Home News CEMEX wyznacza drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości
CEMEX wyznacza drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości
0

CEMEX wyznacza drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości

0
0

CEMEX zaprezentował Raport Zintegrowany za rok 2020: „Safe. Essential. Resilient.” Zawiera on kompleksową analizę strategicznej wizji firmy, wyników operacyjnych, ładu korporacyjnego i tworzenia wartości na poziomie globalnym. W raporcie podkreślono reakcję firmy na pandemię COVID-19, istotne znaczenie działalności gospodarczej, strategię działań na rzecz klimatu pn. Climate Action oraz zaangażowanie w innowacyjność branży poprzez odkrywanie nowych możliwości tworzenia wartości.

– Rok 2020 był niewątpliwie bardzo trudny. Wybuch pandemii COVID-19 gwałtownie zmienił każdy aspekt naszego życia i zakłócił funkcjonowanie branż na całym świecie. Niepewność i związane z nią wyzwania pokazały, jak zmobilizowani, skupieni na pracy i radzący sobie w każdej sytuacji są nasi pracownicy. Umocniło się również istotne znaczenie naszych produktów i usług, wartość, jaką wnosimy dla naszych klientów oraz siła i odporność naszego biznesu – powiedział Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu CEMEX. – Zrównoważony rozwój pozostaje jednym z naszych głównych priorytetów, a nasza strategia działań na rzecz klimatu utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele i sprostać aspiracjom – dodaje.

Główne osiągnięcia zaprezentowane w Raporcie Zintegrowanym CEMEX za rok 2020 to m.in.:

 • Firma CEMEX opracowała i wdrożyła ponad 50 rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa, by zmniejszyć ryzyko zarażenia COVID-19 w swoich operacjach na całym świecie.
 • Firma CEMEX osiągnęła niski w skali sektora poziom wypadków skutkujących niezdolnością do pracy. Poczyniła też postępy w większości krajów, w których działa – 96% zakładów osiągnęło cel: zero wypadków śmiertelnych i wypadków skutkujących niezdolnością do pracy.
 • Platforma CEMEX Go odegrała kluczową rolę w umożliwieniu klientom i pracownikom wydajnej pracy zdalnej i pozwoliła na konsekwentne, bezpieczne i niezawodne dostarczanie produktów pomimo trudnych pandemicznych warunków. 61% całkowitej globalnej sprzedaży CEMEX udało się zrealizować cyfrowo za pośrednictwem CEMEX Go, przy ogólnym wskaźniku wykorzystania platformy przez stałych klientów na poziomie 90% i wysokim poziomie satysfakcji klientów.
 • W lutym 2020 r. firma CEMEX ogłosiła strategię działań na rzecz klimatu, określając globalny cel w postaci redukcji emisji CO2 w przeliczeniu na tonę produktów cementowych na poziomie 35% do roku 2030. Aby uzupełnić tę strategię o długoterminową wizję, spółka określiła również nowy cel, polegający na dostarczeniu klientom na całym świecie do roku 2050 betonu o zerowej emisji dwutlenku węgla.
 • W europejskich zakładach CEMEX już udało się zmniejszyć emisję CO2 o blisko 35%, a firma pozostaje w branży cementowej liderem wyznaczając cel redukcji emisji do 2030 roku na poziomie 55%, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, określającymi nowy cel dla wszystkich państw członkowskich.
 • 91% cementowni należących do firmy przetworzyło łącznie 2,7 mln ton paliw alternatywnych, co pozwoliło na zastąpienie około 1,6 mln ton węgla i osiągnięcie średnio 25% udziału ciepła pochodzącego z odpadów w procesie produkcji klinkieru.
 • Czysta energia elektryczna zaspokaja obecnie 29% globalnego zapotrzebowania firmy CEMEX na energię w zakładach cementowych. W Polsce energia odnawialna zaspokaja 100% potrzeb zakładów cementowych, a w Wielkiej Brytanii dotyczy to również zakładów produkujących beton i wydobywających kruszywa.
 • Firma CEMEX wprowadziła na całym świecie linię produktów niskoemisyjnych oraz o zerowej emisji CO2pod nazwą Vertua®, podejmując tym samym kluczowy krok w kierunku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Vertua® ultra zero to pierwszy w branży produkt betonowy o zerowym śladzie węglowym, który jest już stosowany w projektach infrastrukturalnych i budowlanych na całym świecie.
 • W odpowiedzi na wynikające z pandemii zmiany perspektyw rynkowych, CEMEX uruchomił program Operation Resilience, tj. średnioterminowy plan mający na celu poprawę wyników operacyjnych, marż oraz promowanie wzrostu, zrównoważonego rozwoju i odporności finansowej.
 • Spółka CEMEX zwiększyła swoją elastyczność finansową dzięki udanej renegocjacji obowiązującej umowy kredytowej tzw. „Facilities Agreement”. Transakcja ta podkreśla zaangażowanie CEMEX w gospodarkę zeroemisyjną poprzez włączenie do umowy kredytowej mierników związanych ze zrównoważonym rozwojem i jest jedną z największych pożyczek tego typu na świecie i największą na rynkach wschodzących.
 • Firma CEMEX wzmocniła swoją strategię wpływu społecznego, która pozwala jej wspierać inicjatywy przyczyniające się do dobrobytu społecznego. Poprzez liczne inicjatywy lokalne, firma wpłynęła w pozytywny sposób na życie ponad 23 milionów ludzi, przyczyniając się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – w szczególności pięciu z nich, na które CEMEX może mieć największy wpływ.

Raport Zintegrowany CEMEX 2020 został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) i przeszedł zewnętrzną weryfikację firmy KPMG.

Raport Zintegrowany CEMEX 2020 jest dostępny na stronie: www.cemex.com/IntegratedReport2020

Więcej informacji na temat strategii klimatycznej CEMEX jest dostępnych na stronie: https://www.cemex.com/sustainability/climate-action

open