Home News Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce coraz bliżej
Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce coraz bliżej
0

Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce coraz bliżej

0
0

Firma doradcza PwC przy wsparciu Komisji Europejskiej opracowała dla Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) projekt „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Jego celem jest wypracowanie narzędzi zwiększających wydajność procesu inwestycyjno-budowlanego w zamówieniach publicznych. Dzięki użyciu metodyki cyfrowego modelowania informacji możliwe jest zwiększenie efektywności kosztowej inwestycji w całym cyklu życia obiektu budowlanego oraz zapewnienie jakości i terminowości dostaw.

Projekt „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” jest blisko związany z priorytetami Komisji Europejskiej w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, a budownictwo dzięki niemu może zwiększyć swoją efektywność działania na drodze cyfryzacji. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na etapie planowania inwestycji pozwoli zoptymalizować realizowane projekty i wygenerować oszczędności, co jest istotnym aspektem nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach UE.

Projekt zrealizowany przez PwC obejmował zarówno działania o charakterze krótkookresowym, takie jak opracowanie szablonów BIM (Building Information Modelling), oraz te strategiczne w postaci mapy drogowej wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych oraz koncepcję platformy IT BIM. Mapa drogowa wytycza potencjalny plan czynności, które mają na celu doprowadzenie do wdrożenia stosowania metodyki BIM w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w budownictwie. Będzie też punktem wyjścia do opracowania szczegółowej Strategii wdrożenia BIM w Polsce. Z wyników projektu będzie mógł również korzystać sektor prywatny.

„Idea cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego jest jednym z priorytetów resortu rozwoju, pracy i technologii. W ministerstwie realizujemy kilka projektów cyfryzacyjnych, a jednym z nich jest właśnie projekt związany z upowszechnianiem metodyki BIM, która jest przełomem w projektowaniu. Zastosowanie tego narzędzia przyniesie firmom wiele korzyści i pozwoli na lepsze przygotowanie prawidłowej dokumentacji projektowej do zamówień publicznych. Ponadto pozwoli uniknąć błędów w procesie projektowania budynku. W naszym resorcie trwają również prace koncepcyjne dotyczące platformy wymiany danych oraz dofinansowania i unowocześnienia służb nadzoru budowlanego. Dziękujemy PwC za szerokie wsparcie w tym projekcie. Przygotowanie mapy drogowej i innych materiałów, posłuży do wypracowania szerokiej i szczegółowej strategii cyfryzacji polskiej branży budowlanej. Planujemy też kontynuację podjętych przez nas prac, oczywiście w dalszym dialogu  z interesariuszami. W przyszłym roku z kolei zakładamy zamówienie platformy IT BIM, wytypowanie projektów pilotażowych oraz podjęcie prac nad zmianami legislacyjnymi” – mówi Maciej Thel, naczelnik Wydziału Koordynacji i Nadzoru z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wdrożenie BIM jest naturalnym krokiem rozwoju branży budowlanej. Technologia i wspierana przez nią metodyka BIM stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na wydajność branży. Jego pełne wykorzystanie może dać olbrzymie pole do zwiększania efektywności – od decyzji inwestora o rozpoczęciu inwestycji, szacowania jej kosztów, przez harmonogram, identyfikację ryzyk, projekt i realizację z logistyką dostaw, aż po eksploatację obiektu.

„Projekt kontynuuje pozytywne zmiany na polskim rynku budowlanym, rozpoczęte z inicjatywy instytucji publicznych i branżowych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przygotowaliśmy narzędzia dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które pozwolą wdrożyć metodykę BIM do zamówień publicznych. Wierzę, że opracowana przez nas mapa drogowa zostanie wykorzystana do wypracowania szerokiej strategii cyfryzacji polskiej branży budowlanej, a wzory dokumentów będą pomocne inwestorom i wykonawcom przy realizacji inwestycji w nowoczesny sposób, optymalizując dostępne środki” – mówi Bogumiła Chewińska, kierownik projektu w PwC Polska.

Projekt był szeroko konsultowany w grupach interesariuszy branży budowlanej na otwartych spotkaniach konsultacyjnych oraz za pomocą ankiet. Wsparcie PwC w realizacji projektu zapewnili: Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) – polscy i międzynarodowi eksperci z zakresu wykorzystania i wdrażania metodyki BIM oraz Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP) specjalizująca się m.in. w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych.

Od stycznia 2020 r. Program Wspierania Reform Strukturalnych jest koordynowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG Reform). Celem tego programu jest zapewnienie wszystkim krajom UE dostosowanego do potrzeb wsparcia przy wdrażaniu reform instytucjonalnych, administracyjnych i pobudzających wzrost gospodarczy. Obejmuje on cały proces wdrażania reform – od ich opracowania i zaplanowania po wprowadzenie w życie.

open