Home News Data Worth Knowing – kluczem do cyfryzacji branży AEC
Data Worth Knowing – kluczem do cyfryzacji branży AEC
0

Data Worth Knowing – kluczem do cyfryzacji branży AEC

0
0

Dlaczego cyfryzacja w branży AEC ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego, zintegrowanego i innowacyjnego biznesu.

Dane tworzone są w coraz większej ilości, szybciej, w różnych formatach i coraz dokładniej. Oznacza to, że dla każdego sektora przemysłu dane mają rosnącą wartość biznesową, ale tylko wtedy, gdy można z nich pozyskać wartościowe informacje („data worth knowing”) z tego stale powiększającego się zbioru.

Sektory, które są wysoce zintegrowane i przygotowane do inwestowania w digitalizację (przekształcanie informacji z formatu fizycznego w format cyfrowy), a następnie „cyfryzację” („wykorzystanie technologii cyfrowych do zmiany modelu biznesowego i zapewnienia nowych możliwości generowania przychodów i wartości – proces przejścia na biznes cyfrowy”) idą naprzód.

Firmy z bardziej tradycyjnych, rozdrobnionych i wysoce rozproszonych branż o długiej historii pracy w trybie analogowym – takich jak branża architektoniczna, inżynieryjna i budowlana (AEC – architecture, engineering, construction) gorzej rozpoznają i przyjmują nowe możliwości.

Biorąc jednak pod uwagę skalę sektora AEC, do 13% PKB w niektórych krajach oraz jego fundamentalną rolę zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się; istnieją potencjalnie duże możliwości dla podmiotów, które na wczesnym etapie wprowadzą cyfrowe technologie. Pobierz całą publikację i czytaj dalej

Począwszy od fazy projektowania, poprzez budowę, a następnie fazę operacyjną powstałego obiektu, sukcesywnie wzrasta ilość danych. Uzyskane dane są niezwykle cenne zarówno dla właścicieli obiektów, jak i generalnych wykonawców. Wizualizacja tych danych i uzyskanie do nich wglądu poprzez takie narzędzia jak Virtual Reality czy Business Intelligence Dashboarding pomaga przekształcić je w wiedzę, a ostatecznie w wartość biznesową. Wreszcie, dane dają pewność, że nowe obiekty, w które zainwestowano, spełniają wszystkie wymogi w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC – Governance, Risk, Compliance) – niezbędne dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, które chcą zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo i rentowność swoich inwestycji. Pobierz całą publikację i czytaj dalej

Chociaż branża AEC jest silnie uzależniona od informacji, pozostaje w tyle pod względem wykorzystania danych i zwiększania wydajności. Przestarzałe procesy, rozdrobnione struktury, niechęć do zmian i niskie marże zysku – wszystko to utrudnia wysiłki w celu modernizacji sektora.

Powolne tempo digitalizacji branży AEC jest częściowo spowodowane konserwatywnym podejściem do realizacji projektów, które ostatecznie mają służyć ich użytkownikom. Podczas gdy inne branże zostały w znacznym stopniu zdigitalizowane, np. handel detaliczny, sektor bankowy czy sektor wydawniczy, branża budowlana zmienia się niezwykle powoli, a nawet wydaje się odporna na zmiany.

Ten konserwatywny, świadomy kosztów sektor inwestuje w IT znacznie mniej niż większość pozostałych sektorów. Roczne dane Gartnera dot. IT pokazują, że sektor budowlany jest konsekwentnie na dole tabeli, jeśli chodzi o wydatki na IT. W porównaniu do średniej z wszystkich sektorów z 2017 r. dotyczącej wydatków na IT, które wyniosły 3,5%, w branży budowlanej było to zaledwie 1,2%. Pobierz całą publikację i czytaj dalej

BIM i szersza transformacja cyfrowa

Trwające już przejście od dwuwymiarowej pracy w formie papierowej do cyfrowego projektowania i zarządzania procesami wymaga przyspieszenia, a BIM będzie stanowić ważny fundament, umożliwiający tę transformację. Dyskusja na temat potencjału BIM w zakresie umożliwienia bardziej opartej na współpracy i danych obsłudze projektów we wszystkich obszarach, od planowania, przez projektowanie i budowę, po eksploatację i konserwację, trwa od lat 90. XX wieku, ale znacznie bardziej przyspieszyła w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku. Pobierz całą publikację i czytaj dalej

Kiedy dane są mocno powiązane z tworzeniem wartości przedsiębiorstw, pomiarem tej wartości i wynagrodzeniem za wkład włożony w tworzenie tych wartości, rozwijają one swój prawdziwy potencjał. Nieefektywne, niepowiązane procesy analogowe już teraz stanowią przeszkodę dla produktywności i rentowności. Przyszłość będzie określona przez cyfryzację, z danymi tworzącymi nowe modele biznesowe i z firmami, które wykorzystywać będą „Data Worth Knowing”, aby uczynić przemysł XXI wieku bardziej zrównoważonym, zintegrowanym, innowacyjnym i wysoce wykwalifikowanym.Pobierz całą publikację i czytaj dalej

open