Home Biznes i Ludzie Ludzie BUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
BUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
0

BUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

0
0

Budowanie lepszej przyszłości jest podstawą działalności biznesowej Hilti. Dzięki zrównoważonym oraz innowacyjnym rozwiązaniom firma pomaga swoim klientom budować szybciej i bezpieczniej. Przykład Hilti pokazuje, że w kryzysie doskonale radzą sobie firmy budujące lepszą przyszłość w oparciu o wartości. Praca zespołowa, prawość, odwaga oraz zaangażowanie to wartości Hilti.

Danuta Burzyńska: Hilti to marka, która na światowym i polskim rynku budowlanym odegrała przełomową rolę. Hilti wyznacza określony branżowy brand, w tym przypadku profesjonalnych elektronarzędzi, usług oraz rozwiązań. U podstaw Państwa sukcesu leży idea odnosząca się do budowania lepszej przyszłości. Co ona oznacza dla Pana?

Tomas Trocil: Początkiem każdego działania, innowacji, nowego rozwiązania są marzenia. To dzięki nim rozwijamy i wdrażamy nowe pomysły, prowadząc jednocześnie do polepszania jakości naszego życia. Jednak uważam, że fundamentem oraz pewnego rodzaju drogowskazem wszelkiej działalności są wartości. To właśnie wartości i postawy definiują, kim jesteśmy, ale nie tylko. Zbiór wartości tworzy pewnego rodzaju kontekst, podstawę, kulturę organizacyjną, zgodnie z którą pragniemy współpracować, działać, komunikować się oraz prowadzić działalność biznesową. Prawość, odwaga, zaangażowanie i praca zespołowa – to są wartości Hilti. Jednak wartości mają realną siłę jedynie wtedy, gdy są wyrażane przez ludzi, którzy się z nimi identyfikują. Uważam, że pracownicy muszą lubić swoją firmę, być wobec niej lojalni, dopiero wtedy możliwy jest stabilny rozwój przedsiębiorstwa. Wierzę, że kompetentni, uczciwi, zadowoleni pracownicy są w stanie tworzyć silne relacje, dobrą atmosferę i są autentycznie zaangażowani. Wiem, że Hilti tworzą właśnie takie osoby.

Kluczowe dla działalności Hilti są relacje z klientami. Każdego dnia budujemy z nimi trwałe oraz długofalowe relacje. Produkty i usługi tworzymy, odpowiadając na oczekiwania oraz wymagania naszych partnerów biznesowych. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązań, które zwiększą efektywność działalności klientów i przyczynią się do ich bezpiecznego zrównoważonego rozwoju. Uważam, że udzielanie realnego wsparcia, zwłaszcza w trudnych momentach, pomoc w pokonywaniu wyzwań, buduje lojalność i naprawdę trwałe relacje. Każdego dnia do tego dążymy. Sukces klienta jest naszym sukcesem.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem jest zrównoważony rozwój. W Hilti jesteśmy świadomi swojej tożsamości i roli, którą odgrywamy w danej społeczności. Dlatego też nasz potencjał angażujemy w działania na rzecz społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Prowadzimy szereg projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, takich jak: be!Green, Hilti Ratuje i Szlachetna Paczka. W Hilti stawiamy na różnorodność, dzięki której wzajemnie się uczymy. W naszej firmie mamy pracowników sześciu narodowości, na przykład: mongolskiej, greckiej, niemieckiej czy białoruskiej. Ja natomiast pochodzę z Czech. Ważnym aspektem jest budowanie eksperckości bez względu na płeć. W naszej firmie 30% kobiet pracuje w obszarze sprzedaży, który jest mocno identyfikowany z mężczyznami. Istotną rolę w tym kontekście odgrywają ambasadorzy Diversity&Inclusion. Bardzo ważnym aspektem jest work life balance oraz możliwość realizacji przez pracowników autorskich pomysłów na akcje pomocowe. W tym celu uruchamiamy projekt wolontariatu pracowniczego.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie odpowiedzialnie prowadzić naszą działalność. Tak właśnie rozumiem budowanie lepszej przyszłości.

