Home Realizacje BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA ULMA
BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA ULMA
0

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA ULMA

0
0

W centrum Łodzi powstał kompleks trzech budynków o nazwie Hi Piotrkowska. ULMA Construccion Polska S.A. obsługiwała inwestycję w zakresie kompleksowej dostawy deskowań.

Na Hi Piotrkowska składają się po-mieszczenia biurowe, usługowe oraz hotel Hampton by Hilton. Najwyższym budynkiem kompleksu jest 20-kondygnacyjny biurowiec o wysokości 82 m, który obecnie jest najwyższym tego typu obiektem w mieście. Inwestycja powstała na obszarze Innowacyjnej Strefy Ekonomicznej. Została zrealizowana przez firmę Erbud SA.

System wznoszący RKS
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji ścian trzonu budynku zastosowano system konsol wznoszących RKS w wersji lekkiej. System ten jest deskowaniem wznoszącym z szyną prowadzącą, będącą integralną częścią rozwiązania, gwarantującą stałe związanie deskowania z budynkiem – zarówno podczas pracy, jak i przestawiania. W zależności od wersji systemu RKS szyna zakotwiona jest do budynku za pomocą dwóch lub trzech poziomów głowic. Odpowiednia liczba głowic dobierana jest w zależności od wielkości obciążenia wiatru na danych wysokościach. W przypadku łódzkiej realizacji zastosowano rozwiązanie, którego budo-wa była oparta na krótszej szynie związanej za pomocą dwóch głowic. Poszczególne sekcje deskowania były przenoszone za po-mocą mobilnego układu hydraulicznego, bez udziału dźwigu.

System RKS coraz częściej znajduje za-stosowanie również na typowych budowach kubaturowych. Klienci decydują się na wy-korzystanie podestów na obwodzie budynku podczas realizacji ścian szczytowych. Otwarcie deskowania ściennego jest wypierane na podestach, a nie na wykonanych stropach. Płyty systemu ściennego są prze-noszone w komplecie z podestami, bez konieczności ich wcześniejszego demontażu. Rozwiązanie pozwala na bezpieczny montaż zbrojenia od strony wykonanego stropu. Pracownik przebywający na podwyższeniu nie musi obawiać się o niewystarczającą wysokość bariery za plecami na końcu podestu. Niemniej jednak przy rozwiązaniu RKS standardowo stosowane jest obarierowanie o wysokości 1,5 m w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownika montującego ściągi oraz zamki na połączeniach sekcji. Bariery są wykonywane z rur – ze względu na rozstawy słupków, które przekraczają 2 m.

Deskowanie panelowe CC-4
Na budowie wieżowca w Łodzi zastosowano deskowanie stropowe CC-4, które-go budowa opiera się na głowicy opadowej. Rozwiązanie pozwoliło na utrzymanie odpowiedniego tempa prac na budowie, wymuszonego zastosowaniem systemu samo-wznoszącego RKS. W przypadku deskowania CC-4 istnieją dwie możliwości montażu – zarówno z dołu, jak i z góry. Coraz popularniejszy na budowach montaż z dołu gwarantuje większe bezpieczeństwo pracowników, którzy nie muszą poruszać się po montowanej konstrukcji. Jednakże ważne jest, by rozwiązanie stropowe posiadało także możliwość montażu od góry, którą wykorzystujemy podczas układania deskowania na znacznych wysokościach. Istotna jest również waga najcięższych elementów, która w przypadku deskowania CC-4 wynosi ok. 15 kg, co pozwala na ich swobodne i bezpieczne przenoszenie. Deskowanie panelowe firmy ULMA pozwala na montaż nie tylko sekcji po sekcji. Istnieje możliwość wstępnego montażu rusztu nośnego desko-wania, który następnie wypełniany jest płytami. Ustawiony ruszt nie wymaga żadnego tymczasowego podparcia w postaci dodatkowych podpór czy zastrzałów, stanowiąc stabilną konstrukcję.

Zabezpieczenie na krawędzi deskowania stropowego powinno być odpowiednio wysokie, aby prace zbrojarskie oraz betonowanie mogły być prowadzone w sposób całkowi-cie bezpieczny. Obarierowanie krawędziowe dla deskowania CC-4 może być zrealizowane w dwóch systemach, za pomocą słupków VR oraz przy użyciu siatek MBP. W przypadku słupków VR zabezpieczenie ma wysokość 1,5 m, a obarierowanie wykonywane jest z rur. W sytuacji kiedy wymagane jest wyższe zabezpieczenie, idealnie sprawdza się system siatek MBP, który pozwala na wykonanie obarierowania o wysokości 1,72 m.

Systemy deskowań ULMA to sprawdzone i solidne rozwiązania zapewniające za-wsze odpowiedni stopień zabezpieczeń dla pracowników, którzy je obsługują. Dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa na obsługiwanych
przez nas budowach, nieustannie pracujemy nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które spełniają najwyższe standardy jakości i niezawodności.

open