Home Materiały i Technologie 3 NIEOCZYWISTE KWESTIE
3 NIEOCZYWISTE KWESTIE
0

3 NIEOCZYWISTE KWESTIE

0
0

Przepisy dotyczące montażu i demontażu oraz eksploatacji rusztowań w większości bardzo jasno i precyzyjnie definiują wymagania techniczne oraz środki bezpieczeństwa, które należy zachować podczas pracy. W praktyce okazuje się jednak, że w określonych sytuacjach pojawiają się wątpliwości odnośnie do interpretacji niektórych zapisów.

Dagmara Tyc
Dyrektor Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Spróbujmy przyjrzeć się trzem przykładom, co do których pojawiają się wątpliwości – zostały one wybrane spośród pytań oraz uwag zgłaszanych do biura Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań i choć nie wyczerpują tematu, to zwracają uwagę na fakt, że pewne kwestie nie są wystarczająco uporządkowane.

Zamieszanie z odbiorami
Przepisem sprawiającym chyba najwięcej trudności w interpretacji jest zapis rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [1], dotyczący odbiorów rusztowań, zgodnie z którym użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, przy czym pojęcie „osoby uprawnionej” nie jest zdefiniowane…

Zdjęcia arch. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Cały artykuł do znalezienia za darmo w wersji cyfrowej. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Builder Polska z App Store, Google Play lub wejść na naszą stronę https://e.buildercorp.pl/ i zarejestrować się.


open