D.B.: Hilti to globalna marka. Jaką rolę w jej rozwoju i sukcesach odgrywa HILTI POLAND, którą Pan zarządza od 10 lat?

T.T.: Już od wielu lat Hilti jest w Polsce marką bardzo dobrze rozpoznawalną. Jednak z całą stanowczością mogę stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich 10 lat Hilti w Polsce przeszła prawdziwą transformację. Jestem przekonany, że przemyślana zmiana zawsze prowadzi do rozwoju, doskonalenia i sukcesu. W przypadku Hilti punktem wyjścia do zmian był zawsze pracownik oraz klient. Po pierwsze zmieniliśmy zupełnie filozofię i podejście do współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Postawiliśmy na bliskie relacje oparte na zaufaniu oraz prawdziwym wsparciu. Wprowadziliśmy nowoczesne urządzenia, a także zaawansowane usługi i oprogramowanie, dzięki którym efektywność oraz bezpieczeństwo pracy u naszych klientów wzrosły. Staliśmy się obecni na największych inwestycjach budowlanych w Polsce, udowadniając tym samym nasz profesjonalizm. Ponadto przebudowaliśmy sieć sklepów Hilti Store, aby dać naszym klientom możliwość wypróbowania urządzeń i osprzętu. Naszą mocną stroną jest opieka posprzedażowa, którą prowadzi z sukcesem Centrum Serwisowe Hilti (TSCW) we Wrocławiu. Wszystkie naprawy realizujemy w ciągu trzech dni, zabezpieczając klientów urządzeniami zastępczymi w czasie serwisu. Wszystkie te działania spowodowały, że na przestrzeni 10 lat podwoiliśmy naszą sprzedaż i znacząco poprawiliśmy wynik finansowy, zajmując jednocześnie ważne miejsce na globalnej mapie Grupy Hilti. To jest niekwestionowany sukces.

D.B.: W ślad za wprowadzeniem na rynek nowych produktów, usług oraz rozwiązań firma musiała podjąć duże wyzwanie i przejść wewnętrzną transformację.

T.T.: Tak, i było to bardzo trudne zadanie. Wymagało od nas redefinicji podejścia do prowadzenia biznesu, sposobu pracy czy nawyków. Zmiana
zawsze budzi kontrowersje oraz niezadowolenie części pracowników. Każdy z nas lubi równowagę, stabilizację, a przecież transformacja jest czymś, czego nie znamy i się obawiamy… i tutaj właśnie pojawia się trudne zadanie liderów, którzy powinni przekonać, motywować, a także zaangażować swój zespół do działania. Nie ukrywam, że proces wewnętrznych zmian w Hilti spowodował rozstanie się pewnej liczby pracowników z naszą organizacją. Uważam, że każda firma, która chce się zmieniać, musi być przygotowana na takie sytuacje. Tego typu podejście jest z korzyścią dla dwóch stron. Moim zdaniem współpraca osób, które nie dostrzegają znaczenia zmiany i nie chcą się zaangażować, prowadzi do pasma nieporozumień oraz niepowodzeń. Ostatecznie wprowadziliśmy szereg nowych procesów, narzędzi digitalowych, które nie tylko zwiększyły naszą efektywność, ale uwolniły kolejny, nowy potencjał naszych pracowników. Jak pokazał czas, były to trafne decyzje i między innymi dzięki tej transformacji jesteśmy dzisiaj liderem w branży. Wszystkie te zmiany miały sens, a podejście propracownicze zostało zauważone i docenione. Hilti w Polsce uzyskała prestiżowy tytuł Great Place to Work. Dla nas jest to najlepsze potwierdzenie, że Hilti to nie tylko rozpoznawalna marka, ale także jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pracy. Ponadto od 20 lat prowadzimy badanie opinii pracowników na temat firmy. Konsekwencją tego badania są realne zmiany w organizacji, których inicjatorami są sami pracownicy. Obecnie w Hilti w Polsce pracuje ponad 500 osób. To właśnie my tworzymy niepowtarzalny klimat i atmosferę naszej firmy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że rozwój pracownika opiera się na zasadzie cross-funkcjonalnej, w ramach której nasi ludzie mogą przechodzić do innych działów, a tam awansować. Takie podejście wymaga zaufania. Ponadto 80 procent naszych liderów to osoby z wewnątrz organizacji – to uzmysławia, jak mocno firma inwestuje w potencjał pracownika. W Hilti popełniamy błędy i nie boimy się tego. Popełniając błędy, każdy z nas widzi, na jakim etapie zawodowym się aktualnie znajduje, co musi poprawić, a czego jeszcze nauczyć. To nas wyróżnia. W Hilti dzielimy się naszymi sukcesami, radościami, ale także niepowodzeniami i trudnymi momentami. Każdego dnia spoglądamy w lustro, a nie w okno, by zadać sobie pytanie: co możemy zrobić, by pracowało się nam jeszcze lepiej?

