Home News INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 FIRMY ROGER Z SYSTEMEM WIND KONE DCS
INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 FIRMY ROGER Z SYSTEMEM WIND KONE DCS
0

INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 FIRMY ROGER Z SYSTEMEM WIND KONE DCS

0
0

System RACS 5 umożliwia realizację kontroli dostępu w windach systemu DCS firmy KONE wykorzystujących tzw. grupowy kontroler windy (KGC). Współpraca systemu RACS 5 z system wind DCS może odbywać się na dwa sposoby.

W pierwszym z nich, wykorzystującym tzw. protokół ELI, system umożliwia użytkownikowi samodzielny wybór piętra, spośród tych, do których jest on uprawniony. W drugim z nich, wykorzystującym tzw. protokół RCGI, system przydziela użytkownikowi windę, która zawiezie go na konkretne piętro, do którego posiada on uprawnienie. W każdym z wymienionych scenariuszy wykorzystywany jest terminal dostępu, zwykle czytnik zbliżeniowy, który służy do identyfikacji osoby wzywającej windę. Czytniki mogą być zainstalowane zarówno w windzie (wariant COP), jak i poza nią (wariant DOP). Możliwe jest również zabudowanie czytnika w panelu sterującym windą.  Uprawnienia dostępu do poszczególnych pięter są definiowane na identycznych zasadach, co uprawnienia dostępu do przejść i umożliwiają między innymi definiowanie harmonogramów, kalendarzy i wyjątków a także specjalnych trybów dostępu takich jak tryb czasowego odblokowania, tryb czasowego zablokowania czy tryby awaryjnego dostępu. Przywołanie windy obywa się przez użycie identyfikatora użytkownika i może odbywać się z rozróżnieniem rodzaju przywoływanej windy (winda osobowa, towarowa, inne). Definiowanie uprawnień do pięter następuje z poziomu programu VISO służącego do zarządzania i obsługi systemu kontroli dostępu RACS 5. Do integracji z systemem wind KONE DCS wymagany jest kontroler MC16-EVK oraz interfejs komunikacyjny MCI16-EVK pełniący rolę bramy do serwera zarządzającego windami. Kontroler MC16-EVK umożliwia obsługę 128 pięter. Integracja z systemem KONE DCS jest dostępna w licencjonowanej wersji oprogramowania zarządzającego VISO EX.

open