Home Builder 4Young Engineers ZWIEDZAMY BUDOWĘ UNIQUE TOWER
ZWIEDZAMY BUDOWĘ UNIQUE TOWER
0

ZWIEDZAMY BUDOWĘ UNIQUE TOWER

0
0

16 stycznia br. w ramach Programu Builder for the Young Engineers odbyło się case study zorganizowane przez Unibep SA oraz Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Wydarzenie miało miejsce na budowie wieżowca Unique Tower przy ulicy Grzybowskiej. Firma Unibep SA, jako jedna z czołowych firm budowlanych w Polsce, realizuje przedsięwzięcie dla Inwestora Marvipol Development SA. Na budowie wykorzystywane są nowoczesne techniki i urządzenia, które pomagają w szybszej i dokładniejszej realizacji. Wśród najciekawszych technik można wymienić m.in. system samoczynnego wspinania się szalunków (hydraulicznie) w trzonach windowych i klatkach schodowych ASC oraz RCS. Do nowoczesnych urządzeń należy pompa stacjonarna samowznosząca (hydraulicznie) oraz pierwsza w Polsce 6-kondygnacyjna winda towarowo- osobowa zewnętrzna samowspinająca. Budowa realizowana jest w technologii BIM. Zwiedzającymi byli studenci z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Uczelnia posiada ośrodki badawcze, które od 2012 roku współpracują z przedsiębiorcami w zakresie realizacji prac badawczych, wdrożeniowych itp., dbając o rozwój relacji nauka–biznes. Efektem są liczne zgłoszenia patentowe oraz zakończone sukcesem projekty zrealizowane wraz z przedsiębiorcami. Dodatkowo przedsiębiorcy biorą czynny udział w kształtowaniu programów studiów celem przygotowania studentów do wymagań przyszłych pracodawców. Spotkanie na budowie Unique Tower było doskonałą okazją do konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym wymiarem pracy inżyniera.


Kluczem do sukcesu jest edukacja nastawiona na kształtowanie umiejętności praktycznych. Uzyskujemy ten efekt przez pracę w obrębie trzech obszarów. Pierwszy to zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych podczas zajęć na uczelni dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej – zatrudnienie osób posiadających uprawnienia budowlane czy doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie. Drugi to weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności podczas praktyk zawodowych. W PSW realizujemy studia o profilu praktycznym. Oznacza to, że nasi studenci odbywają w cyklu kształcenia aż sześć miesięcy praktyk, podczas których mogą poznać zawód inżyniera „od podszewki”. Uzupełnieniem kształcenia jest uczestnictwo studentów w certyfikowanych szkoleniach z obsługi specjalistycznego oprogramowania, różnego rodzaju warsztatach, zajęciach projektowych czy wizytach studyjnych.


Unique Tower to dla nas wyjątkowa realizacja, ponieważ dotyczy budynku wysokościowego. Obecnie wykonywana jest konstrukcja żelbetowa kondygnacji +16 kompleksu budynków przy realizacji 1 kondygnacji w trybie 5 dni roboczych. Docelowa ilość kondygnacji wieży głównej będzie wynosiła +29 , więc można stwierdzić, że minęliśmy półmetek konstrukcji budynku. Największym wyzwaniem była realizacja inwestycji według tradycyjnych metod murowania wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Dla porównania: przy bardzo ograniczonym i małym placu budowy ilość materiału do wbudowania i dostarczania na kondygnacje jest czterokrotnie większa niż zazwyczaj, dlatego harmonogramowo i logistycznie jest to wielkie wyzwanie, które Firma Unibep SA realizuje obecnie zgodnie z planem.


Zdjęcia arch. redakcji

open