Home Materiały&Technologie Ciepło i prąd za darmo
Ciepło i prąd za darmo
0

Ciepło i prąd za darmo

0
0

Nowe, kompletne zestawy fotowolta­iczne firmy Viessmann prezentują się bardzo interesująco. Zawierają panele słoneczne wysokiej jakości oraz osprzęt do wykonania instalacji. Wszystko w dobrej cenie i o wysokiej jakości, z której znana jest firma Viessmann. Ale to nie wszystko, bo Viessmann znany jest rów­nież z rozwiązań systemowych.

Co to oznacza dla właściciela domu?  Że, poszczególne instalacje aktywnie ze sobą współpracują żeby maksymalnie wy­korzystywać darmową lub tanią energię. Dobrym tego przykładem jest aktywna współpraca instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła i rekuperacji. Czyli, tego co powinno znaleźć się w każdym nowoczesnym i energooszczędnym domu.

Na czym polega aktywna współpraca?
Instalacja fotowoltaiczna – produkuje prąd z promieniowania słonecznego, który zasila domowe urządzenia elektryczne: RTV i AGD, oświetlenie, itd. Jeśli w danej chwili nasza instalacja fotowoltaiczna produkuje więcej prądu niż wykorzystujemy w domu, wówczas nadwyżki energii odprowadza­ne są do publicznej sieci energetycznej. W ciągu roku nasz prąd słoneczny możemy odebrać z sieci energetycznej, w ok. 80% za darmo.

Pompa ciepła – widzi kiedy i ile prądu sło­necznego ma do dyspozycji, może go mak­symalnie wykorzystać np. do ogrzewania lub chłodzenia domu, ogrzewania wody użyt­kowej, zmagazynować go w postaci cieplej wody w zbiorniku, itd. Wszystko po to żeby maksymalnie wykorzystać prąd słoneczny na potrzeby własne domu.

Rekuperator – zasilany i sterowany przez regulator pompy ciepła również będzie ko­rzystał z darmowego prądu słonecznego. Co więcej, zamiast tradycyjnej grzałki elektrycz­nej dogrzewającej w zimie powietrze nawie­wane do pomieszczeń, można wykorzystać pompę ciepła – wyposażając rekuperator w prosty układ hydrauliczny powietrze na­wiewane dogrzewać będzie pompa ciepła -znacznie taniej niż grzałka elektryczna.

Magazynowanie prądu słonecznego – instalacja fotowoltaiczna produkuje najwię­cej prądu ze słońca w okresie letnim, ideal­nie sprawdzi się wiec do zasilania instalacji chłodzenia domu. Niewykorzystany letni prąd słoneczny zostanie przechowany w publicznej sieci energetycznej, z której odbie­rzemy go w zimie, kiedy nasz dom potrzebu­je najwięcej energii, np. do zasilania pompy ciepła. W ten sposób, właściwie dobierając komponenty poszczególnych instalacji, koszty energii elektrycznej w naszym domu mogą spaść niemal do O zł w ciągu roku.

open