„Lubię pracować z ludźmi i wierzę w pracę zespołową. Zawsze staram się być blisko pracowników i niezwykle cenię sobie współpracę z moim zarządem.”

D.B.: Z przemyślanej i długofalowej strategii wynika innowacyjność firmy oraz jej rozwiązań. W czym konkretnie przejawia się ona obecnie i jaki wpływ na jej rozwój ma działające już od kilku lat nowoczesne centrum innowacji HILTI?

T.T.: By odpowiedzieć na to pytanie, muszę wrócić do naszego celu, jakim jest budowanie lepszej przyszłości. Wszystkie innowacyjne rozwiązania powstają w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. Już na etapie projektowania podejmujemy wszelkie starania, by nowoczesne produkty i usługi były tworzone oraz wdrażane w sposób zrównoważony. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firma pomaga swoim klientom budować  szybciej i bezpieczniej. Oferowane nowoczesne produkty, systemy, oprogramowania oraz usługi z obszaru IoT, takie jak ON!Track czy Zarządzanie Flotą, zapewniają wyraźną wartość dodaną, poprawę efektywności oraz stabilny rozwój. Co roku Grupa Hilti przeznacza ponad 6 procent wartości sprzedaży na badania i rozwój, a dzięki temu posiadamy przeszło 8500 patentów. Elastyczne wykorzystanie technologii sprawia, że każda firma może zarządzać swoim sprzętem, narzędziami i materiałami, dzięki czemu pomagamy klientom we wprowadzeniu digitalizacji w przedsiębiorstwach. Innowacyjność Hilti nie opiera się jedynie na urządzeniach i nowatorskich rozwiązaniach. Niezwykle istotne są także szkolenia oraz doradztwo, które prowadzimy dla naszych partnerów biznesowych. Naszym celem nie jest jedynie sprzedanie produktu, ale otaczanie opieką ekspercką w celu wdrożenia rozwiązań dedykowanych i najlepszych dla danego klienta. To właśnie nas wyróżnia. Nad wszystkim czuwa cały zespół ekspertów Hilti. Innowacyjne produkty i podejście do biznesu sprawiają, że nasi partnerzy biznesowi chcą budować z nami długofalowe relacje.

D.B.: Co sprawiło Panu największą satysfakcję w kierowaniu firmą w Polsce, a co było największym wyzwaniem?

T.T.: Rozwój firmy i ludzi to jest to, co mnie motywuje i daje mi prawdziwy power do działania. Rozwój pracowników sprawia mi wielką satysfakcję. Od początku mojej pracy w Polsce wiedziałem, że „Polak potrafi”, dlatego też moim priorytetem było promowanie i wspieranie pracowników z Polski w budowaniu kariery w międzynarodowych strukturach Hilti. To jest właśnie rola lidera: być blisko ludzi oraz wspierać ich, pomagać. Sam nigdy nie zapomnę, gdy pracując jeszcze w Czechach na stanowisku rzeczoznawcy technicznego, zostałem zaproszony przez prezesa Hilti na kawę. To była świetna okazja, by opowiedzieć o pracy i problemach. Nigdy tego nie zapomnę i to jest właśnie podejście propracownicze – bycie z ludźmi i dla ludzi. Uważam, że jedynie wspierając doskonalenie pracowników, jesteśmy w stanie tworzyć wspaniałe i nowoczesne miejsce pracy, a sami pracownicy czują się szczęśliwi. Obecnie mamy Polaków w globalnych strukturach Hilti m.in. w Izraelu, Katarze, Niemczech, Lichtensteinie oraz Wielkiej Brytanii. Dwie dyrektorki z obszaru HR w Polsce odpowiadają obecnie za tematy w skali regionu. Takich przykładów świetnego rozwoju zawodowego w strukturach globalnych naszej firmy jest dużo więcej, a kolejne awanse jeszcze przed nami. Uśmiecham się, gdy o tym mówię, ponieważ to właśnie daje mi wielką satysfakcję i motywację.

