Home News CEMEX wsparł aktywność dzieci i seniorów w ramach projektu „Lato z CEMEX”
CEMEX wsparł aktywność dzieci i seniorów w ramach projektu  „Lato z CEMEX”
0

CEMEX wsparł aktywność dzieci i seniorów w ramach projektu „Lato z CEMEX”

0
0

CEMEX Polska odpowiada na wyzwania i potrzeby związane ze skutkami trwającej pandemii COVID-19 wśród najważniejszych grup swoich interesariuszy. W okresie od lipca do września CEMEX zaprosił dzieci oraz seniorów ze społeczności lokalnych wokół swoich zakładów do uczestnictwa w Programie „Lato z CEMEX”, na który złożyły się różnorodne zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjne, organizowane z uwzględnieniem najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczne wakacje były inne niż dotychczas. Z uwagi na restrykcje, rekomendacje epidemiologów, a także na zdecydowanie trudniejszą sytuację finansową wielu rodzin, więcej dzieci niż zazwyczaj nie pojechało w tym roku na kolonie, obozy czy wczasy z rodzicami.

CEMEX odpowiedział na to wyzwanie – w ramach programu „Lato z CEMEX” dzieci z okolic cementowni CEMEX w Chełmie i Rudnikach miały możliwość uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych z zakresu ekologii, robotyki i bezpieczeństwa, w tym warsztatach z udzielania pierwszej pomocy.

Podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach niedaleko Rudnik wzięli udział w warsztatach z rozpoznawania roślin występujących na lokalnych łąkach i w pobliskich lasach. Z kolei we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rędzinach został zorganizowany cykl zajęć z robotyki, gdzie dzieci mogły praktycznie nauczyć się tworzenia od podstaw i programowania robotów.

Dzieci i młodzież z Chełma przez całe wakacje uczestniczyły w zajęciach poświęconych zasadom bezpiecznego zachowania w czasie wakacji, w domu, na ulicy, czy nad wodą. Zajęcia te zorganizowane zostały we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Chełmie, Klubem Wojskowym w Chełmie, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie oraz Stowarzyszeniem Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Chełmie.

Dzięki warsztatom realizowanym pod okiem specjalistów i pedagogów, najmłodsi mieszkańcy Chełma i rejonu Rudnik otrzymali szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Wszystkie zajęcia zostały zorganizowane z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. W sumie w półkoloniach i zajęciach pod szyldem „Lata z CEMEX” uczestniczyło 138 dzieci w 5 placówkach w Chełmie i w okolicach Rudnik k. Częstochowy.

Osoby w wieku senioralnym miały możliwość udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowaną instruktorkę nornic walking. Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, w mniejszych grupach i z zachowaniem odpowiednich odległości. Dzięki treningom, seniorzy mogą szybciej odzyskać formę i sprawność fizyczną po miesiącach spędzonych w domu w związku z kwarantanną społeczną. W regularnych zajęciach nornic walking uczestniczy 16 seniorów mieszkających w rejonie Rudnik.

W czasie pandemii koronawirusa CEMEX wspiera społeczności w wielu lokalizacjach. Do tej pory firma zorganizowała warsztaty „Wirtualna klasa CEMEX”, z którymi trafiła do prawie 3800 uczniów szkół podstawowych i 520 nauczycieli w 14 lokalizacjach w całej Polsce. CEMEX przekazał również kilkanaście tysięcy sztuk środków ochrony osobistej dziewiętnastu organizacjom pozarządowym, placówkom medycznym i szkolnym w społecznościach lokalnych, z którymi sąsiadują zakłady firmy.


Zdjęcia: Cemex Polska

open