Home News Nowy prezes Schrack Seconet Polska
Nowy prezes Schrack Seconet Polska
0

Nowy prezes Schrack Seconet Polska

0
0

Z dniem 1 maja 2020 stanowisko Prezesa Zarządu Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. objął Michał Sidor, związany z firmą od 11 lat. Dotychczas piastujący to stanowisko Grzegorz Ćwiek w ubiegłym roku podjął decyzję o zmianie swojej ścieżki rozwoju zawodowego.

– Plan sukcesji, w którego finale to właśnie mnie powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, obejmuje też nasze pełne przekonanie o słuszności kontynuowania polityki i strategii rozwoju firmy, przyjętej przez mojego poprzednika w wieloletnim planie rozwoju. Dołożę wszelkich starań, by moja praca na rzecz rozwoju firmy, wspierania naszych współpracowników w ich codziennym działaniu, rozwoju jak najlepszych relacji z naszymi partnerami, klientami i środowiskiem branżowym nie zawiodła zaufania wszystkich tych, dla których silna i sprawna organizacja Schrack Seconet w Polsce jest ważna i bliska sercu – zapewnia Michał Sidor, Prezes Zarządu Schrack Seconet Polska.

Michał Sidor od 2014 r. zajmował stanowisko dyrektora handlowego Schrack Seconet w Polsce. W trakcie wspinaczki po szczeblach awansu wewnątrz firmy pełnił swoje obowiązki na różnych stanowiskach – począwszy od członka zespołu handlowego, a później jego lidera, by w ostatnim czasie objąć funkcję dyrektora zarządzającego.

open