Home Materiały&Technologie Ekstensywne dachy zielone
Ekstensywne dachy zielone
0

Ekstensywne dachy zielone

0
0

Icopal od lat podejmuje się rozwoju technologii dachowych, mając na celu działania proekologiczne. Zwracając uwagę na ochronę środowiska, stworzono System Ekstensywnych Dachów Zielonych, który pozwala na szybkie i ekonomiczne tworzenie zielonych przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka.

Zalety dachów zielonych są znane od dawna: łagodzą klimat miejski, obniżając temperaturę o 1–2oC; zatrzymują 50–60% wód opadowych, zmniejszają hałas uliczny poprzez jego pochłanianie i odbicie nawet o 30 dB; chłoną szkodliwe pyły i gazy z powietrza, oddając w zamian życiodajny tlen; zwiększają wilgotność powietrza; dają mieszkańcom chwile wypoczynku i relaksu. Dach o powierzchni 15 m2 produkuje tlen niezbędny do życia aż dla 10 osób. Ponadto warstwy dachu zielonego stanowią dodatkowe zabezpieczenie termoizolacyjne oraz chronią pokrycie przed oddziaływaniem ognia. Powierzchnie zielone dachów są jednym z elementów architektonicznego kształtowania przestrzeni w centrach miast. Pozwalają ukryć urządzenia instalacyjne na dachach, wyróżniają poszczególne budynki, nadając im indywidualne cechy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury obliguje do zachowania na działkach budowla nych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania powierzchni biologicznie czynnej na 25% powierzchni działki. Szczególnie tam, gdzie teren jest zbyt mały, aby w sposób tradycyjny zapewnić powierzchnię zieloną, należy wykonać dach zapewniający naturalną wegetację. Najtańszym i zarazem najszybszym sposobem wykonania takiego dachu jest zazielenienie ekstensywne z wykorzystaniem prekultywowanych mat wegetacyjnych.

Jak to jest zrobione?
Ekstensywny Dach Zielony Systemu Icopal jest przewidziany dla dachów płaskich oraz skośnych. System przewiduje układ warstw klasyczny oraz odwrócony – w zależności od rodzaju zastosowanej warstwy termoizolacyjnej. Warstwa hydroizolacyjna jest wykonana z układu dwóch pap: podkładowej papy zgrzewalnej Szybki Profil SBS (istnieje możliwość zastosowania również papy mocowanej mechanicznie lub samoprzylepnej) oraz z drugiej warstwy papy odpornej na oddziaływanie korzeni produkcji Icopal Sp. z o.o. Graviflex 5,2 Green Roof (lub Graviflex 4,2 Green Roof).

Nad warstwą hydroizolacji zlokalizowana jest warstwa drenażowa w postaci maty Icodren 10 Szybki Drenaż SBS. Jej zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wody z ułożonych powyżej włóknin magazynujących wodę oraz z maty wegetacyjnej. Woda przy długim kontakcie z systemem korzeniowym zazielenienia ekstensywnego jest groźna i może doprowadzić do gnicia roślin. Niezbędną dla prawidłowej wegetacji roślin ilość wody magazynuje mata Icomat 140. Pozwala ona zabezpieczyć rośliny na czas braku opadów atmosferycznych. Aby zwiększyć zdolności retencyjne maty, należy ułożyć kilka jej warstw.

Powyżej maty Icomat 140 znajduje się mata wegetacyjna Icomat Green 317 (dla dachów płaskich) lub Icomat Green 300 (dla dachów skośnych) z roślinami w fazie pełnego wzrostu. Mata prekultywowana układana jest bezpośrednio na dachu z rolek pozyskanych z pól uprawnych dobę wcześniej i przetransportowanych na dach. Należy pamiętać,
aby rolki z matą roślinną nie pozostawały zwinięte dłużej niż 24 godziny.

Fot. 1. Ekstensywny Dach Zielony Icopal w okresie wczesnej wiosny

Zielone – natychmiast po instalacji
Największą zaletą ekstensywnego systemu Icopal jest fakt, że po zakończeniu inwestycji dach jest zazieleniony bujnie rosnącą roślinnością. Nie trzeba sadzić roślin, pielęgnować ich i czekać kilka miesięcy na niepewny efekt tych prac. Dzięki prekultywowanym matom wegetacyjnym z roślinnością ekstensywną uzyskujemy natychmiastowy efekt dachu zielonego. Ponadto roślinność ekstensywna rosnąca na macie wegetacyjnej nie potrzebuje specjalnej pielęgnacji. Została ona tak dobrana, aby przetrwać okresy suszy, mrozy, wiatr i deszcze. Długie okresy suszy powodują, że rozchodniki przechodzą w stan hibernacji, zmieniając kolor na czerwonawy. Po pojawieniu się opadów ponownie rozpoczynają wzrost i regenerują się, tworząc barwny kobierzec. W okresie zimowym przebarwiają się na kolor rudawo-czerwony, a w okresie letnim dominuje w nich kolor zielony. Maty wegetacyjne z roślinnością ekstensywną są odporne na rozsiew chwastów, których systemy korzeniowe nie mają możliwości prawidłowego rozwoju.

Fot. 2. Ekstensywny Dach Zielony Icopal w okresie pełnej wegetacji latem

Kompletny system
System Ekstensywnego Dachu Zielonego Icopal jest kompletny i oprócz produktów składających się na wykonanie hydroizolacji, termoizolacji, mat retencyjnych i drenażowych, jak również mat wegetacyjnych z żywą roślinnością zawiera stosowne akcesoria w postaci oporowych i okapowych listew perforowanych oraz skrzynek rewizyjnych wpustów dachowych ze stali nierdzewnej. Wszystkie rozwiązania wchodzące w skład Systemu Ekstensywnych Dachów Zielonych Icopal posiadają klasyfikacje odporności dachu na ogień zewnętrzny BROOFt1.

Fot. 3. Rolki maty wegetacyjnej Icomat Green 317 zwinięte na polu uprawnym i przygotowane do transportu na miejsce wbudowania

Mata wegetacyjna Green Roof – jej struktura oparta jest o elastyczną pętelkową matę z włókien polipropylenowych odpowiedzialną za możliwość transportowania maty i jej zwartą strukturę oraz starannie dobrany substrat mineralny zapewniający roślinom odpowiednią ilość substancji do życia i rozwoju. Bujnie rosnące rozchodniki, mchy i zioła powodują, że mata jest kolorowa, pełna ciekawych form roślinnych oraz kwiatów.

Mata retencyjna Icomat 140 – jest odpowiedzialna za magazynowanie wody opadowej w ilości niezbędnej dla wzrostu roślin. Sama reguluje jej ilość poprzez odprowadzenie nadmiaru do położonej niżej zasadniczej maty drenującej.

Mata drenażowa Icodren 10. Szybki Drenaż SBS – jest odpowiedzialna za odprowadzenie nadmiaru wody opadowej do wpustów dachowych lub systemu rynnowego. Posiada przestrzenną strukturę o miąższości 10 mm wypełnioną splątanymi włóknami poliamidowymi, obustronnie jest oklejona włókniną poliestrową spełniającą funkcje filtracyjne.

Hydroizolacja z funkcją ochrony przed korzeniami – wykonana j est z u kładu podwójnego pap wysokiej jakości modyfikowanych SBS. Papa wierzchnia układu jest odpowiedzialna za hydroizolację dachu i ochronę przed przerastaniem korzeni.


Fot. arch. BMI Icopal

open