Home Biznes i Ludzie Forum ZDROWY JAK DOM
ZDROWY JAK DOM
0

ZDROWY JAK DOM

0
0

Zdrowy dom to temat w Polsce wciąż niedoceniany przez inwestorów i użytkowników, często nawet niedostatecznie im znany. A przecież zdrowo mieszkać – to zdrowo żyć! Wiodące firmy z branży od lat niwelują tę lukę, prowadząc działania mające na celu budowanie świadomości, dostarczając materiały pozwalające tworzyć zdrowe środowisko do mieszkania i życia, jednocześnie dbając, by produkcja odbywała się w sposób zrównoważony. Postanowiliśmy przybliżyć, jak wygląda ich zaangażowanie.

Jacek Siwiński
Prezes
VELUX Polska

Budynki powinny służyć ludziom, a nie im szkodzić.

Promowanie zdrowych budynków to element misji edukacyjnej naszej firmy. Nie tylko z tego powodu, że nasze produkty, czyli okna dachowe, pomagają w stworzeniu zdrowego domu, ale także dlatego, że budynki powinny służyć ludziom, a nie im szkodzić. Firma VELUX od lat stara się edukować klientów w zakresie tworzenia zdrowych warunków do życia w pomieszczeniach i oszczędności energii w ich użytkowaniu. Zwraca uwagę na znaczenie światła dziennego i świeżego powietrza dla zdrowia i samopoczucia. Uświadamia, jak bardzo może wzrosnąć ryzyko wielu chorób przez przebywanie w zawilgoconych i niedoświetlonych pomieszczeniach. Co szósty Europejczyk mieszka w domu, w  którym występuje wilgoć, brakuje światła dziennego, czy w takim, w którym panuje nieodpowiednia temperatura. Te dane są alarmujące, szczególnie w kontekście, że spędzamy 90% naszego czasu w budynkach. Od 2015 roku Grupa VELUX wydaje raport Barometr zdrowych domów, którego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie wpływu budynków na ludzi. W publikacjach dużo miejsca poświęcamy analizie stanu budownictwa mieszkaniowego w Europie i w Polsce, zwracając uwagę na potrzebę kompleksowych modernizacji w celu poprawy efektywności energetycznej.

W najnowszej, piątej edycji badania idziemy o krok dalej i koncentrujemy się na najbardziej podatnej na wszelkie niekorzystne wpływy grupie naszego społeczeństwa – na dzieciach. Okazuje się, że aż jedna trzecia wszystkich dzieci w Europie mieszka dzisiaj w do mach, których stan techniczny może wywierać negatywny wpływ na ich zdrowie. W Polsce problem ten dotyczy 1,5 mln dzieci.

W raporcie podkreślamy również znaczenie implementacji w Polsce unijnej dyrektywy, w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), której celem jest pełna dekarbonizacja europejskich zasobów budowlanych do 2050 roku. To olbrzymie wyzwanie dla naszego kraju, gdzie 70% budynków jednorodzinnych jest ogrzewanych przy użyciu węgla, a tylko 1% można uznać za energooszczędne. Jeśli chcemy osiągnąć ten cel i poprawić efektywność energetyczną budynków w Polsce, to musimy zwiększyć tempo ich modernizacji.

Problem chorych budynków i ich negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi, a szczególnie dzieci, jest poważny, a jego rozwiązanie wymaga dialogu oraz chęci współpracy wielu podmiotów reprezentujących różne branże, sektor prywatny, instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe oraz rząd. Dzięki raportowi chcemy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych poprawą stanu budynków w Polsce oraz inspirować ich do wspólnego działania na rzecz wspólnego celu, jakim jest zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń.

Andrzej Kielar
Prezes Zarządu
ROCKWOOL Polska

Mądrzej jest wybrać rozwiązania, które chronią ludzkie zdrowie.

Żyjemy w czasach, w których liczy się każdy mądry, ekologicznie świadomy wybór, a hasła: ekorozwój, ekologia i trwałość nie są już tylko słowami, lecz krokami, które należy wykonać, aby współtworzyć z całym polskim sektorem budowlanym nowy trend w ekobudownictwie.

W związku z tym co wybierzemy? Mieszkanie, w którym panuje zdrowy mikroklimat, czy też takie, w którym domownicy cierpią na nawracające i uporczywe infekcje? Wysoką jakość materiałów budowlanych czy niską? Trwałość przedmiotów i recykling? Czy może zaśmiecanie świata rzeczami, które szybko się psują?

Jako ROCKWOOL od lat prowadzimy zrównoważoną politykę i działania mające na celu budowanie świadomości i dbałości o środowisko. Od początku naszej działalności jesteśmy przekonani, że mądrzej jest wybrać rozwiązania, które chronią ludzkie zdrowie, środowisko, prowadzą do oszczędzenia energii i surowców, jak również efektywnego gospodarowania odpadami. Wiemy, jak to się robi!  Jako jedyny producent izolacji dwukrotnie otrzymaliśmy tytuł Lidera Polskiej Ekologii!

