BUDOWLANE

0
0

Tegoroczna edycja konferencji Awarie budowlane odbyła się w dniach 20–24 maja. Po raz pierwszy konferencję zorganizowano pod nazwą International Conference on Structural Failures – Awarie Budowlane.

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT Dziekan Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Podobnie jak w latach ubiegłych patronat merytoryczny nad konferencją objął Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział PZITB, a także Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Konferencję, już po raz trzeci, honorowym patronatem objął również Amerykański Instytut Betonu (ACI).

Mocna inauguracja
Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 21 maja w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Podczas sesji głos zabrali zasiadający w prezydium przedstawiciele współorganizatorów konferencji: prof. Kazimierz Furtak – przewodniczący KILiW PAN, prof. Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB, dr inż. Robert Geryło – dyrektor ITB, prof. Kazimierz Flaga – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Jacek PrzepiórSki – prorektor ds. nauki Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Inauguracyjny referat o katastrofie, która wydarzyła się w maju 2017 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, wygłosił dr inż. Stefan Nowaczyk. W pierwszej sesji plenarnej bardzo interesujące referaty wygłosili: prof. Joost Walraven z Delf University w Holandii, prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej i prof. Andrzej S. Nowak z Auburn University w Stanach Zjednoczonych. Sesję zakończyła prezentacja głównego partnera konferencji – firmy PERI – na temat prac rozbiórkowych przy usuwaniu skutków katastrofy
na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W dniu otwarcia konferencji mieliśmy także zaszczyt obchodzić jubileusz 90. urodzin profesora Lesława Brunarskiego z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Tego dnia odbyła się debata panelowa współorganizowana z patronem konferencji – Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Moderatorami dyskusji byli sekretarz generalny PZITB Wiktor Piwkowski i rzecznik Porozumienia Michał Wasilewski. W debacie udział wzięli: Leszek Gołąbiecki, prezes UNIBEP, aktualny prezydent Porozumienia (PDB); prof. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Krzysztof Piątek, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; prof. Zygmunt Meyer, wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów; Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB.

100 referatów
Na konferencji zaprezentowano 12 referatów plenarnych zamówionych przez organizatorów, 82 referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy oraz 6 referatów sponsorowanych zgłoszonych przez partnerów konferencji. Podzielono je na 8 sesji tematycznych: awarie konstrukcji żelbetowych, geotechniczne aspekty awarii, awarie posadzek, awarie obiektów sakralnych i zabytkowych, awarie obiektów mostowych i drogowych, materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji, budownictwo ogólne i diagnostyka oraz awarie konstrukcji metalowych. Referaty były prezentowane podczas obrad lub na specjalnej sesji plakatowej, podczas której odbył się konkurs na najlepszą prezentację w poszczególnych grupach tematycznych. Wystąpienia te były poprzedzone prezentacjami plenarnymi.

W sesji dotyczącej awarii posadzek przemysłowych interesujący referat wygłosił prof. Jacek Hulimka z Politechniki Śląskiej. W sesji mostowej referaty wprowadzające zaprezentowali prof. Jan Biliszczuk i prof. Jan Bień, obaj z Politechniki Wrocławskiej. W sesji konstrukcji żelbetowych referat wprowadzający dotyczący podjętych przez ministerstwo i ITB działań dotyczących
oceny bezpieczeństwa oraz trwałości obiektów wielkopłytowych przedstawił dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło. Drugi referat opracowany wspólnie z prof. Piotrem Moncarzem dotyczący analizy zarysowania konstrukcji wygłosił prof. Piotr Noakowski. W sesję „materiałową” referatem na temat zarysowania konstrukcji betonowych w młodym wieku wprowadził uczestników konferencji prof. Anton Schindler z Auburn University w USA. Ostatnie referaty problemowe wygłosili: prof. Piotr Moncarz (wystąpienie pod intrygującym tytułem Anatomia awarii) oraz Ryszard Daniel z Holandii, który omówił zasady postępowania przy wypadkach i awariach konstrukcji hydrotechnicznych.

 

W konferencji udział wzięło 480 osób reprezentujących wyższe uczelnie i instytuty naukowe, firmy consultingowe oraz wykonawstwo, nadzór budowlany, urzędy i administrację, biura projektowe oraz wydawnictwa.

 

Wszystkie referaty opublikowano w monografii składającej się z dwóch części. Pierwsza zawiera prace problemowe zamawiane przez organizatorów konferencji, druga natomiast streszczenia artykułów opublikowanych w pełnej wersji w materiałach „MATEC Web of Conferences”.

Pół tysiąca uczestników
W konferencji udział wzięło 480 osób – reprezentujących wyższe uczelnie i instytuty naukowe, firmy consultingowe oraz wykonawstwo, nadzór budowlany, urzędy i administrację, biura projektowe oraz wydawnictwa. Gościliśmy uczestników z USA, Niemiec, Holandii i Malezji.

Pod koniec konferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego i przedstawicieli współorganizatorów, podczas którego m.in. zwrócono uwagę na zauważalnie duży udział młodych uczestników – projektantów, wykonawców; podkreślano bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz wyrażono uznanie i słowa podziękowania dla zespołu organizatorów za perfekcyjne zorganizowanie spotkania. W czasie trwania konferencji organizatorzy zapewnili również wiele atrakcyjnych wydarzeń. I tak w dniu otwarcia konferencji wszyscy jej uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać koncertu Chóru Akademickiego ZUT im. prof. Jana Szyrockiego pt. Chaps expeditions, a partnerem wieczornej gali była firma PERI Polska. Drugiego dnia odbyło się spotkanie, które uprzyjemnił znakomicie przyjęty występ Teatru Broadway ze Szczecina. Natomiast podczas ostatniego wieczoru „hawajskiego”, tradycyjnie już sponsorowanego przez firmę SIKA Poland, wystąpili artyści z Teatru Polskiego w Szczecinie.

W trakcie konferencji prezentowało się 20 firm budowlanych z całej Polski, a stoiska wystawiennicze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Osoby towarzyszące i zagraniczni goście konferencji mieli przyjemność brać udział w zorganizowanym dla nich rejsie katamaranem w dorzeczu Starej Świny – Świnoujście na 44 wyspach.

Konferencja Awarie budowlane to szczególne spotkania cyklicznie wzbogacające uczestników nie tylko w wiedzę, ale także w branżowe kontakty. To spotkania cenione przez wszystkich: projektantów, pracowników administracji państwowej, wykonawców oraz studentów. Zagadnienia poruszane w referatach umożliwiają naukę na cudzych błędach i stanowią doskonałą lekcję dla wszystkich zainteresowanych procesem budowlanym.

Kolejna, tym razem jubileuszowa XXX konferencja, odbędzie się w maju 2021 r., tradycyjnie w Międzyzdrojach. Organizatorzy już dziś zapraszają wszystkich zainteresowanych.

 

open