Home News TRAMWAJE W BYTOMIU RUSZYŁY
TRAMWAJE W BYTOMIU RUSZYŁY
0

TRAMWAJE W BYTOMIU RUSZYŁY

0
0

W ubiegłym tygodniu jazdy testowe, a od czwartku wznowienie ruchu. Tramwaje już jeżdżą w Bytomiu przez ulice Arki Bożka do Siemianowickiej i Katowicką do Placu Sikorskiego. Prace trwają przy nawierzchniach drogowych, drogach rowerowych i miejscach postojowych ale i one zakończą się w tym roku.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i gotowością do wznowienia ruchu tramwajowego od 18 do 20 września odbyły się jazdy testowe na odcinku od ul. Arki Bożka do Placu Sikorskiego w Bytomiu. Inwestycja obejmuje dwa zadania tzw. 7.1 i 7.2  o łącznej długości torowisk tramwajowych 4,8 kmtp (kilometrów toru pojedynczego). Wykonawcą prac jest konsorcjum firm NDI i  Balzola, a inwestorem Tramwaje Śląskie.  Zadanie 7.1, obejmowało przebudowę infrastruktury podziemnej, budowę torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej na odcinku ponad 3,2 kmtp wraz z trzema przejazdami drogowymi wykonanymi w technologii szyny pływającej oraz odcinkiem toru kotwionego. Inwestycja obejmowała także przebudowę zasilania sieci trakcyjnej oraz jej regulację, oraz wykonanie ośmiu przystanków tramwajowych. Torowisko wykonane w ramach Zadania 7.2 to blisko 1,6 km toru pojedynczego wykonanego w technologii bezpodsypkowej z ciągłym elastycznym mocowaniem szyn, w obrębie którego nawierzchnię drogową stanowią płyty torowe ze zintegrowaną nawierzchnią kamienną, poza zakresem ul. Siemianowickiej, gdzie zastosowane zostały płyty betonowe. Dodatkowo w trakcie prac przebudowano sieci sanitarne, zbudowano odwodnienie wgłębne i powierzchniowe, kompleksowo przebudowano sieci trakcyjnej oraz wykonano tzw. peronu wiedeński (wyniesiony).

Od 26 września wznowiony został regularny dwutorowy ruch tramwajowy na odcinku od ul. Arki Bożka do ul. Siemianowickiej, a następnie ulicą Katowicką do Placu Sikorskiego i z powrotem. Na ul. Katowickiej w Bytomiu oraz wzdłuż torowiska na odcinku od ul. Arki Bożka do ul. Siemianowickiej trwają nadal okołotorowe prace wykończeniowe i prace drogowe. W dużej mierze to prace związane z przebudową nawierzchni drogowych i ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych wraz z miejscami postojowymi, realizowane dla Gminy Bytom, która jest również inwestorem zamontowanego na słupach trakcyjnych oświetlenia ulicznego.

Inwestycja pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru)” zakończy się w tym roku, pomimo wielu uzupełnień dokumentacji projektowej mających wpływ na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Zrealizowany został zasadniczy zakres prac, który został częściowo odebrany, a torowisko wraz z siecią trakcyjną zostało dopuszczone do ruchu 23 września.

open