Home News BIUROWCE GRUPY BUMA GOTOWE NA BEZPIECZNY POWRÓT PRACOWNIKÓW.
BIUROWCE GRUPY BUMA GOTOWE NA BEZPIECZNY POWRÓT PRACOWNIKÓW.
0

BIUROWCE GRUPY BUMA GOTOWE NA BEZPIECZNY POWRÓT PRACOWNIKÓW.

0
0

W ostatnim czasie nastąpił kolejny etap rządowego odmrażania gospodarki. Po trudnych dla  wszystkich tygodniach widać nadzieję na powrót do normalności. W ostatnich dniach obserwujemy stopniowe zwiększanie ilości pracowników w biurowcach.

Na bezpieczny powrót pracowników do biur gotowa jest już krakowska Grupa Buma. Jako właściciel kilku dużych kompleksów biurowych Buma wdrożyła szereg działań mających na celu odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni wspólnych oraz zachowane odpowiednich wymogów sanitarnych, a tym samym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Grupa Buma zakupiła m.in. kamery termowizyjne, za pomocą których wszyscy wchodzący do budynku mają możliwość sprawdzenia temperatury ciała. Pierwsze takie kamery zainstalowane są już w recepcjach budynków Wadowicka 3 i Dot Office G, a kolejne montowane będą w pozostałych biurowcach na życzenie najemców. Przy wejściach do budynków zarówno w holach recepcyjnych jak i na poziomie garaży podziemnych umieszczone zostały bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk, a także maty do dezynfekcji obuwia. Dodatkowo na recepcjach dostępne są maseczki wielorazowego użytku oraz rękawiczki foliowe. Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji części wspólnych, a na drzwiach w ciągach komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu zamontowane zostały specjalne pochwyty umożliwiające ich otwarcie bez dotykania klamki.

Aby ograniczyć kontakt z innymi osobami w holach budynków wyznaczone zostały specjalne strefy do odbioru dostarczanych przez kurierów czy dostawców jedzenia przesyłek. W poszczególnych strefach budynków jak hole recepcyjne i windowe, toalety wspólne, szatnie dla rowerzystów umieszczone zostały plakaty informacyjne oraz dodatkowe oznakowania stanowiące drogowskaz zachowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa pobytu na terenie biurowca oraz pomagające wszystkim użytkownikom w odpowiednim poruszaniu się po budynku. Zachęcają one m.in. do korzystania z klatek schodowych zamiast wind. Specjaliści z Grupy Buma przygotowali też Procedurę bezpiecznego przebywania osób na terenie budynków opracowaną w oparciu o zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników kompleksów biurowych mają wysokiej klasy systemy klimatyzacji i wentylacji stosowane przez Grupę Buma.  Zapewniają one ponad 30% więcej świeżego powietrza przypadającego na osobę w stosunku do obowiązujących norm. Wentylacja pomieszczeń odbywa się bez użycia systemu recyrkulacji powietrza, co wyklucza możliwość zmieszania się usuwanego powietrza ze świeżym, a przepływ powietrza odbywa się w kierunku od pomieszczeń „czystych” do „brudnych”. Stosowane urządzenia klimatyzacyjne systemu VRV pozwalają łatwo i szybko dostać się do wymienników i filtrów w celu ich dezynfekcji. Sterowanie i monitorowanie wszystkich urządzeń z poziomu BMS umożliwia przeprowadzanie okresowych przegrzewów temperatury kiedy w budynkach nie ma pracowników np. w nocy, co pozwala na niszczenie drobnoustrojów. System BMS pozwala w dowolnym momencie wydłużyć czas pracy urządzeń, bez starty wydajności wentylacji aby zapewnić pełną wymianę powietrza, a co za tym idzie komfortowe i bezpieczne warunki pracownikom biurowców. Dodatkowo należy przypomnieć, że wszystkie biurowce Grupy Buma mają otwierane okna, co pozwala na częste przewietrzanie powierzchni biurowych i dodatkową wymianę powietrza.

 

Grupa Buma jest w stałym kontakcie z najemcami swoich kompleksów biurowych pozostając otwartą na wszelkie sugestie i propozycje dotyczące nowej rzeczywistości biurowej. Na zlecenie najemców wykonywane są dodatkowe działania jak ozonowanie powierzchni biurowych, zakup dodatkowych kamer termowizyjnych czy możliwość indywidualnego sterowania urządzeniami wentylacji i klimatyzacji.

Dodatkowo Grupa Buma jest operatorem elastycznych powierzchni biurowych At Office w Krakowie oraz we Wrocławiu, tj. wydzielonych biur w pełni wyposażonych w stanowiska do pracy typu plug & play wraz z częścią socjalną, oferowane do najmu krótkoterminowego. Dzięki takiej propozycji najemcy biurowców Bumy mogą rozlokować swoich pracowników w biurach tymczasowych, zachowując odpowiednie odległości między nimi bez konieczności wprowadzania rotacyjnego systemu pracy. Skorzystanie z oferty At Office pozwoli również na ograniczenie kontaktu wydzielonych zespołów pracowników.

 

open