Home Topbuilder NOWOGRODZKA SQUARE
NOWOGRODZKA SQUARE
0

NOWOGRODZKA SQUARE

0
0

Realizacja budynku Nowogrodzka Square pozwoliła na przywrócenie niedostępnego dotychczas terenu miastu oraz jego mieszkańcom. Stała się impulsem dla renowacji sąsiedniej zabudowy i może stać się przyczynkiem dla dalszych zmian w tej części miasta – HRA ARCHITEKCI

Budynek biurowy Nowogrodzka Square zaprojektowany i zrealizowany na zlecenie firmy YAREAL, stanowi zabudowę uzupełniającą w południowej pierzei Al. Jerozolimskich oraz w północnej pierzei ul.Nowogrodzkiej. Budynek wraz z przylegającym ogólnodostępnym, zielonym pasażem pieszym łączącym Al. Jerozolimskie z ul. Nowogrodzką zlokalizowano na działce stanowiącej wcześniej teren zamknięty, należący do wojska polskiego. Realizacja budynku biurowego Nowogrodzka Square pozwoliła na przywrócenie niedostępnego dotychczas terenu miastu oraz jego mieszkańcom. Stała się również impulsem dla renowacji sąsiedniej zabudowy i może stać się przyczynkiem dla dalszych zmian w tej części miasta. Bezpośrednie otoczenie obiektu stanowią budynki utrzymane w stylu przedwojennego modernizmu, które poprzez wertykalny układ elewacji nadają zdecydowany rytm tej części pierzei Al. Jerozolimskich. Budynek biurowy Nowogrodzka Square formalnie nawiązuje do otaczającej zabudowy. Przyjęte rozwiązania architektoniczne respektują kontekst lokalizacyjny działki. Elewacje frontowe budynku tworzy eksponowany układ zewnętrznych, samonośnych ram z prefabrykowanych elementów wykonanych z betonu architektonicznego. Podziały poziome spinające po dwie kondygnacje, nawiązując wysokościowo do elewacji frontowej sąsiadującego budynku, dzielą bryłę na trzy części, tj.strefę przyziemia/cokołu, strefę środkową oraz strefę zwieńczenia – ostatniej wycofanej kondygnacji. Podziały pionowe, tworząc powtarzalny rytm, odwołują się do tektoniki otoczenia i wyznaczają podziały posadzki pasażu. Zintegrowane ze ścianą osłonową panele wykonane z półprzezroczystych płyt kamiennych sprawiają, że wygląd budynku zmienia się w zależności od przyjętego kąta obserwacji, jak również pory dnia. Zastosowany materiał – onyks w połączeniu z surowym betonem architektonicznym nadaje elewacjom spokojnego i eleganckiego wyrazu. Główna ściana holu wykończona podświetlonymi, półprzezroczystymi płytami kamiennymi formalnie łączy wnętrze i zewnętrze budynku.

 

POBIERZ PREZENTACJĘ

open