Home News PLGBC zawarło partnerstwo z Bankiem BNP Paribas
PLGBC zawarło partnerstwo z Bankiem BNP Paribas
0

PLGBC zawarło partnerstwo z Bankiem BNP Paribas

0
0

PLGBC zawarło partnerstwo z Bankiem BNP Paribas, aby promować zrównoważone budownictwo mieszkaniowe.

Klienci Banku BNP Paribas mogą liczyć na atrakcyjne warunki kredytu na zakup nieruchomości z certyfikatem Zielony Dom, przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Bank włączył certyfikat do swojej oferty jako jedno z kryteriów udzielania kredytu o obniżonej marży. Obie instytucje zawarły też porozumienie, które utrwala ich współpracę. Partnerzy określili zakres działań na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Polsce w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka.

– Odpowiedzialność względem środowiska naturalnego przenika różne obszary działalności Banku BNP Paribas. Znajduje odzwierciedlenie również w naszej ofercie produktowej. Od kilku miesięcy proponujemy naszym Klientom Zieloną Hipotekę, czyli niższe oprocentowanie kredytu na sfinansowanie energooszczędnych nieruchomości. Jednym z honorowanych przez nas certyfikatów potwierdzających, że dana inwestycja spełnia wysokie normy środowiskowe, jest certyfikat Zielony Dom. Przystępując do partnerstwa z PLGBC, łączymy siły, aby wspólnie promować proekologiczne inwestycje mieszkaniowe – mówi Marcin Grabiszewski, Dyrektor Biura Rozwoju Bankowości Hipotecznej w Banku BNP Paribas.

Certyfikat Zielony Dom jest gwarancją wysokiej efektywności energetycznej budynków, komfortu użytkowników i poszanowania środowiska. Został on opracowany w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który jest wdrażany w krajach partnerskich projektu SMARTER Finance for Families, finansowanego z programu ramowego UE Horyzont 2020.

PLGBC opracowało szereg kryteriów oceny efektywności energetycznej i środowiskowej zrównoważonych domów i mieszkań. Niższe koszty eksploatacyjne (mniejsze zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody), wysoka jakość powietrza wewnątrz budynku oraz wyższa wartość rynkowa certyfikowanej nieruchomości, w połączeniu z atrakcyjną ofertą finansowania, przyspieszą rozwój zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

– Budynki certyfikowane to gwarancja standardu projektowania i wykonania. Efektywność energetyczna to także niższe koszty codziennej eksploatacji, a więc niższe obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych. Preferencyjne warunki ekologicznych kredytów hipotecznych to bardzo ważny krok w stronę myślenia o inwestycjach mieszkaniowych w perspektywie długoterminowego wpływu budynków na środowisko. Inwestycje w nowoczesne budynki to także inwestycje w efektywność energetyczną i rozwój nowoczesnych technologii – musimy pamiętać i o roli, jaką pełnią budynki w naszym życiu osobistym i społecznym, i o ich wpływie na środowisko naturalne. Dodatkowe zachęty w postaci zielonych hipotek pomogą wzmocnić ten potencjał – podkreśla Agnieszka Strzemińska, Prezydentka Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Więcej o certyfikacie ZIELONY DOM: https://plgbc.org.pl/certyfikacja-zielony-dom/

open