Home Materiały i Technologie OBIEKTY TUNELOWE NA ZNACZNYCH GŁĘBOKOŚCIACH
OBIEKTY TUNELOWE NA ZNACZNYCH GŁĘBOKOŚCIACH
0

OBIEKTY TUNELOWE NA ZNACZNYCH GŁĘBOKOŚCIACH

0
0

Tak przyszłość budownictwa komunikacyjnego widzi Soletanche

Obwodnice, trasy szybkiego ruchu, wygodna sieć połączeń kolejowych, infrastruktura parkingowa i dworcowa, a wszystko to schowane pod miastem, połączone ze sprawnie działającą komunikacją miejską. Na taką przyszłość przygotowuje się Soletanche Polska – lider w zakresie budownictwa podziemnego realizujący strategiczne obiekty infrastrukturalne w Polsce.

Przestrzeń naziemna byłaby przeznaczona na tereny zielone oraz deptaki. Taka strategia mogłaby pomóc ograniczyć ruch tranzytowy czy przejazdy między dzielnicami do ruchu lokalnego. To obniży poziom hałasu i zmniejszy ślad węglowy. Tak będą wyglądały miasta przyszłości. Urzeczywistniać tę wizję będzie geotechnika, m.in. wykonując kolejne podziemne tunele drogowe oraz szynowe (kolej, metro, tramwaj) na coraz większych głębokościach, w coraz bardziej skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych.

Kluczowe inwestycje infrastrukturalne w rękach Soletanche

W ostatnich latach Soletanche Polska w znacznym stopniu realizuje fundamentowanie specjalistyczne dla obiektów infrastrukturalnych. W ramach rozbudowy Nowego Centrum Łodzi wykonano tunel drogowy, który jest częścią tzw. Rynku Kobro. Warto wspomnieć, że firma realizowała podziemne trasy WZ w Łodzi. Obecnie prężnie działa również w ramach budowy łódzkiej trasy średnicowej, wykonując komory startowe dla tarcz TBM Faustyna (Komora Długosza w osi 18), Katarzyna (Komora Odolanowska / Stolarska), stację Łódź Śródmieście i wannę dojazdową dla komory w osi 21. Jedną z ważniejszych realizacji infrastrukturalnych ostatnich lat jest przebudowa stacji Warszawa Zachodnia. Tutaj Soletanche, jak w przypadku poprzednich realizacji, wykonuje swój zakres w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończona inwestycja ma połączyć kolej dalekobieżną z koleją dojazdową oraz aglomeracyjną. Ma być również łącznikiem z infrastrukturą miejskiego transportu publicznego dzięki usytuowanemu pod podziemną halą dworcową przystankowi tramwajowemu, który ma w przyszłości umożliwić bezpośrednie dotarcie tramwajem pod perony dworca. Soletanche to również światowy lider w kontekście realizacji stacji metra. Na świecie Soletanche Bachy zrealizowała ponad 250 tego rodzaju obiektów. W Polsce Soletanche wykonywała obiekty I i II linii metra, w tym sięgające 60 m głębokości fundamenty pod stacją metra Trocka. W ramach usprawnienia ruchu tranzytowego Soletanche brała udział w realizacji obwodnicy Warszawy, w tym węzłów Konotopa i Lotnisko, a także realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku C (wanna szczelna) na warszawskim Wawrze oraz odcinka A (podziemny tunel drogowy) na Ursynowie.

Ekologia a budownictwo podziemne

Inwestycja w modernizację i rozbudowę infrastruktury transportu zbiorowego to jeden z filarów strategii, która ma pomóc w osiągnięciu celu założonego przez Unię Europejską,

jakim jest zmniejszenie emisji CO2. Jak wynika z raportu Naturalne Emisje Polska 2050, przygotowanego w 2020 r. przez McKinsey & Company, sektor transportu w Polsce odpowiada za emisję 63 Mt CO2; 98% tych emisji pochodzi z transportu drogowego, kolejowego oraz lotniczego. Pojazdy osobowe generują aż 53% wszystkich emisji w ramach tego sektora. Na 38 mln mieszkańców przypada 30 mln pojazdów, co oznacza, że Polska jest jednym z najbardziej zmotoryzowanych krajów w Europie. Niestety większość pojazdów jest napędzana spalinowo, dlatego bardzo ważnym aspektem, który wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie śladu węglowego, jest zmiana nawyków. Nadrzędnym celem jest przekonanie użytkowników do wyboru transportu zbiorowego, najlepiej szynowego.

