Home News Dariusz Blocher – Prezes Budimeksu – przekazuje kierowanie Grupą Budimex w Polsce
Dariusz Blocher – Prezes Budimeksu – przekazuje kierowanie Grupą Budimex w Polsce
0

Dariusz Blocher – Prezes Budimeksu – przekazuje kierowanie Grupą Budimex w Polsce

0
0

Dariusz Blocher – Prezes Budimex SA złożył 6 kwietnia przed Radą Nadzorczą swoją rezygnację z zajmowanego stanowiska Prezesa Zarządu. Jest to decyzja zaplanowana i związana z jego dalszym rozwojem zawodowym po dwunastu latach pełnienia funkcji lidera Budimeksu.

Po 12 latach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Budimex S.A podjąłem decyzję o rezygnacji z tej funkcji z dniem poprzedzającym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A rozliczające działalność firmy w  2020 roku. Jest to decyzja zaplanowana. Powodem rezygnacji są przyczyny niezależne od spółki. Związane z możliwością objęcia innych, nieoperacyjnych zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial – mówi Dariusz Blocher. Wierzę, że zdobyte doświadczenie będę mógł dalej wykorzystywać w inny sposób, wspierając Budimex i Ferrovial w ich dalszym rozwoju – dodaje Dariusz Blocher.

Formalną rezygnację zamierzam złożyć niezwłocznie po ustaleniu daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednak już dziś chciałem uprzedzić o mojej decyzji. Pracując w Budimeksie przez ostatnie 19 lat poznałem wielu wspaniałych ludzi: zaangażowanych, otwartych, dla których wartości naszej firmy są ważne – podkreśla Dariusz Blocher.  Wspólnie zbudowaliśmy niekwestionowanego lidera rynku z największym, zdywersyfikowanym i rentownym portfelem zamówień. Razem przeszliśmy zarówno przez dobre, jak i bardzo trudne czasy, które nauczyły nas pokory i pracowitości. Jednocześnie dążąc do rozwoju firmy nie zapominaliśmy o wspieraniu innych, bardziej potrzebujących pomocy Były to lata wytężonej pracy, ale także dużej satysfakcji z rozwoju organizacji, dumy z sukcesów naszych zespołów – mówi Prezes Budimeksu.

Dziękuję naszym inwestorom, kontrahentom i podwykonawcom, z którymi przez ostatnie lata  zrealizowaliśmy setki kontraktów budowlanych – dodaje Dariusz Blocher.

Od 2009 do 2020 roku wartość sprzedaży Budimeksu wzrosła z 3,2 do 8,3 mld złotych. Jednocześnie liczba realizowanych kontraktów w tym samym czasie powiększyła się z 80 do ponad 200, a wartość całego portfela – z 5 do 12 miliardów złotych przy jednoczesnej poprawie rentowności z 6 do 7 procent.

Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Fabryce Ahlstrom – Fakop. Od 1994 do 2002 roku związany był z Pepsi Co. Polska, początkowo jako kierownik Oddziału Sprzedaży, dyr. ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, zaś od 1998 roku w roli był dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2002 roku Dariusz Blocher dołączył do Budimeksu SA. Został powołany na członka zarządu, dyrektora ds. zarządzania kadrami. Od 2009 roku Dariusz Blocher pełni funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalny Budimeksu SA. W 2017 roku Budimex został największym generalnym wykonawcą budowlanym w Polsce.  W czerwcu 2019 r. Prezes Budimeksu otrzymał nominację na stanowisko Dyrektora Grupy Ferrovial Construction na Europę, gdzie zarządzał rynkiem europejskim Grupy Ferrovial: polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim. Nową rolę łączył ze stanowiskiem prezesa Budimeksu w Polsce.

 

open