Lubię pracować z ludźmi i wierzę w pracę zespołową. Zawsze staram się być blisko pracowników. Bardzo lubię spontaniczne rozmowy i wspólną kawę w biurze. Niezwykle cenię sobie współpracę z moim zarządem. Bardzo często prowadzimy trudne rozmowy, często się nie zgadzamy ze sobą. Takie twórcze napięcie ostatecznie daje świetne efekty. Ponadto każdego roku z grupą pracowników, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki, wyjeżdżamy na tydzień, by złapać oddech, spojrzeć na sprawy z dystansem. Mauritius, Jamajka, Dominikana, Meksyk to tylko niektóre piękne miejsca, które odwiedziliśmy. Dla mnie jest to czas szczególny. Podczas wyjazdów rozmawiamy, dyskutujemy, ale przede wszystkim cieszymy się chwilą, zwiedzamy, nurkujemy i bawimy się. Takie wyjazdy wzmacniają zespół i są pewnego rodzaju formą podziękowania dla pracowników. Prawdziwym świętem dla drużyny Hilti jest doroczny Kick off. Jest to spotkanie, na które wszyscy z niecierpliwością czekamy. W części formalnej omawiamy nasze wyniki, wyzwania i ambitne cele na kolejny rok. Jednak ta druga część, nieoficjalna, jest najbardziej wyczekiwana przez wszystkich. Wspólna zabawa, tańce do białego rana, nieszablonowe stroje nawiązujące do motywu przewodniego spotkania. Tak właśnie świętujemy nasze sukcesy i cieszymy się, że jesteśmy razem. W tym czasie celebrujemy także nasze jubileusze. W Hilti w Polsce mamy wielu pracowników, którzy są z nami od 20, 25, a nawet od 30 lat. Uważam, że jest to najlepszą wizytówką dla naszej firmy i potwierdzeniem, że zespół Hilti czerpie radość z pracy, a przecież to jest najważniejsze. Jak już wspomniałem, wierzę w pracę zespołową. Hilti w Polsce jest jak drużyna hokejowa. Lubimy naszą pracę, ciężko pracujemy na wynik, szkolimy się oraz wspieramy. Nawiązanie do hokeja nie jest przypadkowe. Wierzę, że najlepsze firmy mają dużo wspólnego z najlepszymi, światowej klasy sportowcami. Dlatego też na tegoroczny Kick-off zaprosiliśmy Mariusza Czerkawskiego, gwiazdę najlepszej ligi hokejowej na świecie. Mariusz podzielił się z nami doświadczeniami oraz swoją historią. Radość i ciężka praca to droga do sukcesu, a także szczęścia. 

D.B.: Wyzwania i problemy 2020 roku stały się siłą napędową branży budowlanej. Jaki to był rok dla Państwa firmy? Jak zmierzyliście się z pandemią? Co było dla Pana i firmy ważne w 2020 roku?

