Home Architecture Design XVII KONGRES POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH
XVII KONGRES POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH
0

XVII KONGRES POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH

0
0

XVII Kongres PIKS za nami! To największe branżowe wydarzenie było, jak co roku, miejscem istotnych rozmów i wymiany opinii. 8 października 2019 roku w Józefowie pod Warszawą spotkali się przedstawiciele trzech dużych segmentów przemysłu: budownictwa stalowego, energetyki wiatrowej oraz kolejnictwa. Debatowano m.in. o przyszłości i rozwoju tych rynków, a także sytuacji światowej gospodarki.

Program XVII Kongresu PIKS został podzielony na dwie sesje – zgodnie z przyjętym założeniem pierwsza została w całości poświęcona morskiej energetyce wiatrowej, natomiast druga kolejnictwu. Każda z sesji miała swojego moderatora – Irena Gajewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej poprowadziła pierwszą część spotkania, natomiast Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej – drugą. Stal dla energetyki wiatrowej W trakcie prezentacji wprowadzającej do tematyki Kongresu Irena Gajewska przybliżyła uczestnikom obecną sytuację rynku morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Prelegentka wskazała potencjalne korzyści płynące z rozwoju tego segmentu energetyki. Co istotne, badania przeprowadzone przez PSEW wskazują, że Polacy są pozytywnie nastawieni do budowania farm wiatrowych – 53% ankietowanych wskazuje morską energetykę wiatrową jako bardzo dobry sposób wytwarzania energii.

W kolejnych prezentacjach tematyka OZE była kontynuowana – Jakub Budzyński, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, szczegółowo opowiedział o perspektywach krajowej energetyki wiatrowej w obliczu wyzwań stawianych przez Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. O tym, jak w praktyce wygląda działalność w branży offshore wind, opowiedzieli przedstawiciele dużych firm produkcyjnych – Mariusz Batura, Prezes Zarządu GOTECH Sp. z o.o. oraz Arkadiusz Aszyk, Prezes Zarządu MOSTOSTAL POMORZE SA. Obydwa przedsiębiorstwa specjalizują się w działalności na rynku energetycznym.

Pierwsza sesja Kongresu zakończyła się debatą o tym, jak skutecznie wspierać polski łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Należy pamiętać, że nie tylko rozwój energetyki wiatrowej będzie wiązał się ze wzrostem wykorzystania stali.

Potencjał stali w kolejnictwie II sesja Kongresu dotyczyła sektora kolejowego, z ekspansją którego dostawcy stali i konstrukcji stalowych także wiążą duże nadzieje. Z tego powodu w trakcie swojej prezentacji Piotr Malepszak – Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Sp. z o.o. opowiedział o projektowaniu, planowaniu i wykonywaniu zadań inwestycyjnych w realizacji tras pociągów osobowych różnych prędkości. Rozwój infrastruktury kolejowej będzie związany także z modernizacją oraz utrzymaniem tras i stalowych obiektów inżynierskich już istniejących. Na ten temat mówili przedstawiciele Biura Dróg Kolejowych PKP PLK SA – Bartłomiej Cygan (Dyrektor Biura ds. Inwestycji) i Rafał Frączek – Zastępca Dyrektora Biura. O tym, jak powinny wyglądać nowoczesne mosty kolejowe, opowiedział z kolei Michał Stachura – Dyrektor Biura Projektowego PORR SA. Nawiązując do tego wystąpienia, ostatnią prezentację II sesji Kongresu wygłosił Szymon Grabowski – Zastępca Dyrektora Inwestycji PKP SA, który poruszył temat dworców kolejowych.

Uroczyste podsumowania Gościem specjalnym Kongresu był w tym roku dr Janusz Steinhoff – polityk, ekspert gospodarczy, poseł na Sejm X, I i III kadencji oraz Wicepremier i Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Janusz Steinhoff dokonał swoistego podsumowania polskiej gospodarki po roku 1989. Wskazał, co w Polsce po transformacji ustrojowej się udało, a co można było zrobić lepiej, a także ocenił obecny stan gospodarczy naszego kraju. Pod koniec wystąpienia wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy prelegentem a uczestnikami Kongresu.

Wieczorem odbyła się uroczysta gala, będąca nieodzowną częścią Kongresu PIKS. W jej trakcie przyznano Certyfikaty Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych, a także ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Konkursu Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku. Przedłużenia Certyfikatów Producenta Konstrukcji Stalowych odebrali przedstawiciele firm:
• STACO POLSKA Sp. z o.o.
• KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW Sp. z o.o.
• MOSTOSTAL SIEDLCE Sp. z o.o.
• PPHU KONSTALEX Sp. z o.o.

Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych został natomiast przyznany po raz pierwszy firmie:
• CONSTRUSOFT Sp. z o.o. Laureatem Konkursu Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku została firm EKO-INŻ Misztal Sp.j. z Pińczowa.

Pełna relacja z Kongresu wraz z obszerną galerią zdjęć na stronie www.piks.com.pl.

open