Home News „Fabryka Pomysłów” – Fundacja CEMEX
„Fabryka Pomysłów” – Fundacja CEMEX
0

„Fabryka Pomysłów” – Fundacja CEMEX

0
0

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” już 11 rok z rzędu przyznała granty finansowe organizacjom pozarządowym i placówkom edukacyjnym w ramach Konkursu „Fabryka Pomysłów”. W tegorocznym konkursie laureaci musieli uwzględnić dodatkowe działania związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 w swoich społecznościach.

CEMEX Polska wspiera społeczności w lokalizacjach, w których prowadzi działalność biznesową, organizując konkursy grantowe Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Każdego roku Fundacja w ramach programu „Fabryka Pomysłów” ogłasza nabór projektów społecznych, których celem jest wsparcie rozwoju społeczności w obszarach działalności Fundacji, m.in. ekologii, oświaty, sportu, wspierania kultury i sztuki, bezpieczeństwa i projektów szkolnych.

W tym roku ewaluacja zgłoszonych projektów została dostosowana do sytuacji społecznej związanej z pandemią. Dodatkowy etap oceny pozwolił na wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do niwelowania negatywnych skutków pandemii. Na realizację takich działań Fundacja CEMEX przekaże wsparcie finansowe organizacjom pozarządowym i placówkom edukacyjnym.

– W tegorocznej edycji 5 wyróżnionych projektów reprezentowało sektor organizacji pozarządowych, a 4 projekty placówki edukacyjne – w sumie 8 lokalizacji w całej Polsce. Każdy z laureatów przedstawił atrakcyjne rozwiązanie dla wyzwań związanych z pandemią. Uznaliśmy, że w tym roku priorytetowe jest, aby wsparcie finansowe przekazać partnerom społecznym, którzy dysponują najlepszą wiedzą o potrzebach swoich sąsiadów i podopiecznych, ściśle związanych z wyzwaniami, przed jakimi postawiła nas pandemia COVID-19. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu Konkursowi będziemy mieli możliwość zniwelowania chociaż części z nich – powiedziała Dominika Sztuka-Arak, Prezes Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Laureaci konkursu grantowego „Fabryka Pomysłów” w 2020 roku:

  1. Projekt „Gramy, śpiewamy i komponujemy czyli ORKIESTRA WSZYSTKO GRA – kontynuacja”, złożony przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.
  2. Projekt „W zgodzie z naturą”, złożony przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach.
  3. Projekt „Ogród szkolny – zielona pracownia edukacyjna”, złożony przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie.
  4. Projekt „CEMEX wspiera hospicjum”, złożony przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie.
  5. Projekt „Działaj z impetem na zielono”, złożony przez Szkołę Podstawową w Piskach.
  6. Projekt „Gra Miejska „Śladami Historii Błeszna””, złożony przez Fundację Oczami Brata.
  7. Projekt „Kamienie w kieszenie”, złożony przez Fundację „Trasa dla Bobasa”.
  8. Projekt „Na ratunek PTA.com!”, złożony przez Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com.
  9. Projekt „Pszczoły i Trzmiele nasi Przyjaciele VI”, złożony przez Fundację Edukacyjną SIŁACZKA.

Konkurs „Fabryka Pomysłów” to jeden z filarów działalności Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, organizowany nieprzerwanie od 2009 roku. Od pierwszej edycji organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne złożyły 2971wniosków w ramach prowadzonych otwartych naborów projektów. Wsparcie finansowe w ramach „Fabryki Pomysłów” otrzymało 256 projektów złożonych przez ponad 100 organizacji.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy efektywnej i bezpiecznej realizacji swoich projektów.

open