T.T.: Miniony rok z pewnością przejdzie do historii jako czas przełomowy, pełen obaw oraz niepewności. W Hilti w Polsce mieliśmy trzy priorytety w trudnym roku 2020. Od samego początku pandemii staraliśmy się dać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji dla naszych pracowników oraz ich rodzin. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa, ale także staraliśmy się wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia digitalowe do utrzymania ciągłości biznesowej. Uważam, że zapewnienie bezpieczeństwa zespołowi właśnie w czasach kryzysu jest najważniejsze. Drugim priorytetem było wspieranie naszych klientów w codziennej działalności biznesowej. Mimo wielu ograniczeń i restrykcji staraliśmy się być blisko naszych partnerów biznesowych. Prowadziliśmy webinaria, spotkania online, elektroniczne przewodniki z nowościami produktowymi oraz usługami. Każdy nasz klient musiał mieć poczucie, że nie jest sam w tym trudnym czasie, a jego biznes jest wspierany przez Hilti. Najlepszych przyjaciół poznaje się w trudnych czasach. Trzecim priorytetem było wdrożenie nowych projektów, narzędzi cyfrowych i dalszy rozwój Hilti w Polsce. Pomimo pandemii w roku 2020 rozbudowaliśmy Dział Sprzedaży i Marketingu, by jeszcze mocniej wykorzystać nasz potencjał oraz rozwijać nasze możliwości. Już teraz dostrzegam, że nasza filozofia i sposób działania w czasie pandemii wzmocniły nasz zespół, ale także utrwaliły relacje z klientami. Efektem tego działania jest bardzo dobry wynik za rok 2020. Wszystko to było możliwe dzięki naszym pracownikom, z których jestem bardzo dumny i którym serdecznie dziękuję za ich solidarność, wytrwałość oraz zaangażowanie.

D.B.: Jakie wyzwania stoją dziś i w najbliższej przyszłości przed Panem i firmą?

T.T.: Rok 2021 z pewnością jest czasem szczególnym z kilku powodów. Po pierwsze Hilti obchodzi jubileusz 30-lecia działalności w Polsce. Minione trzy dekady dają doskonałą perspektywę i obrazują, jak wiele już udało się nam osiągnąć. Czas ten zobowiązuje również do podjęcia kolejnych planów oraz wyzwań. Śmiało mogę powiedzieć, że Hilti w Polsce jest organizacją dojrzałą i stabilną. Nie oznacza to jednak, że zwalniamy. Wręcz przeciwnie.

W bieżącym roku dążymy do dwucyfrowego wzrostu. Wiem, że mamy możliwości, duży potencjał oraz zmotywowanych pracowników, by osiągnąć ten wynik. Ważnym wydarzeniem w naszym kalendarzu jest otwarcie nowej siedziby w Warszawie. Zależy nam na stwarzaniu najlepszych warunków pracy dla naszych pracowników. Już na poziomie aranżowania wnętrz zwracamy szczególną uwagę na zrównoważony rozwój, aspekt ekologiczny i satysfakcję pracowników. Ponadto planujemy stworzenie nowoczesnego Centrum Szkoleniowego Hilti. Oferowane
przez nas rozwiązania wymagają nowoczesnej przestrzeni do prezentacji pełnego zakresu możliwości. Naszym celem jest stworzenie unikatowej przestrzeni, do której zaprosimy naszych klientów. Rok 2021 to także konsekwentny rozwój Hilti Store. Zależy nam na prezentacji pełnego portfolio produktów Hilti w przestrzeni otwartej oraz dostępnej dla wszystkich.

Jestem przekonany, że rok 2021 będzie czasem świętowania, ale także dalszego rozwoju naszych pracowników i firmy. Jestem pozytywnie nastawiony na przyszłość. Proszę pamiętać, że z uśmiechem jest zawsze łatwiej. Swoje nastawienie określiłbym zdaniem: „Always happy, never
satisfied”.

D.B.: Dziękuję za rozmowę, a z okazji pięknego jubileuszu proszę przyjąć gratulacje oraz życzenia kolejnych dekad owocnej i jednak satysfakcjonującej działalności. Gratuluję również zasłużonych nagród Buildera będących uznaniem dotychczasowych sukcesów: wyróżnienia  Budowlana Firma Roku 2020 – dla firmy oraz wyróżnienia honorowego Osobowość Branży – przyznanego Panu w uznaniu talentu i managerskich sukcesów w zarządzaniu biznesem.


Zdjęcia arch. Hilti

open