Home Materiały i Technologie PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS 5.6
PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS 5.6
0

PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS 5.6

0
0

W kolejnej wersji oprogramowania systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 możliwości systemu zostały rozszerzone o wiele nowych funkcji, z których najważniejsze to integracja programowa z systemem alarmowym GALAXY DIMENSION (HONEYWELL) oraz integracja z oprogramowaniem zarządzającym monitoringiem wideo VMS XProtect (MILESTONE).

W ramach integracji z systemem GALAXY użytkownicy systemu RACS 5 mogą sterować stanem uzbrojenia stref alarmowych z poziomu czytników i klawiatur systemu kontroli dostępu, które prezentują jednocześnie aktualny stan powiązanych z nimi stref alarmowych. Zdarzenia z systemu alarmowego są wyświetlane w oknach monitorujących pracę systemu kontroli dostępu i dopisywane do jego bazy danych. Integracja z oprogramowaniem VMS XProtect jest dwukierunkowa i umożliwia zarówno pobieranie zdjęć i wideo z systemu CCTV, jak i transfer zdarzeń z systemu kontroli dostępu do oprogramowania XProtect.

Spośród innych nowych funkcji w RACS 5.6 należy wspomnieć o możliwości czasowego nadawania uprawnień użytkownikom systemu, automatyczne generowanie raportów z czasem przebywania użytkowników w poszczególnych obszarach systemu oraz poszerzona formuła współpracy z usługą Active Directory, która z jednej strony umożliwia automatyczne blokowanie uprawnień dostępu nieaktywnym użytkownikom usługi a z drugiej, przypisywanie użytkownikom uprawnień z poziomu Active Directory. W publikacji RACS 5.6 udostępniono również nową wersję aplikacji VISO Web, która m.in. umożliwia wykonywanie raportów RCP.

open