Home News STOWARZYSZENIE MIWO sygnatariuszem listu otwartego do Premiera
STOWARZYSZENIE MIWO sygnatariuszem listu otwartego do Premiera
0

STOWARZYSZENIE MIWO sygnatariuszem listu otwartego do Premiera

0
0

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej jest sygnatariuszem listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów na temat renowacji budynków jako jednego ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-19.

Sygnatariusze listu uważają, że kompleksowa renowacja energetyczna budynków powinna znaleźć się w centrum rządowej strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Ponadto takie inwestycje związane są z długofalowymi korzyściami dla społeczeństwa, zarówno ekonomicznymi jak i zdrowotnymi.

Taka strategia dobrze wpisałaby się w działania Komisji Europejskiej, która niedawno uruchomiła konsultacje publiczne w zakresie strategii tzw. Fali Renowacji w Europie, która docelowo ma łączyć cele w zakresie klimatu, energii i środowiska, cele strategii przemysłowej, dobrobytu konsumentów oraz sprawiedliwej transformacji. Ta inicjatywa, związana z renowacją budynków, może odegrać kluczową rolę we wspieraniu ożywienia gospodarczego.

„Od wielu tygodni przekonujemy się, że pandemia COVID-19 jest wyzwaniem na miarę pokoleń. Wyzwaniem, które na naszych oczach wpływa na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Obserwujemy, że konieczne są środki i decyzje, które pomogą w odbiciu gospodarczym w perspektywie krótko- oraz długoterminowej. Już teraz należy zadbać o to, aby kiedy skończy się kryzys zdrowotny, można było pobudzić gospodarkę”– można przeczytać w liście otwartym.

Sygnatariusze listu uważają, że inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków to dobra metoda pobudzenia gospodarki, będąca motorem tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy, obniżania rachunków za energię, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza i wypełniania przez Polskę zobowiązań na rzecz efektywności energetycznej, obniżania emisji dwutlenku węgla oraz zwiększania udziału OZE w produkcji energii. Poprawa efektywności energetycznej budynków to również droga do niwelacji różnic społecznych i poprawy jakości życia szerszych grup obywateli.

Treść listu oraz sygnatariuszy można znaleźć tu: https://miwo.pl/category/aktualnosci/welna-mineralna-aktualnosci/

 

open