Home Architecture Design Narodowe Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie – Nizio Design
Narodowe Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie – Nizio Design
0

Narodowe Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie – Nizio Design

0
0

Najważniejszy obiekt publiczny poza granicami Polski, którego projekt  współtworzy i przy którego realizacji pracuje polska pracownia architektoniczna, wkracza właśnie w kolejną fazę realizacji. Projekt architektoniczny budynku Narodowego Muzeum Hołodomoru Ludobójstwa  w ramach II etapu budowy, został przygotowany przez ukraińską pracownię Project Systems LTD we współautorstwie z polską pracownią Nizio Design International. Aktualnie trwa nadzór współautorski obu pracowni nad jego realizacją. Ponadto, pracownia Mirosława Nizio, wraz z pracownią Haley Sharpe Design Ltd, zapoczątkowała prace nad projektem ekspozycji Muzeum.

Narodowe Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie to jeden z najważniejszych i największych obiektów muzealnych powstających w Europie Środkowo-Wschodniej. Na mocy umowy z maja 2020 roku Project Systems LTD wraz z Nizio Design International czuwają nad zgodnością zatwierdzonych robót budowlanych z rozwiązaniami architektoniczno-planistycznymi oraz pełnią nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych i wykończeniowych związanych z budową Muzeum.

Punktem wyjścia dla projektu budynku Memoriału jest koncepcja wtopienia go w tektonikę i krajobraz zbocza doliny Dniepru, w okolicy Ławry Peczerskiej, miejsca w wyjątkowy sposób związanego z historią Ukrainy. Budynek Muzeum jest usytuowany na osi wiodącej od punktu widokowego do istniejącego pomnika-świecy, upamiętniającego Ofiary Hołodomoru, czyli ludobójstwa poprzez głód wywołany sztucznie na terenie dzisiejszej Ukrainy przez władze ZSRS w latach 1932-1933.

Forma budynku jest wyobrażeniem idei wydobycia na światło dzienne celowo skrywanej prawdy o Hołodomorze. Projekt architektoniczny budynku muzeum w ramach II fazy budowy Kompleksu Memoriału Pamięci Ofiar Hołodomoru na Ukrainie został opracowany przez ukraińską pracownię Project Systems LTD Sp. z o. o. we współautorstwie z polskim studiem Nizio Design International.

Autorem wstępnego, założeniowego projektu koncepcyjnego wystawy stałej Muzeum, który powstał w 2018 roku, jest Mirosław Nizio. Koncepcja ostateczna ekspozycji oraz jej projekt wykonawczy zostaną przygotowane przez zespół pracowni Nizio Design International Mirosława Nizio we współautorstwie z firmą Haley Sharpe Design Ltd.

Zakres prac, w które zaangażowana jest pracownia Mirosława Nizio w przypadku architektury budynku obejmuje m.in. nadzór nad wyborem zastosowanych technologii i materiałów wykończeniowych oraz ich spójnością z rozwiązaniami projektowymi, a także nad przestrzeganiem technologii wykonywania prac wykończeniowych i wyborem wyposażenia inżynieryjnego. Nizio Design International pracuje także nad propozycjami wyposażenia wnętrz (m.in.: meble, oświetlenie), próbkami materiałów wykończeniowych oraz akceptacją prototypów wyprodukowanych z myślą o niestandardowych rozwiązaniach architektonicznych. Prace związane z nadzorem nad realizacją rozwiązań architektonicznych podczas realizacji budynku Muzeum mają trwać do grudnia 2021 roku.

Na placu budowy Narodowego Muzeum Wielkiego Głodu-Ludobójstwa w Kijowie przeprowadzono dotychczas prace związane m.in. z wzmocnieniem i zabezpieczeniem istniejącej skarpy oraz wykonaniem fundamentowania głębokiego i podbudowy pod posadowienie budynku Muzeum. Wykonana została płyta denna, wyprowadzono elementy pionowe ścian i słupków najniższego poziomu. W trakcie realizacji jest również sala audytoryjna oraz elementy konstrukcyjne na poziomie II. Od strony Dniepru rozpoczęto budowę parkingu dla samochodów osobowych, w toku są także prace związane z realizacją przejścia dla pieszych prowadzącego od parkingu do budynku Muzeum. Od strony miasta  (od ul. Ławrskiej) wykonano tunel, który połączy istniejące Mauzoleum, czyli tzw. „Świecę Pamięci” z docelowym gmachem Muzeum. W tym zakresie finalizowana jest konstrukcja stacji dolnej, na ścianach której rozpoczęto próby związane z okładzinami elewacyjnymi. Przeprowadzono także prace inżynieryjne związane z tunelami technologicznymi, którymi do obiektu są doprowadzone media. Wykonane prace budowlane i inżynieryjne pozwolą na przejście do kolejnego etapu – wzniesienia kondygnacji, w obrębie których zaplanowano przestrzenie na potrzeby ekspozycyjne Muzeum.

open