Home News TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ OKIEN, DRZWI I BRAM GARAŻOWYCH.
TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ OKIEN, DRZWI I BRAM GARAŻOWYCH.
0

TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ OKIEN, DRZWI I BRAM GARAŻOWYCH.

0
0

Świadomi tego, że poziom podwyższonego zanieczyszczenia powietrza z roku na rok się zwiększa, szukamy ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. Dlatego warto zadbać o poprawę energetycznego bilansu naszych domów. Dzięki programowi „ Czyste powietrze”, możemy nie tylko zyskać pomoc finansową na wymianę pieca grzewczego, ale także otrzymać dopłatę na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Efektem tych działań, jest zmniejszenie ilości ciepła potrzebnego, do  ogrzania naszych domów, i zadbanie o lepszą jakość otaczającego nas środowiska.

Jaki jest cel programu  „Czyste powietrze”?

Program „Czyste powietrze”, powstał z myślą o zmniejszeniu lub uniknięciu emisji pyłów oraz zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, przez domy opalane tradycyjnymi paliwami, lub co gorsze – śmieciami. Przyczynia się to do powstawania smogu, natomiast jego skutki odczuwamy na co dzień, gdyż utrudnia nam to spacery czy uprawianie ulubionych sportów i aktywności. Staje się to wręcz niebezpieczne, powodując różnego rodzaju choroby układu oddechowego, a nawet choroby nowotworowe. Celem programu jest przejście na bardziej ekologiczne paliwa co zagwarantuje obniżenie kosztów eksploatacji budynków, a co za tym idzie, przyczyni się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza.

Jakie korzyści niesie program dla właścicieli budynków?

Przede wszystkim są to korzyści finansowe, a takie chyba w gospodarstwach domowych są najbardziej oczekiwane. Oprócz samej dopłaty do inwestycji wykonania renowacji, korzyści finansowe odczuwalne będą długofalowo. Energia potrzebna do zapewnienia odpowiedniego komfortu w budynku kosztuje i raczej tanieć nie będzie. Bez względu na to czy już dziś posiadamy ogrzewanie, np. gazowe, to przeprowadzenie renowacji stolarki i izolacji budynku, zmniejszy nam zużycie medium potrzebnego do jego ogrzewania. Ponadto globalnie nadrzędne są w tym przypadku aspekty pozafinansowe. Celem termomedernizacji jest zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jak podaje CBOŚ w komunikacie z badań z 2018 r „Jak Polacy radzą sobie ze smogiem”, Polska ma najgorsze powietrze w Europie. Głównym źródłem zanieczyszczeń w sezonie grzewczym jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z gospodarstw domowych.

Dofinansowanie nie tylko na piece grzewcze

Aby zmniejszyć straty energii, nie wystarczy wymiana kotła grzewczego, czy wykonanie docieplenia budynku. Ważna jest kompleksowa termomodernizacja, włączając w to wymianę okien i drzwi wejściowych i garażowych. Stolarka okienna i drzwiowa powinna być montowana zgodnie z określonymi zasadami ciepłego montażu, biorąc pod uwagę  współczynnik przenikania ciepła U[w]. Do uczestnictwa w programie zachęca Paweł Wróblewski, Dyrektor Biura Związku POiD- Przez nieszczelne okna budynek traci ok 25 % ciepła, więc mają one ogromny wpływ na utrzymanie odpowiedniego bilansu cieplnego domu. Konieczna jest w tym wypadku wymiana nie spełniającej swojego zadania stolarki, na tą nowoczesną  i energooszczędną. Działanie to, z pewnością  przełoży się na ograniczenie strat ciepła i izolacje wnętrza przed przenikaniem szkodliwych związków chemicznych i pyłów. Kampania „Wymień stolarkę” ma na celu podnieść świadomość właścicieli już istniejących budynków, ale również inwestorów nowopowstałych domów jednorodzinnych. Możliwe jest skorzystanie nie tylko z programu „ Czyste powietrze’’ ale również z ulgi termomodernizacyjnej. W drugiej kolejności wymienia się przemysł. Termomodernizacja to kierunek w stronę poprawy stanu naszego powietrza. A to powinno być ważne dla nas wszystkich. Może mniej ważnymi ale dla wielu istotnymi są także aspekty wizualne. Nowa elewacja, brama garażowa czy drzwi sprawią że z większym uśmiechem będziemy wracać do naszego domu.

Jak zdobyć dofinansowanie?

Sposób uzyskiwania i rozliczania dofinansowania jest jak najbardziej zrozumiały i przystępny. W zakresie tym, zostały wprowadzone pewne ułatwienia w czasie trwania projektu, co świadczy o ciągłym monitorowaniu i doskonaleniu jego przebiegu. Początkowo wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie od 29 lipca zmiany umożliwiają gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji.

Wymiana stolarki jako pierwszy krok do poprawy jakości środowiska

Wymiana okien i drzwi, to jeden z najważniejszych kroków nie tylko do poprawy jakości środowiska, ale także działanie zmierzające do obniżenia strat ciepła w budynkach. Nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa naraża je na szybkie wychładzanie się, przez co zapotrzebowanie na dogrzanie domów jest bardzo wysokie. Wraz ze wzrostem rachunków za ogrzewanie, zwiększa się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Właściwości izolacyjne okien nie tylko pozwalają na utrzymanie optymalnej temperatury w  domu, czy zmniejszeniu w użyciu energii. Mają ogromny wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i walki z narastającym problemem smogu. Walka z nim to priorytet, a najważniejsze są długofalowe działania, by problem zaczął się zmniejszać. W tym celu właśnie powstał projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki możliwości uzyskania dofinansowania, nie tylko zyskujemy osobisty komfort, ale przyczyniamy się do poprawy jakości naszego wspólnego środowiska.

 


Materiały graficzne pochodzą z: Ministerstwo Środowiska, kampania Czyste powietrze – zdrowy wybór, www.kampaniaczystepowietrze.pl

open