Home News KORONAWIRUS – ZALECENIA DLA BUDÓW
KORONAWIRUS – ZALECENIA DLA BUDÓW
0

KORONAWIRUS – ZALECENIA DLA BUDÓW

0
0

W związku z wprowadzeniem przepisów ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, opracowało wytyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników na budowach.

Wytyczne te zawierają zagadnienia dotyczące działań chroniących pracowników przez zarażeniem wirusem COVID-19.

  • Utrzymanie odległości 1,5 m miedzy stanowiskami pracy tam gdzie to możliwe
  • Codzienna dezynfekcja powierzchni wspólnych
  •  Zachowanie odległości i dezynfekcja przy wejściu na budowę
  •  Zajmowanie co drugiego miejsca w pojazdach w drodze do pracy w pojazdach o liczbie miejsc powyżej 9 osób
  • Organizacja przerw śniadaniowych w różnych odstępach czasowych
  • Ograniczenie wyjazdów szkoleń i potkań bezpośrednich
  • Rozmieszczenie informacji,  plakatów i środków dezynfekcyjnych

Koronawirus zalecenie BHP dla budów PL
Koronawirus zalecenie BHP dla budów PL
Koronawirus zalecenie BHP dla biur PL
Koronawirus zalecenia BHP Wejście do biura PL
Instrukcja używania i dezynfekcji maseczki PL
NEW RECOMMENDATIONS AND OBLIGATIONS EN
CARE FOR THE SAFETY OF PEOPLE EN
OFFICE EN
OFFICE ENTRANCE EN
INSTRUCTIONS FOR USE AND DISINFECTION OF A MASK EN
ВХОД В БЮРО RU
ПОЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЯМ БЕЗОПАСНОСТЬ RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ДЕЗИНФЕКЦИИ МАСКИ RU
НОВЫЕ_РЕКОМЕНДАЦИИ_И_ОБЯЗАННОСТИ RU
ПОЗАБОТИМСЯ_О_ТОМ_ЧТОБЫ_ОБЕСПЕЧИТЬ_ЛЮДЯМ_БЕЗОПАСНОСТЬ RU
НОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ НА БУДІВНИЦТВАХ UA
ХІД ДО ОФІСУ UA
МИ ДБАЄМО ПРО БЕЗПЕКУ ЛЮДЕЙ UA
ДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ ЛЮДЕЙ UA
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ МАСКИ_UA
Kolejne zalecenia są w opracowaniu.

open