Tunel POW A – świetny dojazd, mniejszy hałas i niższa emisja CO2

Jednym z pomysłów jest skrócenie czasu przejazdu między dzielnicami czy przesunięcie na peryferia tranzytu dzięki budowie tras szybkiego ruchu i obwodnic. Część obiektów w miejscach o silnym zurbanizowaniu oraz zaludnieniu wymaga realizacji takiej trasy w tunelu. Obecnie Soletanche buduje tego typu konstrukcje w ramach Północnej Obwodnicy Krakowa, np. obiekt tunelowy TS14 oraz TS04 w gminie Zielonki. Największym tego typu obiektem zrealizowanym w ramach trasy S2, zlokalizowanym na terenie warszawskiej dzielnicy Ursynów, jest tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. Soletanche wykonała tu prawie 4 km ścian szczelinowych. Jest to największy tunel drogowy w Polsce, a jego kubatura jest większa od Pałacu Kultury i Nauki. Tunel nie tylko umożliwia sprawny przejazd tranzytowy, ale również skraca czas przejazdu między dzielnicami. Mieszkańcy Ursynowa zyskują więc ciszę, brak spalin, a także świetny dojazd do domu. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu nad trasą S2 powstaną tereny zielone w postaci parku miejskiego.

Pasażer przyszłości

Coraz więcej słychać o tym, że miasta inwestują w rozbudowę ścieżek rowerowych, deptaków, skwerków, parków kosztem infrastruktury drogowej. Centra miast mają być wolne od ruchu samochodowego. Będą powstawały parkingi z funkcją Park & Ride, aby kierowcy przesiadali się na komunikację miejską lub korzystali z sieci rowerów oraz hulajnóg miejskich. Aby to było możliwe, transport zbiorowy musi być na bardzo wysokim poziomie, tak aby przyszły pasażer mógł zamienić „cztery kółka”, na tramwaj, metro czy autobus, nie tracąc przy tym komfortu. Podróż musi być wygodna, szybka, bezproblemowa. Rozwiązaniem jest silnie rozbudowana infrastruktura transportowa, która łączy ze sobą wszystkie środki komunikacji miejskiej, podmiejskiej i dalekobieżnej. Jak to połączyć, oddając przestrzeń naziemną pieszym oraz rowerzystom?

Miasto to oddziaływający na siebie ekosystem

Sprawna komunikacja musi się przenikać i dawać użytkownikom kilka alternatywnych możliwości dotarcia do tego samego celu różnymi środkami. Niemniej jednak przez Unię Europejską jest kładziony nacisk na niskoemisyjny transport szynowy. W ten sposób inwestuje się w rozbudowę trakcji tramwajowych, metra oraz kolei dojazdowej, aglomeracyjnej czy dalekobieżnej. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest przenikanie się tych sieci, to jest tworzenie hubów komunikacyjnych skupiających w jednym miejscu kilka punktów. Obecnie pierwszym takim węzłem łączącym w sobie kolej dalekobieżną krajową i zagraniczną, kolej aglomeracyjną, dojazdową oraz miejską z infrastrukturą komunikacyjną miasta – tramwajową, autobusową jak również dalekobieżną komunikacją autokarową będzie przebudowywana stacja Warszawa Zachodnia. Tutaj powstanie także pierwszy w Warszawie podziemny przystanek tramwajowy. Dalszym etapem będzie poprowadzenie tunelu wjazdowo-wyjazdowego dla tramwaju (tu również świetnie sprawdzi się technologia ścian szczelinowych stosowana przez Soletanche Polska). Następnym krokiem będzie zrealizowanie dawno wyczekiwanej trasy tramwajowej na Wilanów. Wraz z rozbudową metra warszawskiego i dalszą realizacją podziemnej trasy średnicowej kolei państwowych z pewnością zajdzie potrzeba łączenia podziemnych przystanków kolejowych ze stacjami metra.

Im głębiej, tym trudniej

Wraz z rozwojem sieci podziemnego transportu wzrasta poziom trudności realizacyjnych. Rozbudowywana II linia metra w Warszawie po pierwsze jest poprowadzona w znacznie bardziej wymagających warunkach gruntowych, a po drugie osadzona głębiej niż pierwsza, co skutkuje większą liczbą trudności wynikających z charakterystyki gruntów oraz infrastruktury naziemnej, sieci kanalizacyjno-ciepłowniczych czy energetycznych. Tworząc sieć podziemnych połączeń komunikacyjnych, trzeba mieć na względzie, że będą one prowadzone coraz głębiej, a co za tym idzie, do ich realizacji będą potrzebni doświadczeni wykonawcy. Ważne jest dobre przygotowanie do realizacji inwestycji, szczegółowo wykonane badania gruntowe, znajomość zaszłości historycznych terenu, na którym jest realizowana budowa, oraz zaproszenie do stołu na etapie koncepcji doświadczonego partnera geotechnicznego. Soletanche ma ogromne doświadczenie w realizacji koncepcji i projektów geotechnicznych. Jest autorem kilku innowacyjnych rozwiązań z powodzeniem realizowanych na budowie tunelu średnicowego w Łodzi, jak okrągłe szachty w technologii ścian szczelinowych czy realizacji sekcji ścian o szerokości 150 cm na budowie Komory Odolanowskie w Łodzi i przystanku Łódź Śródmieście.


Fot. arch. Soletanche Polska

open