Wiedza i doświadczenie pozwalają nam sprostać wielu wyzwaniom ekologicznym, a to wszystko dzięki znajdującym się w naszej ofercie izolacjom budowlanym, jak również specjalistycznym izolacjom i rozwiązaniom technicznym oraz przemysłowym, które są trwałe i należą do najlepszych rozwiązań poprawiających warunki życia na Ziemi.

Piotr Dauksza
Prezes Zarządu
Grupa Kapitałowa H+H w Polsce

Zrównoważone budownictwo – ekologicznie od produkcji do utylizacji.

Ekologia w budownictwie to od dłuższego czasu już nie tylko modny slogan i hasła poruszane przez grupę aktywistów. Temat zrównoważonego budownictwa i walki ze zmianami klimatycznymi stał się bowiem w ostatnich latach jednym z priorytetów ustawodawstwa na szczeblu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Takie organizacje jak ONZ czy Unia Europejska stawiają sobie za cel ograniczenie degradacji środowiska naturalnego i mobilizację inwestorów, deweloperów czy producentów materiałów budowlanych do poszukiwania rozwiązań pozwalających na wznoszenie obiektów o jeszcze lepszej charakterystyce energetycznej. Doskonałym przykładem jest ostatnia zmiana dyrektywy unijnej, która ma wpłynąć na poprawę wydajności energetycznej budynków. Jako producent dbający o środowisko naturalne już od wielu lat, wybiegając w przyszłość, staramy się dostarczać na rynek innowacyjne produkty, które spełniają wymogi nie tylko aktualnych norm, ale także tych zakładanych do wdrożenia w najbliższych latach.

Zrównoważone budownictwo to jednak nie tylko wykorzystywanie materiałów pozwalających obniżyć poziom zużycia energii. Ekologiczne materiały budowlane powinny powstawać z naturalnych surowców, nieemitujących substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Dotyczy to również bardzo mocno procesu ich powstawania oraz utylizacji. Firma H+H dba o to, aby nasze zakłady nie były uciążliwe dla otoczenia i nie generowały szkodliwych odpadów. Produkcja odbywa się w cyklu zamkniętym z wykorzystaniem pary wodnej wytwarzanej przy małym nakładzie energii, bez szkodliwych związków chemicznych. Na przykład w procesie produkcyjnym betonu komórkowego powstające nadmiary masy w postaci szlamu powrotnego są możliwe do ponownego wykorzystania. Podobnie jak bloczki pochodzące z rozbiórki, które nie tracą swoich parametrów technicznych wraz z upływem czasu i mogą być ponownie użyte jako materiał murowy. Elementy Systemu Budowy H+H doskonale wpisują się więc w ideologię zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywny wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktów.

Andrzej Kaczor
Dyrektor Zarządzający
Soudal

Dla nas energooszczędne, zrównoważone budownictwo to nie chwilowy trend, a idea, którą kierujemy się od lat.

Soudal od lat aktywnie wspomaga działania na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat właściwej termomodernizacji i ekologicznego budownictwa. Dla nas energooszczędne, zrównoważone budownictwo to nie chwilowy trend, a idea, którą kierujemy się od lat. Misję tę wspieraliśmy na długo, zanim Unia Europejska wydała nowe dyrektywy w prawie budowlanym. Zgodnie z nimi na terenie UE od 2021 roku mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię. Wprowadzenie nowych wytycznych otwiera przed nami jeszcze więcej możliwości do działania na rzecz zrównoważonego budownictwa. Soudal od lat stawia bowiem na ekonomiczne i przyjazne środowisku rozwiązania. Projekt „Zdrowe budownictwo” jest nam bliski nie tylko ze względu na oferowane przez nas rozwiązania. Rozwój naszej organizacji idzie w parze także z rozwojem kompetencji naszych pracowników, którzy cyklicznie biorą udział w organizowanych dla nich warsztatach i szkoleniach. Wiedzą na temat profesjonalnie przeprowadzonego montażu stolarki otworowej i związanych z nią korzyści energetycznych budynku z chęcią dzielimy się także poza strukturami firmy. Regularnie bierzemy udział w największych wydarzeniach związanych z sektorem budowlanym, gdzie oferujemy pomoc i wsparcie zarówno dla mniejszych, jak i większych przedsiębiorców. Jako partner ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dobry montaż” od 5 lat uczestniczymy w pokazach prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej i edukujemy w zakresie ekonomicznych rozwiązań w budownictwie. Tego typu działania nie są wyłącznie konsekwencją wymagań stawianych przez rynek. Priorytetem jest dla nas dbałość o naturalne środowisko, ograniczanie poboru energii z myślą o następnych pokoleniach.

