Home Polski Herkules 2020 RAFAŁ MICHALSKI – Polski Herkules 2020
RAFAŁ MICHALSKI – Polski Herkules 2020
0

RAFAŁ MICHALSKI – Polski Herkules 2020

0
0

Rafał Michalski,  Prezes Zarządu Grupy Blachotrapez. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również studiów MBA na Franklin University w Columbus, USA. Wieloletni praktyk, od 20 lat zaangażowany w zarządzanie operacyjne średnimi i dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi  z branży budowlanej oraz przemysłowej.

CEO SKONCENTROWANY NA CELU

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również studiów MBA na Franklin University w Columbus, USA. Wieloletni praktyk, od 20 lat zaangażowany w zarządzanie operacyjne średnimi i dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi z branży budowlanej oraz przemysłowej. Specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu zarządzania sprzedażą, rozwoju marki, strategii ekspansji na nowe rynki oraz kontrolingu. Od 2014 r. Prezes Zarządu Blachotrapez Sp. z o.o. oraz szef Grupy Kapitałowej. Wielokrotnie nagradzany. Na przestrzeni ostatnich 7 lat firma pod jego przewodnictwem zanotowała ogromne wzrosty – byto to prawie potrojenie przychodu ze sprzedaży. W swoich kluczowych decyzjach stawia na inwestycje w najnowsze rozwiązania technologicznie. Rozbudowane portfolio marek Grupy Blachotrapez czy wysoko rozwinięty  katalog usług mobilnych dobitnie o tym świadczą. Fundamentalne wartości, jakimi się kieruje, to odwaga, dążenie do doskonałości i współpraca. Certyfikowany coach. Zwolennik podejścia propracowniczego.

ZARZĄDZANIE FIRMĄ TO PRZEDE WSZYSTKIM ZARZĄDZANIE LUDŹMI

Dołączyłem do firmy Blachotrapez w 2014 roku jako prezes niezależnego zarządu całkowicie z zewnątrz. Śmiem twierdzić, iż byt to moment przełomowy i – można powie­dzieć – najlepszy z możliwych dla firmy. Grupa odnotowała wzrost przychodów z 250 mln w roku 2014 do 700 mln w roku 2020. Dynamiczny roz­wój spowodował, że marka Blachotrapez znana jest nie tylko w Europie, ale także na rynkach Azji czy Kanady. W naszej firmie każdy proces jest dokładnie opisany i opomiarowany, a kształt wszystkich procesów wynika z jasno określonych procedur. Takie podejście pozwala na maksy­malizację zysku przy zachowaniu stabilności oraz kontroli procesów Jako lider do swojej pra­cy podchodzę bardzo zadaniowo i zawsze kon­sekwentnie. Odwaga to coś, co pozwala nam realizować najśmielsze projekty. Obserwując z refleksją oraz szacunkiem dynamikę sytuacji, stawiam na rozwiązania czasem nie do końca oczywiste, nie zamykając się w sztywnych schematach. Wydajność, wysoka jakość, skuteczność oraz pełna automatyzacja to coś, co pozwala kształtować nowe oferty i pozycję przetargo­wą Uważam, że produkcja to prawdziwy biznes w starym, dobrym stylu. Zarządzanie firmą to przede wszystkim zarzą­dzanie ludźmi. Nigdy o tym nie zapominam i mam pełną świadomość odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Doświadczenie oraz wiedza certyfi­kowanego coacha zdecydowanie w tym pomaga. Dbanie o dobro zespołu, jego różnorodność oraz umiejętność dostrzeżenia potencjału umieszcza mnie, jako menedżera, na silniejszej pozycji. Pozy­cji, która zobowiązuje. Stawiam sobie jasno okre­ślone cele, które potem realizuję. Prestiżowe wy­różnienie Polski Herkules za wieloletnie efektywne zarządzanie stanowi solidne podstawy, aby wie­rzyć w słuszność obranej drogi. Konsekwentnie realizujemy strategię, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie 1 mld przychodów ze sprzedaży w ciągu następnych 3-4 lat.

open