Home Polski Herkules 2020 DR ARCH. RAFAŁ BARYCZ – Polski Herkules 2020
DR ARCH. RAFAŁ BARYCZ – Polski Herkules 2020
0

DR ARCH. RAFAŁ BARYCZ – Polski Herkules 2020

0
0

Dr arch. Rafał Barycz, Założyciel Biura Architektonicznego Barycz i Saramowicz. Rafał Barycz jest jednym z najwybitniejszych polskich architektów, doktorem nauk technicznych w specjalności projektowania architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej.

WIZJONER WYZNACZAJĄCY KIERUNKI ROZWOJU  POLSKIEJ ARCHITEKTURY

Rafał Barycz jest jednym z najwybitniejszych polskich architektów, doktorem nauk technicznych w specjalności projektowania architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej. Wychowanek grazkiej szkoły architektonicznej, w 1991 roku w Krakowie założył z dr. Pawłem Saramowiczem BIURO ARCHITEKTONICZNE BARYCZ I SARAMOWICZ. Jest autorem kilkudziesięciu innowacyjnych budynków z segmentu architektury użyteczności publicznej, mieszkaniowej wielorodzinnej, willowej i rezydencjalnej, edukacji, sportu oraz rekreacji, przemysłu i handlu, jak również wnętrz. Został uhonorowany licznymi nagrodami architektonicznymi. Twórczości Barycza i Saramowicza poświęconych jest kilkaset publikacji w literaturze fachowej w kraju oraz na świecie.  W 2002 roku Barycz i Saramowicz byli współtwórcami Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie prowadzą mistrzowską klasę projektową Cenieni wychowawcy młodzieży architektonicznej, są promotorami wielu prac dyplomowych. Rafał Barycz jest m.in. członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Krakowa od 2004 roku, Kapituły Konkursu dla Młodych Architektów w programie B4F miesięcznika „Builder”, jak również jurorem Plebiscytu Sztuki Architektury „Polska Architektura XXL’.’. Ogłosił kilkadziesiąt publikacji w kraju i za granicą, poświęconych zagadnieniom nowoczesnego projektowania architektonicznego. Dr Rafał Barycz ma zdecydowaną wizję kształtu współczesnej architektury. Jest przekonany, że architektura Polski w XXI wieku musi być awangardowa i nowoczesna, a przy tym odrębna, nie naśladowcza, lecz czerpiąca z własnej historii i tradycji. Wyrasta bowiem z kultury i w relacji do niej buduje swą tożsamość. Swą dewizę twórczą wywodzi od Augustyna z Hippony, że „piękno jest blaskiem prawdy”, co w architekturze wyraża się w celowości i właściwym odczytaniu potrzeby społecznej. Idea Rafała Barycza to scalenie modernizmu z rodzimością Zakorzenianie go w tradycji kulturowej oraz nadanie mu cech wernakularnych. Nazywa ją MODERNIZMEM TOŻSAMOŚCIOWYM. Opisał ją w swej monografii Współczesna willa w Polsce wydanej w Bibliotece „Buildera”. Rafał Barycz tworzy budynki z myślą, że prawdziwym podmiotem architektury jest człowiek i jego rozliczne potrzeby, a przyszłością świata jest architektura.

open