Maciej Korbasiewicz
Prezes BOLIX

W trend zrównoważonego budownictwa znakomicie wpisuje się specyfika ociepleń, jakie produkujemy według koncepcji „idealnej elewacji”.

Działalność BOLIX SA od samego początku koncentruje się głównie na produkowaniu materiałów oraz tworzeniu technologii stanowiących tzw. systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków ETICS. Te rozwiązania techniczne od prawie 30 lat w naszym kraju są dominującym sposobem izolowania termicznego ścian zewnętrznych budynków istniejących i nowo wykonywanych. Cel tego działania jest oczywisty dla wszystkich – oszczędzanie energii, ochrona środowiska i zmniejszenie zużycia paliw na ogrzewanie, w konsekwencji również poprawa komfortu życia użytkowników budynków. Wszystkie te argumenty stoją u podwalin budownictwa zrównoważonego.
W ten trend znakomicie wpisuje się również specyfika ociepleń, jakie produkujemy według koncepcji „idealnej elewacji”, optymalnie wiążącej koszty inwestycji z korzyściami wynikającymi z zastosowania: wysoka izolacyjność termiczna, wydłużona trwałość eksploatacyjna, podwyższona odporność na uszkodzenia i zabrudzenia, zwiększone bezpieczeństwo użytkowania oraz ochrona mikrobiologiczna, ograniczanie kosztów pracy, w końcu nowoczesny design. Ta metoda ocieplania posiada najwięcej cech uzasadniających ekonomiczne i funkcjonalne powiązanie z aspektami zrównoważonego budownictwa, czego znakomitym dowodem jest wielka skala realizacji w Polsce i Europie. Zasadami zrównoważonego budownictwa kierujemy się również w produkcji, minimalizując jej wpływ na środowisko naturalne i zużycie energii. Dowody to wdrożony i przestrzegany System Zarządzania Środowiskowego normy PN-EN ISO 14001, uzyskane liczne certyfikaty (w tym świadczące o czystej produkcji) deklaracji środowiskowych opartych na analizie cyklu życia produktu i wydanych dla systemów ociepleń. Uzyskaliśmy tytuł Lidera Czystszej Produkcji nadany przez Polski Ruch Czystszej Produkcji. Zrównoważone budownictwo jako element zrównoważonego rozwoju społeczeństw jest kluczowy dla naszej przyszłości i ochrony środowiska.

Andrzej Reclik
Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu
Górażdże Cement

Chcemy, żeby beton był produktem neutralnym emisyjnie.

Produkcja cementu, betonu i kruszyw znakomicie wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Tym właśnie zajmujemy się w Grupie Górażdże, odpowiedzialnie wytwarzając i dostarczając najwyższej jakości produkty naszym klientom. Jesteśmy świadomi potrzeby minimalizowania naszego oddziaływania na środowisko na każdym etapie funkcjonowania naszej firmy. Odpowiedzialnie zarządzamy wydobyciem surowca, a po zakończeniu eksploatacji złoża w sposób zharmonizowany zwracamy je naturze. Dbamy przy tym o ochronę bioróżnorodności na kopalniach. Rozwijając od ponad 20 lat proces odzysku energetycznego paliw alternatywnych, w bezpieczny dla środowiska sposób zagospodarowujemy znaczną część odpadów komunalnych. Tym samym ograniczamy zużycie paliw kopalnych i redukujemy emisję CO2. Przemysł cementowy w Polsce należy już dziś do najnowocześniejszych na świecie, jednak zmiany klimatyczne, jakich wszyscy doświadczamy, stawiają przed nami kolejne wyzwania. Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem niskoemisyjnych produktów i technologii, które mogą redukować emisję CO2.

Chcemy, żeby beton był produktem neutralnym emisyjnie. To nasz główny cel i jego realizacji poświęcamy wiele czasu. Zapraszamy zatem do współpracy klientów, żeby wspólnie tworzyć dobre dla ich potrzeb produkty, które w mniejszy sposób będą wpływały na środowisko. Ta rosnąca u naszych partnerów biznesowych wrażliwość i świadomość nieuchronności zmian napędza nas do kolejnych działań.

Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy certyfikat Concrete Sustainability Council, który potwierdza zrównoważone zarządzanie zasobami w procesie produkcji betonu przy zachowaniu dobrych praktyk w całym łańcuchu dostaw, m.in. na transparentności produkcji, dbałości o względy ekonomiczne, socjalne oraz środowisko naturalne. Ten certyfikat będzie wykorzystywany przez naszych klientów w procesie certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM, DGNB czy też LEED.

Beton jest materiałem, który może być w pełni poddawany recyklingowi. Proces jednak musi mieć swój początek w projektowaniu wspierającym recykling betonu na koniec cyklu życia budynku. Pomogą nam w tym nowe technologie i rosnąca świadomość inwestorów oraz użytkowników.

open