Home News Przyspieszenie to nie termin, lecz jakość
Przyspieszenie to nie termin, lecz jakość
0

Przyspieszenie to nie termin, lecz jakość

0
0

„Bez pomocy państwa, w sytuacji niepewności rynku pracy, biura projektowe nie zainwestują w zakup nowych technologii, edukację i wdrożenia. Potrzebne są programy dofinansowujące unowocześnienie projektowania architektonicznego”. Komentuje Małgorzata Pilinkiewicz, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Architekci odczuli skutki zagrożenia wirusem COVID-19. Sygnały z rynku usług projektowania wskazują, że wielu architektów pozbawiono możliwości normalnej pracy, wstrzymano planowane inwestycje, ograniczono zatwierdzanie dokumentacji. Większość architektów pracuje zdalnie. Model projektowania on-line nie jest doskonały przy wymogu spełnienia warunków RODO, licencji oprogramowania, braku bezpośredniego kontaktu z zespołem projektantów. Ograniczenia mają wpływ na realizację kontraktów, a pozyskanie nowych jest niemal niemożliwe. Wielu architektów ma obawy przed utratą płynności finansowej. Model pracy architekta „sprzed pandemii” nie będzie już tym, w jakim będziemy pracować „po pandemii”. Zmieni się warsztat pracy i rynek inwestorów. Istotną rolę „powrotu do normalności” może odegrać inwestor publiczny. Zamówienia z udziałem państwa powinny odegrać rolę katalizatora pozytywnych zmian na rynku pracy. Inwestycje nie powinny być wstrzymywane, lecz przyśpieszane. Przyspieszenie to jednak nie termin, lecz jakość w architekturze, gwarantowana w konkursach architektonicznych, będących pozyskaniem architektury o najwyższych  standardach, eliminującym zagrożenie pozyskiwania pracy za „wszelką cenę”. Rywalizacja o jakość, a nie cenę i termin, przynosi najlepsze rozstrzygnięcia dla przestrzeni tak w czasie „normalności”, jak „pandemii”. Czas na cyfryzację uzgadniania dokumentacji, elektroniczny obieg dokumentów w administracji budowlanej, planowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, elektroniczne podpisywanie projektu budowlanego, udostępnienie dokumentacji on-line,  ograniczenie jej do części sprawdzanej z przepisami prawa miejscowego. Technologia BIM może pomóc w unowocześnieniu i podniesieniu efektywności polskiego budownictwa. Bez pomocy państwa, w sytuacji niepewności rynku pracy, biura projektowe nie zainwestują w zakup nowych technologii, edukację i wdrożenia. Potrzebne są programy dofinansowujące unowocześnienie projektowania architektonicznego. Zmieniając system pracy uczestników procesu budowlanego „po pandemii”, powinniśmy zatem mówić „o jakości i nowoczesności w procesie budowlanym”.

open