Home Topbuilder ZAKŁAD PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY DLA 2SISTERS STORTEBOOM HAMROL SP. Z O.O.
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY DLA 2SISTERS STORTEBOOM HAMROL SP. Z O.O.
0

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY DLA 2SISTERS STORTEBOOM HAMROL SP. Z O.O.

0
0

Kompleksowa realizacja nowoczesnego obiektu dla 2Sisters Storteboom Hamrol Sp. z o.o. o charakterze produkcyjno-magazynowym, w którym odbywa się proces produkcji i konfekcjonowania żywności. Za prace projektowe, koordynacyjne oraz realizację inwestycji odpowiadała firma JAKON Sp. z o.o.

Zrealizowany w Komornikach k. Poznania obiekt o powierzchni 7400 m2 składa się z części produkcyjno- magazynowej oraz dwukondygnacyjnego budynku biurowego. W związku z profilem działalności inwestora polegającym na produkcji oraz konfekcjonowaniu żywności zastosowano szereg rozwiązań niezbędnych do zachowania odpowiednich norm i standardów związanych z podwyższonymi wymaganiami higieniczno- sanitarnymi. Ponieważ cały zakład pełni funkcję chłodni, w której na stałe utrzymywana jest temperatura 0–2°C, konieczne było zastosowanie rozbudowanego systemu chłodnictwa. Inwestor zdecydował się na nowoczesną technologię chłodu, w której w całości wyeliminowano szkodliwe dla środowiska czynniki freonowe. Wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz wskaźnik potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP) dla zastosowanego czynnika wynosi 0. Ponadto zastosowano system odzysku ciepła z chłodnictwa, który podgrzewa= magazynowaną w zbiorniku o pojemności 100 m3 wodę technologiczną do temp. +55°C, która jest wykorzystywana z kolei do codziennego mycia hali. Proces mycia umożliwia system centralnego mycia hali składający się z 11 satelit. Dzięki zaplanowaniu na wczesnym etapie projektu całego cyklu techno logicznego, wdrożeniu zakładowych procedur oraz automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych udało się zredukować ilość powstających odpadów do poziomu 0,01% całej produkcji, co oznacza powstawanie zaledwie 100 kg odpadów z produkowanych tygodniowo 1 000 000 kg produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dla zapewnienia pracownikom komfortu pracy obiekt został wyposażony w rozbudowaną wentylację mechaniczną, składającą się z 10 central wentylacyjnych o łącznej wydajności nawiewanego powietrza na poziomie 42 000 m3/h oraz w specjalne oświetlenie LED, które dało możliwość precyzyjnego doświetlenia miejsc pracy przy zachowaniu
odporności na bezpośrednie działanie strumienia wody. W obiekcie wykonano również instalację tryskaczową i hydrantową z systemem SAP, instalację sprężonego powietrza, kanalizację technologiczną, zbiorniki na gazy technologiczne oraz zbiorniki buforowe na wodę.

POBIERZ PREZENTACJĘ

open